پزشکان بدون مرز درمان
خانه / آموزش سلامت / چگونه شاد زندگی کنیم ؟

چگونه شاد زندگی کنیم ؟

الگوهای رفتار:

ضمیر ناهشيار مسئول بخش بزرگی از پیامدها و سبب همه تكرارها در زندگی انسان است. ما بر اساس برنامه‌های ثبت شده در ضمیر ناهشيار خود عمل می‌كنیم. در هر مرحله‌ای كه باشید می‌توانید به آنچه می‌خواهيد دست یابید و هدف ما از این كتاب ن‍یز بیان چگونگی انجام این عمل است.اما همين جا بايد يك نكته را براي خود مشخص كنیم كه هر وقت تصمیم به تغییر بگیریم با مقاومت روبرو می‌شویم بعبارت دیگر كمربندها را محكم ببندید.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، شكل‌گیری الگوهای رفتاری: بلافاصله پس از تولد، الگوهای رفتاری شروع به شكل‌گیری می‌كنند پس بسیار محكم و جاافتاده هستند. بخش كوچكی از الگوهای انسان در زندگی هشیارانه و بخش اعظم آن ناهشیار بوده و بازتاب آموخته‌های او از والدین است.

هم‍یشه از خود به خوبی یاد كنید و زندگی را بطور دلخواه تصور كن‍ید. كتاب‌هایی را كه در زمینه موفقيت نوشته شده‌اند با دقت بخوانید. بهتر است الگوهای رفتاری دلخواه را روِی كاغذ بیاوريد تا این الگوها برای شما بصورت يك انتخاب آگاهانه درآیند.

تصویر ذهنی از خویشتن: منشا تمام افكار و حركات ما چگونه ديدن خویشتن است. بنابراین تصویر ذهنی ما تعیین می‌كند كه – دنيا را تا چه اندازه دوست داریم و چقدر مایل به زندگی در آن هستیم- دقیقا چه اندازه در زندگی موفق خواهیم بود.

از اينرو است كه دكتر ماكسول مالتز می‌نويسد:« هدف تمام روان‌درمانی‌ها تغییر تصویریست كه فرد از خویشتن دارد.»

اولین گام بسوی یك پيشرفت گسترده برای كسب نتایج مطلوب، تغییر نوع تفكر و بیان ما در رابطه با خویشتن است. خود محور بودن و خود دوست‌داری دو مقوله جداگانه‌اند. معنی خود دوست‌داری سالم اينست كه ما اصراری برای توجیه خود و دیگران نداشته باشیم ما باید بتوانیم از انجام هر كاری كه به كیفیت و زیبایی زندگی‌مان می‌افزاید احساس راحتی كنيم. مردم موفق همیشه از واژه‌های تشكر‌آمیز استفاده می‌كنند زیرا به این نتیجه رسیده‌اند كه باید قدر ارزش‌های خود را بدانند. دیگران با همان رفتاری را دارند كه ما با خود با خویشتن داریم.

ارزش انسان: شما سزاوار عشق و احترام هستید تنها به این خاطر كه شما، شما هستید. ارزش‌های خود را بشناسید و مرتب براي خود خاطر‌نشان كنید كه سزاوار بهترین رفتارها هستید. اگر تصویر ذهنی ما از خويشتن ناسالم باشد همواره درون خود زمزمه‌ی « من لياقت ندارم» را می‌شنویم و این نگرش باعث می‌شود كه شاد‍‌ی‌ها را بگونه‌ای ناهشیار پس بزنیم.

نشانه‌های رفتاری یك تصویر ذهنی ناسالم:

1) حسادت

2) منفی صحبت كردن درباره خود

3) احساس گناه

4) ناتوانی در ادای تعارفات كلامی

5) عدم پذیرش تعارفات كلامی

6) اهمیت ندادن به نیازهای خویش

7) سوال نكردن در مورد خواسته‌های خود

 8   )  ضعف مزاجی پایدار

9) مقایسه خود با دیگران

10) انتقاد از ديگران

11) ناتواني در پذيرفتن و لذت بردن از عواطف و محبت دیگران

12) ناتوانی در بیان عواطف

13) محروم ساختن بی‌دلیل خود از رفاه و آسایش و …

تندرستی:

بیماری اغلب نتیجه تعارضات درونی حل نشده است كه دیر يا زود در جسم نمودار می‌شود. برای سالم بودن و انرژی داشتن لازم است كه هیجانات مثبت خود را حفظ كنیم، به بیان احساسات خود بپردازیم و خود را سزاوار سلامتی و تندرستی بدانیم. از همین‌جا و همین لحظه خود را بپذيرید و افكار شاد و سلامت داشته باشيد.

