نشریه تازه های طب اطفال امریکا :کودکانی که زمان زیادی را برای تماشای تلویزیون صرف می کنند غذای بیشتری هم می خورند که اغلب این غذاهارا از آگهی های تلویزیونی انتخاب می کنند .

چگونگی ساز و کارارتباطی بین تماشای تلویزیون و افزایش وزن

محققان علوم پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد و بیمارستان کودکان‌بوستون دریافته اند کودکانی که زمان زیادی را برای تماشای تلویزیون صرف می کنند غذای بیشتری هم می خورند که اغلب این غذاهارا از اگهی های تلویزیونی انتخاب می کنند .
مطالعات قبلی نشان داده‌بود کودکانی که بیش از حد تلویزیون تماشا می کنند اضافه وزن بیشتری‌نیز دارند ولی مطالعه اخیر محققان نخستین بار چگونگی ساز و کارارتباطی بین تماشای تلویزیون و افزایش وزن را توضیح می دهد.
دکتر جین ویشا می گوید : ما دریافتیم که تماشای دراز مدت تلویزیون عامل خطری برای افزایش وزن است ولی نه به سبب انکه زمان زیادی کودک رابی حرکت نگاه می دارد بلکه به سبب اگهی های مربوط به غذاهاست که تمایل‌کودکان را به خوردن غذاهای نامناسب افزایش می دهد.
محققان اطلاعات حاصل از پرونده ۵۴۸ دانش اموز کلاسهای دوره راهنمایی‌را مورد بررسی قرار دادند.
دانشمندان دریافتند مصرف خوراکیهایی همچون چیپس نوشابه های گاز دار غذاهای اماده و اسنکها در کودکانی که زمان زیادی برای تماشای تلویزیون‌مصرف می کنند بیشتر مشاهده می شود.
نتایج این بررسی در شماره ۶ اوریل نشریه تازه های طب اطفال منتشر شده‌است .

 

همچنین بررسی کنید

با مصرف این سبزی هیچ وقت دچار کم خونی نمی شوید

جعفری غنی از آهن است که نقش آن در درمان کم خونی را روشن می …

این میوه سرشار از پتاسیم و پکتین است

در آمریکا طبق آمار ارائه شده ازسوی وزارت کشاورزی این کشور، هر فرد به طور …