خانه / اخبار اجتماعي / ‘شيوع حصبه عامل سقوط امپراتوری آتن بود’

‘شيوع حصبه عامل سقوط امپراتوری آتن بود’

گروهی از باستان شناسان يونانی نتيجه گيری کرده اند که امپراتوری آتن در پی شيوع بيماری حصبه به زانو درآمد.

تيمی از پژوهشگران در دانشگاه آتن “دی ان ای” استخراج شده از دندان های يافت شده در يک گور باستانی متعلق به 430 قبل از ميلاد را تحليل کرده و آن را به ارگانيسمی که عامل حصبه (تيفوئيد) است پيوند زده است.

دانشمندان از مدت های قبل درباره علت بروز طاعونی که به استيلای آتنی ها بر دنيای آن زمان پايان داد در مجادله بوده اند.

مطالعه تازه که در نشريه بين المللی بيماری های مٌسری چاپ شده است می گويد شماری از بيماری ها به آفريدن آن طاعون مظنون بوده اند.

باسيل يرسين، آبله، سياه زخم و سرخک از جمله عوامل مظنون طاعونی هستند که سراسر شمال آفريقا از مصر و ليبی تا يونان را فراگرفت.

در سال های 430 تا 426 قبل از ميلاد، اين طاعون باعث مرگ تقريبا يک سوم جمعيت آتن، نيروهای مسلح آن و همچنين پريکلس، رهبر و عامل شکوه و عظمت آتن شد.

تيم پژوهشگران مواد “دی ان ای” موجود در سه دندان سالم که به طور تصادفی از ميان بقايای گور باستانی کراميکس، متعلق به زمان بروز طاعون، انتخاب شده بود را مورد بررسی قرار دادند.

دندان ها شسته شد و مغز آنها تحت يک رشته آزمايش دی ان ای قرار گرفت.

سپس نتايج با مشخصات دی ان ای هفت ويروس و باکتری بيماری زا مقابله شد و نوع کهن ارگانيسمی که عامل تب حصبه است در هر سه نمونه مشاهده شد.

شواهد ميکروب شناختی

تيم پژوهشگران در مقاله خود نوشتند: “شرط اول بررسی يک بيماری به عنوان عامل احتمالی طاعون آتن اين است که مطمئن باشيم اين بيماری در آن زمان وجود داشته است.”

“اسهال عفونی و خونی، چنان که مردمان باستان توصيف کرده اند، حاکی است که تب حصبه در جهان باستان يک مشکل بومی بوده است.”

اين تيم افزود اين نخستين بار است که شواهد ميکروب شناختی مرتبط با طاعون تحليل می شود.

فرضيات قبلی درباره علت آن طاعون بر روايات توسيديد، تاريخ نويس قرن پنجم يونان، مبتنی است.

پژوهش های قبلی اين نظر را که حصبه عامل طاعون آتن بود رد کرده بود زيرا علائمی که توسيديد توصيف می کند با علائم حصبه امروزی يکی نيست.

اما محققان گفتند که اين عدم شباهت را شايد بتوان با توجه به تکامل احتمالی تب حصبه به مرور زمان، توضيح داد.

دکتر مانوليس پاپاگريگوراکيس، سرپرست گروه پژوهشگران گفت: “مطالعه جنبه های تاريخی بيماری های عفونی و مٌسری می تواند ابزار آموزشی نيرومندی در چند رشته باشد.”

دکتر دانيل آنتوان، استاد زيست-باستان شناسی در موسسه باستان شناسی “يونيورسيتی کالج لندن” مطالعه تازه را مايه دار توصيف کرد و نتايج را بسيار جالب خواند.

با اين حال او افزود: “خوب است که يک آزمايشگاه ديگر اين مطالعه را به روی نمونه های بيشتر از يک محوطه باستانی يونان متعلق به همان دوره تکرار کند تا هرگونه احتمال شيوع تصادفی و محدود تب حصبه رد شده و سپس تب حصبه به عنوان يگانه “عامل” طاعون شناخته شود.”

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …