بیماری مزمن انسدادی ریوی

یکی از شایع‌ترین اختلالات ریوی در بزرگسالان بیماری انسدادی مزمن ریه ‌(COPD) است. در این بیماری ریه‌ها آسیب می‌بینند و مشخصه آن انسداد پیشرونده مجاری تنفسی به صورت برگشت‌ناپذیر است. انسداد راه هوایی و تنگی منتشر در تمامی راه‌های هوایی است که مقاومت در برابر عبور هوا را بالا می‌برد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  کشیدن سیگار شایع‌ترین دلیلCOPD است. بیشتر افراد مبتلا بهCOPD سیگاری هستند یا قبلا سیگاری بوده‌اند. بیماری مزمن انسدادی ریه، چهارمین علت مرگ در ایالات متحده است و طبق تحقیقات، احتمالا در سال ۲۰۲۰ از رتبه ششم عوامل شایع مرگ در جهان، به رتبه سوم خواهد رسید. عوامل محیطی و ژنتیکی مانند استعمال دخانیات، استنشاق دود دخانیات به صورت غیرفعال، آلودگی هوا، سن بالا، عوامل شغلی و نقص آنزیم آلفا یک آنتی‌تریپسین در بروزCOPD دخالت دارند. علامت مهم بیماران که از شکایات شایع آنهاست، تنگی نفس و خستگی است.

بیماری انسداد مزمن ریوی عبارت است از شرایطی که در آن جریان هوا به وسیله ی وجود آمفیزم ، برونشیت مزمن یا هردو مسدود می گردد . انسداد جریان هوا معمولا پیشرونده و غیرقابل برگشت بوده و با افزایش فعالیت راه های هوایی همراه می باشد .

تمامی این عوامل به باریک شدن راه هایی هوایی محیطی ، محدودیت در به جریان افتادن هوا و تغییر بافت عروق ریوی منجر می گردند . در حال حاضر آسم به عنوان یک اختلال جداگانه در نظر گرفته می شود که با نشانه های ‏COPD‏ هم پوشانی دارد. استعمال سیگار با آلودگی هوا و خطرات شغلی ( زغال سنگ ، پنبه و غلات ) عوامل خطرآفرینی هستند که در پیدایش ‏COPD‏ نقش دارند که ممکن است ۳۰-۲۰ سال بعد سبب ایجاد ‏COPD‏ گردند . عوارض ‏COPD‏ متفاوت بوده ولی عبارتند از : عدم کفایت و نارسایی تنفسی ( مهمترین عارضه ) ، پنومونی ، آتلکتازی و پنوموتوراکس .

– تظاهرات بالینی

– ‏COPD‏ از طریق تنگس نفس ، سرفه و افزایش کار تنفسی مشخص می شود . تنگی نفس از نوع خفیف کوششی تا پیدایش تنگی نفس به هنگام استراحت متغیر است .

– کاهش وزن شایع است .

– نشانه ها در هر بیماری اختصاصی هستند . به تظاهرات بالینی آسم ، بروشکتازی ، برونشیت و آمفیزم مراجعه کنید .

– تدابیر طبی

– استفاده از برونکودیلاتور

– اکسیژن تراپی خصوصا در هنگام شب

– بسته به نوع بیماری از درمان های متفاوت استفاده می شود . به درمان هر یک از موارد آسم ، برونشکتازی ، برونشیت و آمفیزم مراجعه کنید .

قطع مصرف سیگار

جراحی :

لوبکتومی برای کاهش دیس پنه ، کاهش حجم ریه برای بهبود الاستیسیته و عملکرد کوششی پیوند ریه .

مداخلات پرستاری در بیمار دچار ‏COPD

بررسی :

تعیین عوامل خطرساز

هر یک از عوامل خطرساز را نظیر استعمال دخانیا ت، پیپ ، سیگار یا دیگر انواع و نیز استنشاق غیرمستقیم فراورده های فوق بررسی نمائید .