درد:

درد، انسان را به تامل و تغيير جهت ما وامی‌دارد. همانند درد جسمانی، اگر با درد عاطفي نیز برخوردی احمقانه داشته باشیم، ضربه‌ها همچنان ادامه خواهند يافت. این آسیب‌ها تا زمانی كه در نگرش خود تغیيری ايجاد نكنیم همچنان ادامه خواهند يافت.

ما جزئی از دنيای روزمره خود هستیم: ما به بخشی از محیط بلافصل خود تبديل می‌شویم و هيچكس نسبت به تاثيرات محیط، دوستان، خانواده، كتاب و … مصونیت ندارد پس اگر برای تغيير زندگی خود مصمم هستید، برای تغيير محيط خود نیز مصمم شوید.

ثروت:

فقر نتيجه تفكر فقیرانه است اگر ثروت می‌خواهید نوع تفكر خود را عوض كنید. در زندگی همان چیزی را بدست می‌آوريم كه انتظارش را داریم.

برای پول درآوردن يا جمع كردن آن، باید بتوانید با آن راحت باشيد اگر ايتگونه نباشید هشيارانه يا ناهشيارانه ترتیب از دست دادن آن را خواهید داد.

برای ثروتمند بودن باید بتوانید نسبت به ثروتمندان دیگر احساس خوب و مثبتی داشته باشید هر كسی باید بپذيرد كه ارزش كمك گرفتن دارد، زيرا توانایی شما برای پذیرش كمك دیگران تعیین كننده توانایی شما برای كسب ثروت است.

اگر بیش از اندازه به پول وابسته هستید پول درآوردن و نگه داشتن آن برايتان دشوار خواهد بود

اگر قبول موفقیت برای شما تشویش و ناراحتی به همراه آورد هميشه خود را دور از موفقيت نگه خواهيد داشت.

فقر ربطی به معنویت ندارد، ثروت و بی‌نيازی نشانه توازن فرد است.

نكانی برای بهبود وضعيت مالی:

1) اول پول پس‌انداز كنید، بعد خرج كنید

2)‌نگرش‌های ثروتمندان را بررسی كنید

3) به خود خاطر نشان كنید كه شايسته ثروت هستيد

4) نقشه بریزید و اهداف خود را مشخص كنید

5) پدر و مادر، اوضاع جوی، اقتصاد، دولت و … را به خاطر حال و روزتان سرزنش نكنيد.

فصل دوم

در حال زندگی كنید: زمان واقعا وجود ندارد. این لحظه تنها زمانی است كه در اختيار داریم از اين لحظه چيزی بسازید. زیستن در زمان حال يعنی كه ما از هر كاری كه در حال انجام آن هستیم بخاطر خود آن لذت ببریم و نه اينكه صرفا بدنبال هدف نهایی آن باشیم.

انتظار:

زندگی را در زمان حال بگذران و نفست را به خاطر اتفاقات آينده در سينه حبس نكن. وقتي منتظر وقوع چيزی هستيد خود را با كار ديگری مشغول كنيد. با رها كردن موقعيت به حال خود، نتايج را تسريع كنيد.

بخشندگی:

كينه‌ورزی يكی از اصلی‌ترین علل بيماری‌هاست. سرزنش كردن ديگران هيچ ثمری برای ما ندارد و چيزی را تغيير نمی‌دهد. سرزنش خود و ديگران تنها ما را از پرداختن به مسئله اصلی كه باید انجام دهيم باز می‌دارد. انتخاب با ماست كه مهار زندگی خود را بدست گیریم و در حال زندگی كنیم يا خود را در لجاجت‌ها و پریشانی‌های گذشته زنجير كنيم.

