خانه / بهداشت عمومي / در نشريه “‪& science in sport and exercise‬ ‪ “medicine‬به چاپ رسيده : براي كاهش فشار خون حتما لازم نيست به باشگاه برويد. بر اساس مطالعات جديد كارهايي مانند نظافت خانه، شستن خودرو، باغباني و كارهاي خانگي هم مي‌توان فشار خون را تنظيم كرد. ‪۸۴/۰۶/۲۴‬

در نشريه “‪& science in sport and exercise‬ ‪ “medicine‬به چاپ رسيده : براي كاهش فشار خون حتما لازم نيست به باشگاه برويد. بر اساس مطالعات جديد كارهايي مانند نظافت خانه، شستن خودرو، باغباني و كارهاي خانگي هم مي‌توان فشار خون را تنظيم كرد. ‪۸۴/۰۶/۲۴‬

براي كاهش فشار خون حتما لازم نيست به باشگاه برويد. بر اساس مطالعات جديد كارهايي مانند نظافت خانه، شستن خودرو، باغباني و كارهاي خانگي هم مي‌توان فشار خون را تنظيم كرد.

‬اين شكل از كارهاي روزانه خانه فشار خون را به طور چشمگيري در مبتلايان به فشار خون و يا كساني كه مستعد ابتلا به فشارخون هستند پايين مي‌آورد.

در اين مطالعه ميزان مصرف كالري به ازاي ‪ ۱۲‬ساعت كار در خانه در ‪۲۸‬ شركت‌كننده ‪ ۴۲‬تا ‪ ۶۳‬ساله بررسي شد. فشارخون، ميزان و شدت فعاليت اين افراد نيز ثبت شد. به ازاي هر ‪ ۱۲‬ساعت كار ‪ ۱۵۰‬كالري در بدن سوزانده مي‌شود. چهار ساعت فعاليت بدني روزانه در خانه براي ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬ساعت فشار خون را كاهش مي‌دهد. در افراد مبتلا به فشار خون با فشار سيستوليك ‪ ۱۴۰‬ميليمتر جيوه و بيشتر انجام كارهاي روزمره خانه براي مدت ‪ ۸‬ساعت فشار را تا ‪۱۳‬ ميليمتر جيوه كاهش مي‌دهد. اين يافته‌ها نشان داد در درمان فشار خون فعاليت هاي بدني نقش بسيار تعيين‌كننده اي دارند.

نتايج اين مطالعه در نشريه “‪& science in sport and exercise‬ ‪ “medicine‬به چاپ رسيده است.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …