خانه / اخبار اجتماعي / تمام روستائيان ایران تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار مي‌گيرند

تمام روستائيان ایران تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار مي‌گيرند

بر اساس قانون بودجه سال 85، تمام روستائيان تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار مي‌گيرند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در سال 1385 با اختصاص مبلغ 100 ميليارد ريال 50 پايگاه اورژانس جديد تاسيس و راه‌اندازي مي‌شود.
در قانون بودجه سال جاري همچنين مقرر شده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميلغ 20 ميليارد ريال براي پيش‌گيري و درمان بيماري‌هاي دهان و دندان كودكان زير 12 سال هزينه كند.
بر پايه اين گزارش، هيات وزيران اجازه دارد براي تسريع در تكميل عمليات اجرايي طرح‌هاي بيمارستاني مبلغ يك هزار ميليارد ريال از طريق فروش اوراق مشاركت اختصاص دهد.
در بندي ديگر از تبصره 14 قانون بودجه سال جاري دولت مجاز است، معادل 10 درصد قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و 20 درصد قيمت سيگار وارداتي را افزايش داده و اين مبلغ در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي توسعه مبارزه با دخانيات، گسترش شبكه بهداشتي،‌كمك به تحقيقات در مورد بيماري‌هاي ناشي از سيگار، ‌كنترل بيماري‌هاي سل، سرطان و ريوي قرار دهد.
همچنين بخشي از اين درآمد براي گسترش فضاهاي ورزشي در اختيار سازمان تربيت بدني قرار مي‌‌گيرد.
در تبصره مورد اشاره همچنين دولت موظف شده است از طريق امكانات وزارتخانه‌هاي بهداشت درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي تمام افرادي را كه در معرض عوامل شيميايي جنگي بودند و اين امر به تاييد يگان اعزام كننده رسيده است چنانچه تحت پوشش بنياد شهيد و ايثارگران قرار نگرفته‌اند تحت پوشش مناسب قرار دهد.
اين گزارش در ادامه مي‌افزايد: در تبصره 15 همين قانون، وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است در سال جاري در صورت بستري شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند آنها را به طور رايگان و از طريق بيمه خدمات درماني بيمه كند. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستان‌هاي دولتي 10 درصد هزينه‌ها را پرداخت خواهند كرد.
همچنين وزارتخانه موظف است تا نيمه اول سال 1385 تمام روستائيان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر را كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني نيستند، به طور رايگان تحت پوشش خدمات درماني قرار دهد و دفترچه بيمه درمان آنان را صادر كند و تحويل دهد.
در بند ديگر از تبصره 15 مبلغ 280 ميليارد ريال به منظور طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشگري كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد اختصاص مي‌يابد.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …