خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / وضعيت ايدز در جهان

وضعيت ايدز در جهان

وضعيت ايدز در جهان
امروز در جهان 42 ميليون نفر، يعنی معادل حدود دو سوم کل جمعيت ايران، به ويروس “اچ آی وی” آلوده اند. 

بيش از دو سوم اين تعداد در کشورهای جنوب صحرای آفريقا زندگی می کنند.

وخامت گسترش اين بيماری در اين منطقه به گونه ای است که در برخی از اين کشورها از هر سه بزرگسال يکی به ويروس اچ آی وی آلوده است.

با توجه به اين که هر روز 14 هزار نفر به جمع افراد آلوده به ويروس ايدز در جهان اضافه می شود، بيم آن می رود که اچ آی وی آسيا را نيز تسخير کند.

آفريقا
کشورهای جنوب صحرای آفريقا بيش از هر منطقه ديگر جهان از شيوع ايدز آسيب ديده اند. 

اپيدمی ايدز در اين منطقه در اواخر دهه 1970 از امتداد غرب آفريقا آغاز شد و تا اقيانوس هند ادامه يافت. اين روند سرانجام به سمت کشورهای جنوبی تر سرايت کرد و هم اکنون همين کشورها بيش از سايرين در چنگال ايدز اسيرند.

آفريقای جنوبی با پنج ميليون مورد آلودگی به اين ويروس، در جهان اول است.

بوستوانا” و “سوازيلند” دارای بالاترين درصد افراد آلوده به اچ آی وی هستند.

در اکثر کشورهای اين منطقه، اپيدمی از ميان گروه های آسيب پذيرتر، از جمله معتادان و زنان روسپی، به ساير اقشار جامعه سرايت کرده و حالا در ميان عموم مردم جای پای محکمی پيدا کرده است.

آفريقا در 2001
کشورهای جنوب صحرای آفريقا بيش از هر منطقه ديگر جهان از شيوع ايدز آسيب ديده اند. 

اپيدمی ايدز در اين منطقه در اواخر دهه 1970 از امتداد غرب آفريقا آغاز شد و تا اقيانوس هند ادامه يافت. اين روند سرانجام به سمت کشورهای جنوبی تر سرايت کرد و هم اکنون همين کشورها بيش از سايرين در چنگال ايدز اسيرند.

آفريقای جنوبی با پنج ميليون مورد آلودگی به اين ويروس، در جهان اول است.

بوستوانا” و “سوازيلند” دارای بالاترين درصد افراد آلوده به اچ آی وی هستند.

در اکثر کشورهای اين منطقه، اپيدمی از ميان گروه های آسيب پذيرتر، از جمله معتادان و زنان روسپی، به ساير اقشار جامعه سرايت کرده و حالا در ميان عموم مردم جای پای محکمی پيدا کرده است.

سرعت گسترش
سرعت شيوع “اچ آی وی” در آسيای مرکزی و اروپای شرقی بيش از هر منطقه ديگر جهان است. 

در فاصله سال های 1999 تا 2002 شمار افراد آلوده به اچ آی وی در اين مناطق سه برابر شد.

تا اواخر دهه 1990 اينطور به نظر می رسيد که اين مناطق از اپيدمی اچ آی وی – ايدز جسته باشد، اما ناگهان آمار موارد ابتلا به ايدز به شدت بالا رفت و عمده علت آن هم استفاده از سرنگهای آلوده توسط معتادان به مواد مخدر بود.

با اين حال شمار افراد آلوده در آسيای مرکزی و اروپای شرقی در مقايسه با قاره آفريقا هنوز ناچيز است.

وضعيت منطقه ای
ويروس اچ آی وی در ميان آسيب پذيرترين گروه ها، از اقليت هیا قومی آمريکای شمالی گرفته تا معتادان در هند، شيوع يافته و هيچ منطقه ای در جهان از گزند آن در امان نبوده است. 

آمار مربوط به آلودگی در کشورهای درحال توسعه همچنان رو به افزايش است، و اين درحالی ويروس اچ آی وی در ميان آسيب پذيرترين گروه ها، از اقليت های قومی آمريکای شمالی گرفته تا است که مراحل اوليه اپيدمی در کشورهای پرجمعيت جهان به تنهايی باعث شده ميزان آلودگی در سطح جهانی به طور چشم گيری روند صعودی داشته باشد.

استراليا و زلاند نو
استراليا يکی از اولين کشورهايی بود که از وجود اين بيماری خبر داد، اما موارد ابتلا به ان از سال 1984 به سرعت سير نزولی را طی کرده است. 

شمار تلفات ناشی از ايدز نيز در اين کشور رو به کاهش بوده، که بخشی از علت آن آغاز روند درمان از طريق داروهای ضدويروس ايدز است.

برنامه های توزيع سوزن و سرنگ نيز در پيشگيری از اين بيماری در ميان معتادان موفقيت آميز بوده است.