مقابله با افسردگی:

آيا احمقانه نيست تمام نگرانی‌های 25 سال آتی را با خود حمل كنیم و تازه متعجب باشیم كه چرا زندگی اينگونه دشوار است؟ ما را برای بيست و چهار ساعت زندگی امروز طراحی كرده‌اند و نه بيشتر. نگرانی امروز برای مشكلات فردا دردی از ما دوا نخواهد كرد.

شوخی:

ما اغلب وقتی مریض می‌شويم كه خود و زندگی را بيش از اندازه جدی می‌گيریم. آنچه برای سالم ماندن بدن نياز داريم، خنديدن است. بياييد گاه و بيگاه برای خود خاطر‌نشان كنیم كه ما انسان هستيم و مانند تمام انسان‌های ديگر ممكن است كارهای احمقانه از ما سر بزند. اگر توقع شما بی‌عيب و نقص بودن و كمال است به اين سياره تعلق نداريد. زندگی آنقدرها جدی نيست بياييد شوخی را جدی‌تر بگيريم.

فصل سوم:

ما به طرف انديشه‌های غالب خود كشيده می‌شويم:

اصل از اين قرار است:« به هر چيزی كه فكر كنی به طرفش كشيده می‌شوی» حتی اگر آن افكار دلخواهمان نباشند. علت اينست كه مسير حركت ذهن هميشه بسوی هر چيز است و نه در جهت گريز از آن. تفكر مثبت سازنده است، به آنچه می‌خواهید فكر كنيد.

ضمیر ناهشيار:

بياييد بپذيريم كه ما هر روز از طريق افكار خود برنامه‌های تازه‌ای به ضمير ناهشيار خود می‌دهيم.پس مواظب افكارمان باشيم. هدف خود را «به‌دست آمده» تصور كنید تا ضمير ناهشيار شما ترتيب رسيدن به آن را فراهم كند.

تخيل:

هر چه تخيل شما رشد يافته‌تر باشد يادآوری و حل مسائل برايتان آسان‌تر است. تخيل خود را مانند جسم خود پرورش دهيد. همه چيز از رويا آغاز می‌شود. حامی رويای خود باشيد. در ترانه‌ای آمده است « اگر هرگز رويایی نداشته‌‌ايد، پس هيچوقت هم‌رويایی كه به حقيقت پيوسته باشد نخواهيد داشت.»

تمرين ذهنی:

ارزش اساسی تمرين ذهني در اين است كه ما را قادر به ارائه الگوهایی از عملكرد كامل و بدون نقص به سلول‌های مغزی‌مان می‌كند. ما در تخيل مرتكب اشتباه نمی‌شويم. در هر حال قبل از هر چيز زمانی را به انجام بی‌عيب و نقص عملی كه می‌خواهيد انجام دهيد، در ذهن خود بپردازيد.

قانون جذب:

ذهن انسان شبيه يك آهنرباست و هر چه را به آن فكر كند بطرف خود می‌كشد. به خواسته‌های خود فكر كنيد تا به آنها دست يابيد. البته استفاده از نيروی فكر جايگزينی براي عمل نيست، بلكه استفاده صحيح از ذهن ما را قادر می‌سازد كه با سهولت و سرعت بيشتر به اهداف خود دست پيدا كنيم.

ترس:

با تعميم اين اصل به اصل تازه‌ای می‌رسیم با نام «ترس از دست دادن». وقتي بيم از دست دادن چيزی را داريم، خود را مستعد از دست دادن آن می‌كنيم.

اصل از اين قرار است:« بر آنچه كه داريد تمركز كنيد، از داشتن آن لذت ببريد و نگران از دست دادنش نباشيد» اگر بر اين باور باشيم كه با از دست دادن چيزی يا كسی زندگی ما رو به نابودی خواهد گذاشت آنگاه چه بسا جهان تصميم بگيرد به ما اثبات كند كه بدون آن چيز يا آن كس هم قادر به زندگي خواهيم بود. ترس از دست دادن، زيستن در زمان حال نيست، زيستن در آينده است.

فرار از ترس‌ها:

اصل شگفت‌انگيز ديگر آن است كه غالبا وقتی ما شهامت مواجهه با مشكلات را پيدا می‌كنيم آنها ناپديد می‌شوند و ديگر نيازی به رودررو شدن با آنها باقی نمی‌ماند.

