خانه / مقالات علمي / يافته‌هاي پايان نامه دكتري داروسازي زهرا جهانيان بشرويه با عنوان «بررسي اثرات زعفران بر علايم سندرم محروميت» نشان مي‌دهد: سافرانال موجود در زعفران، كاهش برخي علايم سندرم محروميت در ترك اعتياد به مواد مخدر را موجب مي‌شود. 23/6/84

يافته‌هاي پايان نامه دكتري داروسازي زهرا جهانيان بشرويه با عنوان «بررسي اثرات زعفران بر علايم سندرم محروميت» نشان مي‌دهد: سافرانال موجود در زعفران، كاهش برخي علايم سندرم محروميت در ترك اعتياد به مواد مخدر را موجب مي‌شود. 23/6/84

براساس يافته‌هاي يك پايان‌نامه
زعفران علايم سندرم محروميت را در ترك اعتياد به مواد مخدر كاهش مي‌دهد

يافته‌هاي يك پايان نامه نشان مي‌دهد: زعفران باعث كاهش علايم سندرم محروميت در ترك اعتياد به مواد مخدر مي‌شود.

يافته‌هاي پايان نامه دكتري داروسازي زهرا جهانيان بشرويه با عنوان «بررسي اثرات زعفران بر علايم سندرم محروميت» نشان مي‌دهد: سافرانال موجود در زعفران، كاهش برخي علايم سندرم محروميت در ترك اعتياد به مواد مخدر را موجب مي‌شود.

در اين پايان‌نامه كه با راهنمايي دكتر حسين حسين‌زاده استاد دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد تدوين شده، از كروسين به عنوان يكي از مهمترين عوامل موثر در عصاره‌هاي آبي و الكلي گياه زعفران ياد شده و آمده است: كروسين بدون آنكه حركت‌هاي طبيعي را كاهش دهد، كاهش تعداد پرش‌هاي عضلات در ترك اعتياد را سبب مي‌شود.

جهانيان در پايان نامه خود اظهار داشته است: كروسين داراي اثر دپرسيون بوده كه مي‌تواند يكي از مكانيزم‌هاي مهم كاهش علايم سندرم محروميت باشد.

وي در ادامه خاطر نشان كرده است: كروسين همچنين گيرنده‌هاي NMDA را مهار مي‌كند كه در كاهش علائم سندرم محروميت در ترك اعتياد به مرفين موثر است.

وي همچنين عنوان كرده است: با توجه به اينكه اثرات ضد درد و التهاب زعفران ثابت شده، بخشي از اثر كاهش علايم سندرم محروميت در ترك اعتياد به مواد مخدر احتمالا به علت اثر دپرسيون مركزي آن است.

همچنین بررسی کنید

سامانه ای طراحی شده که با استفاده از آن می توان فعالیت مغز را به شکل زنده مشاهده کرد

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه سن فرانسیسکو کالیفرنیا کشور امریکا، روش جالبی را روش جالبی …

ترمیم جمجمه با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی انجام شد

پژوهشگران در بیمارستان موریستون کشور انگلیس با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، استخوان جمجمه …