اخذ تاریخچه بهداشتی :

– در مورد نشانه ها و تظاهرات قبلی بیماری و نشانه های فعلی بیماری تاریخچه ای بگیرید .

– طول زمان و مدت مشکلات تنفسی

– تنگی نفس – کوتاهی نفس – ویزینگ – ( عدم ) تحمل فعالیت و خستگی بیش از حد .

– تأثیر بر روی عادات خوردن و خواب بیمار .

انجام معاینات فیزیکی:

– به منظور اخذ اطلاعات پایه ایی زیر معاینه فیزیکی را بطور کامل انجام دهید :

– تعداد نبض و تنفس و ریتم آن ها

– انقباض عضلات شکمی در طی دم

– استفاده از عضلات فرعی و کمکی به هنگام تنفس ، وجود بازدم طولانی .

– سینانور و برجستگی و احتقان ورید گردنی .

– ادم محیطی

– سرفه – رنگ به مقدار و قوام خلط .

– وضعیت حسی – افزایش گیجی و بهت ، وضعیت ادراکی ‏

تشخیص :

– اختلال در تعادل گازی در رابطه با عدم تناسب میان تهویه – پرفیوژن

– پاکسازی غیرموثر راه های هوایی در رابطه با انقباض برونش – افزایش تولید مخاط – سرفه های غیرموثر وعفونت ریه و برونش

-الگوهای غیرموثر تنفسی در رابطه با کوتاهی تنفسی – وجود مخاط –

انقباض برونش ها و تحریک راه های هوایی .

– اختلال در امر مراقبت از خود در رابطه با خستگی بیش از حد ثانویه به افزایش کار تنفسی و نارسایی در تهویه و اکسیژن رسانی.

– عدم تحمل فعالیت در رابطه با خستگی بیش از اندازه ، هیپوکسمی و الگوهای تنفسی غیرموثر .

– از عهده برآیی ناموثر در رابطه با فرآیند ضعیف اجتماعی شدن .

اضطراب – افسردگی . کاهش سطح فعالیت و ناتوانی برای انجام کار – کمبود اطلاعات در رابطه با خطرات استعمال دخانیات که با تداوم رفتارهای پرخطر نماد پیدا می کند .

مشکلات جانبی و عوارض بالقوه :

– عدم کفایت تنفسی

– آتکتازی – پنومونی – پنوموتوراکس       ‏

‏- افزایش فشار خون ریوی

برنامه ریزی و اهداف:

اهداف اصلی در مورد بیماران مبتلا به ‏COPD‏ عبارتند از : بهبود تبادل گازی ، توقف استعمال دخانیات ، بهبود الگوهای تنفسی ، به حداکثر رساندن مراقبت از خود ، افزایش تحمل فعالیت ، پاکسازی موثر راه های هوایی افزایش توانایی در امر تطابق ، بهبود کیفیت زندگی از راه حفظ سلامتی ، پیوستن به برنامه های درمانی در مراقبتی در بیمارستان و منزل .

مداخلات پرستاری- بهبود تبادل گازی

– مراقب تنگی نفس و هیپوکسی در بیمار باشید .

– از بیمار در برابر اثرات جانبی داروهای تجویز شده مراقبت به عمل آورید .

– از طریق گزارش بیمار در مورد تخفیف تنگی نفس ، میزان کاهش، اسپاسم برونش ها را بررسی نمائید

– با استفاده از پالس اکسی متری و نتایج ‏ABG‏ و گازهای خون شریانی ، تأثیر اکسیژن مورد استفاده را مورد بررسی قرار دهید .

پاکسازی راه های هوایی

– به منظور رقیق کردن ترشحات ،بیمار را به مصرف مایعات فراوان تشویق نمایید .

– از بیمار بخواهید که به گونه ای هدایت شده و کنترل شده سرفه نمایید .