قدرت واژه‌ها:

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، هرچه بر زبان بياوريد همان را بدست خواهيد آورد چون همين كلمات سازنده نگرش ما هستند اگر مصمم به شاد زيستن هستيد بايد درباره خود مثبت سخن بگوييد. بيان مثبت به ما اجازه می‌دهد كه به گزينش شايسته و نشاندن آنها در ضمير خود بپردازيم و از اين رهگذر عملكرد و احساس بهتری داشته باشيم. اصولی كه بايد در هنگام بيان مثبت رعايت شود:

1- ذهن هميشه به طرف آنچه می‌انديشيم حركت می‌كند، پس اگر بيان شما اينگونه باشد كه « من مريض نيستم» نتايج دلخواه شما عايدتان نخواهد شد.
2- با گفتن و نوشتن يك بيان مثبت می‌توان تاثير آن را دو چندان كرد چون بدين ترتيب حواس فيزيكی بيشتری درگير شده و تاثير عميق‌تری می‌گذارد.
3- تكرار اين جملات لازم و مهم است. برای بازسازی نظام عقايدی كه بيست سال مدافع آن بوده‌ايم مسلما به پافشاری و اصرار نياز است.
شكرگزاری: وقتی سپاسگزار نعمت‌های خود هستيم مركز توجه خود را بر خواسته‌های مطلوب خود قرار می‌دهيم. وقتی زندگی خود را سرشار از مواهب الهی بدانيم و آنچه كه اكنون در اختيار داريم معترف باشيم سبب جاری گشتن سيلی از مواهب تازه به زندگی خود می‌شويم.

فصل چهارم:

اهداف:

هدف آن چيزی است كه ما را هميشه در حركت نگه می‌دارد. هدف داشتن جزئی از طبيعت ماست و صرف هدف داشتن به مراتب مهم‌تر از ماهيت آن هدف است. چون مهمترين چيز رسيدن به هدف نيست بلكه ياد گرفتن و رشد كردن در خلال راه است.

قانون نتايج افزوده اصلی است كه با اطمينان به ما می‌گويد:« علاوه بر خود هدف اصلی، نتايج بسياری عايد شما خواهد شد.»

هنگام برنامه‌ريزی برای هدف لازم است نحوه عملكرد هر چیز را در این سیاره به خاطر بسپاریم، هیچ چیز در خط مستقیم حركت نمی‌كند و هیچ هدفی مستقیم بدست نمی‌آید بلكه تصحیح مداوم و پیوسته راه رسیدن به هدف است.

هدف‌های خود را بر روی كاغذ بیاورید. مسلما تهیه لیست تنها كاری نیست كه باید انجام شود، اما این لیست، طریقه و ساختاری برای دستیابی به اهداف زندگی در اختیار ما قرار می‌دهد.

محدودیت‌ها:

تنها چیزی كه موفقیت ما را محدود می‌سازد تفكریست كه به ما می‌گوید:‌ «نمی‌توانی موفق شوی». با هر محدودیتی كه برای خود قرار می‌دهیم، مسئولیتی تازه برای خود ايجاد می‌كنیم. دور ریختن برچسب‌هایی كه به خود آویزان كرده‌ایم نخستین گام بسوی خوب زیستن است.
مشكلات: ما پیوسته با موقعیت‌های بزرگی روبرو می‌شویم كه زیركانه خود را در غالب مشكلات لاینحل از ما پنهان می‌كنند. مشكلات بخشی از میراث فرهنگ جهان هستند كه ما را برای رهایی از خود بسوی یادگیری و تجربه می‌رانند و ذهن ما را وسعت می‌بخشند.
اشتباهات: اشتباهات واقعا اشتباه نیستند، بیایید در هر موردی انتظار خطا از خود داشته باشیم و آنها را بعنوان بخشی از فرآیند یادگیری بپذیریم. از آن گذشته اگر تا این اندازه در برابر خود جدی و خشك نباشیم زندگی كردن با اشتباهات بسیار، بسیار آسان‌تر خواهد بود. شكست خوردن هرگز مایه شرمساری نیست، شرمساری تنها از تلاش نكردن است.

قانون كاشت و برداشت:

با تو همانگونه رفتار خواهد شد كه تو با ديگران رفتار كرده‌ای. هرچه بكاری همان را پس می‌گیری. جهان هستی‍ منصف و عادل است، برداشت امروز ما از زندگی حاصل كشته‌های ديروز ماست.

ریسك:

رسیدن به هر هدفی، همیشه مستلزم قبول خطر است. چاشنی زندگی دست زدن به كارهای تازه و خلق تازه‌ها از جوهر خویشتن است. بی‌خطری نیروی حیات را خفه می‌كند.

تعهد:

وقتی ما بر خود مسلط می‌شویم اتفاق جالبی می‌افتد، بدین معنی كه اغلب همان تعهد كافیست. به بیان دیگر وقتی ما حاضر می‌شویم هر بهایی را برای رسیدن به هدف خود بپردازیم عموما دیگر نیازی به پرداخت آن پیش نمی‌آید.

تلاش:

ما نیاز به تلاش داریم زیرا طبیعت ما آنرا «طلب» می‌كند. زیرا تلاش، امت‍یاز و اشتیاق انسان برای یادگیری،خود‌آزمایی، آزمایش و تجربه است. اشتباه اغلب مردم اينجاست كه تنها برای رسیدن به اهداف نهایی كار می‌كنند و نه برای لذت از كار كردن و به همین خاطر است كه وقتی به اهداف مورد نظر خود نمی‌رسند دچار یاس و افسردگی می‌شوند.

اوضاع وقتی بهتر می‌شود كه ما بهتر شویم همه چیز زمانی تغییر می‌كند كه ما تغییر كرده باشیم و نه قبل از آن.

تمام توان خود را به كار بگیرید:

وقتي فلسفه فردی شما این باشد كه «‌ من تمام تلاش خود را خواهم كرد صرف نظر از اینكه …» آنوقت است كه همیشه می‌توانید سرافرازانه بر عقاید خود بایستید. شكست آسیب می‌رساند اما اين آسیب زمانی شدیدتر است كه بدانیم حداكثر تلاش خود را به‌كار نبرده‌ایم.

پا‍یان شب سیه: زندگی اینگونه است، همیشه سردترین و تاریك‌ترین لحظه‌ها درست قبل از سپیده است، اما اگر خود را از سقوط و نومیدی حفظ كنیم پاداش‌ها به زودی سرازیر می‌شوند.

پافشاری:

پافشاری یك راز است، رازی كه انسان‌های موفق بخوبی از آن آگاهند. اینان می‌دانند كه این راز عامل اصلی پیروزی است اما بازندگان پافشاری را به منزله‌ی نوعی « تلاش اضافی» بی‌مورد تلقی می‌كنند ( البته پافشاری را با كله‌شقی نباید اشتباه گرفت)

درخواست كردن: درس اول چگونه رسیدن به هر خواسته‌ای، درخواست كردن آن است. به چندین دلیل عمده زیر مطرح كردن خواسته‌ها حائز اهمیت است:

1- درخواست كردن نشانه اعتماد‌به‌نفس و ارزش قائل بودن برای خود است و این برای سلامت مهم است.
2- اولین قدم منطقی برای تفهیم خواسته‌های خود به دیگران است زیرا هیچكس قادر به خواندن ذهن ما نیست
3- برای دیگران هم لذت كمك كردن به ما را در بردارد.
و اگر كسی به شما جواب منفی دهد به معنی لیاقت نداشتن شما نیست بلكه تنها بدین معنی است كه ایده‌های شما با ایده‌های آن شخص جفت نمی‌شود.

دلایل و نتایج:

اگر زندگی دلخواه خود را ندارید، اگر واقعا كار دلخواه خود را انجام نمی‌دهید هیچ عذری برای توجیه آن پذیرفته نيست. میزان لذتی كه از زندگی می‌بریم با میزان سرزنش اوضاع و احوال نسبت معكوس دارد.

فصل پنجم:

نیاز به زمان: طبیعت همیشه نیازمند زمان است. بلوط يك‌شبه بزرگ نمی‌شود، رشد و تكامل ما نیز چنین است. بنا كردن اعتماد، پرورش یك بدن سالم، یك تجارت سود‌آور همه و همه نیازمند زمان است.

استراحت:

طبیعت گاه‌به‌گاه به استراحت و آسودگی نیاز دارد. ما نیز به فراغت، به استراحت، به مرور، به تامل و به بودن نیازمنديم.