– برحسب نیاز از فیزیوتراپی همراه با درناژ وضعیتی و تنفسی با کمک فشار مثبت متناوب استفاده نمائید .- به بیمار در مورد انجام تکنیکهای موثر تنفسی آموزش دهید .

– میزان جریان بازدمی را اندازه گیری کنید .‏

پیشگیری از عفونت های برونش وریه :

– به بیمار در مورد گزارش علائم عفونت آموزش داده و به وی توصیه نمائید در صورت بدتر شدن نشانه ها گزارش دهد .

– از آنجایی که آلودگی قابل توجه هوا می تواند موجبات اسپاسم برونشها را فراهم آورد از بیمار بخواهید که در چنین شرایطی از منزل خارج نشود و در معرض هوای آلوده قرار نگیرد .همچنین به بیمار توصیه نمائید که در معرض هوای بیش از اندازه گرم و مرطوب واقع نشود .

کنترل و درمان عوارض :

– بیمار را از نظر وجود عوارض و عدم کفایت تنفسی و نارسایی تنفسی . عفونت تنفسی و آتلکتازی ، بررسی نمائید . به منظور پیشگیری از بروز عوارض ، نحوه استفاده از داروهای برونکودیلاتور را به بیمار توضیح دهید .

– مراقبت تغییرات شناختی ، افزایش تنگی نفس، تاکی پنه، تاکی کاردی در بیمار باشید . مقادیر پالس اکسیمتری را کنترل نموده و بر حسب آن در صورت لزوم از اکسیژن استفاده کنید . در مورد علائم و نشانه های عفونت یا دیگر عوارض و تغییر در وضعیت جسمی یا شرایط ذهنی و اهمیت لزوم گزارش آن ها به بیمار و خانواد هایش توصیه های لازم را بنمائید .

آموزش در مورد بازتوانی ریوی :

– بیمارانی را که واجد شرایط بازتوانی می باشند مشخص نموده و برروی موارد لازم برای آموزش در برنامه بازتوانی تأکید نمائید .

– بر روی تمرینات تنفسی تاکید کرده و همراه با روش هایی که به کاهش و تخفیف نشانه های موجود در بیمار کمک می نمائید و به آموزش مجدد تمرینات تنفسی بپردازید .

– در مورد مراکز حمایتی موجود به بیمار آموزش دهید .

– برای بیمار امکان استفاده از آموزش های اختصاصی را فراهم آورید(توان بخشی ، حرکات تنفسی و کار درمانی به منظور حفظ و ذخیره انرژی در طی انجام فعالیت های روزمره)

– به بیمار در مورد استعمال خطرناک سیگار در مجاورت اکسیژن یادآوری کنید .

– نحوه ی استفاده صحیح از برونکودیلاتورهای استنشاقی را به بیمار آموزش دهید .

– نیازهای تغذیه ای و کالریک بیمار را بررسی کرده و با وی در مورد چگونگی برنامه ریزی غذایی و استفاده از مکمل های غذایی مشورت نمائید .

– به بیمار در مورد آناتومی و فیزیولوژی طبیعی ریه، پاتوفیزیولوژی ‏COPD‏ و تغییرات ایجاد شده در آن ، داروها ، اکسیژن درمانی تغذیه ، درمان های تنفسی در منزل و چگونگی تخفیف نشانه ها ، ترک سیگار ، تطابق با مشکلات جنسی و بیداری مزمن ، چگونگی ارتباط با اعضا سیستم بهداشتی و برنامه ریزی برای کسب آگاهی در مورد تصمیمات اخذ شده توسط مراقبت کنندگان بهداشتی ، آموزش دهید .‏

همچنین بررسی کنید

عوارض پوستی ناشی از زدن ماسک

رئیس مرکز تحقیقات پوست دانشگاه شهید بهشتی گفت: استفاده از ماسک به تنهایی و به …

کتیرا؛ گزینه‌ای برای تقویت روده و تسکین درد کلیه

کتیرا، به عنوان یکی از پر کاربرد ترین محصولات گیاهی است، و علاوه بر اینکه …