از كودكان بیاموزیم: وقت خود را با بچه‌ها بگذرانید و چیزهای بيشتری در مورد خندیدن، كنجكاوی، پذیرفتن، اعتماد، اراده و تصور خلاق از آنها بیاموزید، بچه‌ها برای آموزش ما آمده‌اند.

فعالیت بی‌وقفه:

مادامی كه در حركت هستیم وقتی برای نگران شدن نداریم به‌اين‌ترتیب از ضعف وحشتناكی كه ناشی از تعبیر و تفسیرهای شخصی شخصی است اجتناب كرده‌ایم. رمز شادی و تكامل در فعالیت است.

اگر استفاده نكنید، از دستش می‌دهید:

جهان هستی پیوسته ما را ترغیب به مشغول ماندن می‌كند. قانون بهره‌برداری قانونی شگفت‌انگیز است. ما را به حركت وامی‌دارد و وقتی می‌توانیم آنچه را داریم برای خود نگه داریم كه از آن حداكثر استفاده را ببریم.

آسوده باشید و امور را به حال خود واگذارید:

از دیدگاه علمی، وقتی ما آسوده هستیم ریتم مغزی حركتی آرام‌تر به خود می‌گیرد یعنی امواج آلفا را نشان می‌دهد و در این حالت است كه انسان توانایی و خلاقیت بسیار بيشتری از خود نشان می‌دهد و نتایج مطلوب به سهولت به بار می‌آيند.

عدم وابستگی:

برای رسیدگی به اهداف خود بكوشید اما زندانی این اهداف نباشید ما برای بدست آوردن بعضی چيزها لازم است قادر باشیم بدون آنها زندگی كنیم.
تغییر: جز تغییر هیچ چیز دوام نمی‌آورد. با این همه به‌نظر می‌رسد كه ما گاه این قانون را فراموش می‌كنیم و یاس‌ها رنجهای فراوانی را بی‌جهت به خود تحمیل می‌كنیم.

كنارگذاری:

برای خلق یك جریان سالم، تمام چیزهایی را كه نمی‌خواهید، استفاده نمی‌كنید يا نیاز ندارید رها كنید. جدا از احساساتی كه بدین ترتیب آشكارا به مرحله‌ای از تعالی می‌رسند ناگهان می‌بینید كه مانند یك آهنربا چیزهاي تازه‌تری را به خود جذب می‌كنید.

ما واقعا چقدر می‌دانیم ؟!‌:

اگر مصمم هستید كه قبل از استفاده كردن از هر چیزی ابتدا آنرا درك كنید باید مدتها انتظار بكشید. تجربه به من ثابت كرده است اگر آنچه را داریم بپذیریم و از آن استفاده كنیم بیشترین لطف را به خود كرده‌ایم. بگذارید دیگران وقت خود را به توجیه مسائل بگذرانند بیایید دنبال نتیجه گرفتن باشیم.

زندگی بی‌ارزش است مگر آنكه شما به آن ارزش دهید: زندگی كسالت‌بار نیست بلكه كسالت در مردمی است كه از پشت عینك‌هاي كثیف و تیره به دنیای خود نگاه می‌كنند. تا این لحظه هرچقدر هم از زیبایی‌ها لذت برده باشید امروز می‌توانید تصمیم بگیرید كه بيشتر لذت ببرید. امروز زمان انتخاب است، امروز و هر روز.

فصل ششم

امروز مهم است: هرجا كه هستید همان‌جا نقطه‌ی آغاز است، تلاش بیشتر امروز، سازنده‌ی فردای متفاوت شماست.

« یك درخت هر چقدر هم كه بزرگ باشد با یك دانه آغاز می‌شود، طولانی‌ترین سفرها با اولین قدم »

«لائوتسه»

منبع : خلاصه كتاب  ” راز شاد زيستن”
نويسنده : اندرومتيوس
مترجم : وحيد افضلي راد

تلگرام

مطلب پیشنهادی

چرا احساس غم و اندوه طبیعی و حتی مفید است؟

همه ما همانطور که می‌توانیم خوشحالی، عصبانیت، غرور یا احساسات دیگر را تجربه می‌کنیم، ممکن …

روشهای درمان اضطراب

اگر شما به‌طور معمول به اضطراب دچار می‌شوید، استفاده از دارو تنها راه درمان افراد …