کارائيب
منطقه کارائيب پس از آفريقا دارای بزرگ ترين شمار افراد آلوده به اچ آی وی است. 

در بسياری از کشورهای اين منطقه، از جمله هائيتی و باهاما، ايدز اکنون بزرگ ترين عامل مرگ و مير است.

سازمان ملل متحد می گويد گستردگی بيماری ايدز در اين کشورها عمدتا ناشی از ترکيب مرگبار دو عامل است: نه تنها افراد فعاليت های جنسی خود را در سنين پايين آغاز می کنند، بلکه تعداد شرکای جنسی آنها هم زياد است.

شرق آسيا و اقيانوسيه
در اين منطقه ميزان آلودگی عموما پايين است، اما شيوع ايدز در ابعادی کوچکتر و در سطح محلی بحرانی جدی قلمداد می شود. 

همچنين با هجوم مهاجران روستايی نشين به شهرهای بزرگ، ميزان استفاده از مواد مخدر و شيوع بيماری های جنسی درحال افزايش است.

تخمين زده می شود حدود يک ميليون انسان آلوده به اچ آی وی در چين زندگی می کنند.

اروپای شرقی و آسيای مرکزی
گسترش ويروس “اچ آی وی” در اين منطقه، به خصوص روسيه، از هر جای ديگر جهان سريع تر بوده است. 

تزريق مواد مخدر، به ويژه در ميان جوانان، بيش از هر چيز به اين بحران دامن می زند.

سازمان ملل با توجه به خطر انتقال بيماری از طريق استفاده مشترک از سرنگ و واقعيت غيرقابل انکار فعاليت جنسی اين افراد جوان، هشدار داده است بروز يک اپيدمی بزرگ قريب الوقوع به نظر می رسد.

آمريکای لاتين
بالاترين ميزان آلودگی به اچ آی وی در اين منطقه، به آمريکای مرکزی و برزيل مربوط می شود. 

در اين منطقه از جهان ايدز عمدتا از طريق آميزش جنسی شايع شده است.

گسترش اچ آی وی از طريق سرنگ مشترک برای تزريق مواد مخدر نيز در شماری از کشورها به خصوص آرژانتين، برزيل، شيلی، پاراگوئه و اوروگوئه سبب نگرانی فزاينده شده است.

  

شمال آفريقا و خاورميانه
ميزان آلودگی به “اچ آی وی” در آفريقای شمالی و خاورميانه در حال افزايش است، اما هنوز چشمگير نيست. 

با اين حال سازمان ملل متحد هشدار می دهد که انکار واقعيت ايدز از سوی برخی رهبران سياسی و اجتماعی در برخی کشورهای منطقه، محيط را برای گسترش اپيدمی ايدز مساعد کرده است.

اين بيماری بيش از هرجا در سومالی و سودان شايع است، اما ايران و ليبی نيز شاهد رشد آن هستند.

آمريکای شمالی
به گفته سازمان ملل متحد درحالی که معالجات تازه با داروهای ضدويروس ايدز، امکان يک زندگی بهتر را برای افراد مبتلا فراهم کرده است، اما مبارزه برای پيشگيری از شيوع اين بيماری در آمريکا و کانادا به مرور متوقف می شود. 

گسترش اچ آی وی بيش از پيش در محله های فقيرنشين و محروم متمرکز شده و به خصوص زندگی جمعيت زنان را با مخاطره روبرو کرده است.

در آمريکا، جوانان اقليتهای قومی در مقايسه با پنج سال قبل بيشتر در معرض خطر هستند.

جنوب و جنوب شرق آسيا
اپيدمی “اچ آی وی” در آسيا با تاخير آغاز شد، اما 15 اکنون 15 درصد موارد آلودگی در جهان در اين منطقه ديده می شود. 

هند، که شمار افراد مبتلا در آن 3.9 ميليون نفر تخمين زده می شود، با فاصله ای زياد در مقايسه با ديگر کشورهای منطقه، دارای بيشترين موارد آلودگی در اين بخش از آسياست.

اين آمار، به استثنای آفريقای جنوبی، از هر کشور ديگر دنيا بيشتر است.

اما اگر موارد آلودگی نسبت به جمعيت را ملاک قرار دهيم، دو کشور تايلند و کامبوج بيش از ساير کشورهای منطقه آلوده هستند.

استفاده غيربهداشتی از سرنگ برای تزريق مواد مخدر و آميزش با جنس مخالف عامل اصلی شيوع ايدز در اين مناطق است.

کشورهای جنوب صحرای آفريقا
بيش از دو سوم افرادی که در اثر ابتلا به ايدز در جهان جان می بازند در کشورهای واقع در جنوب صحرای آفريقا زندگی می کنند. 

انتظار می رود ميزان تلفات همچنان افزايش يابد و عواقب آن به بدترين شکل در دهه آينده ميلادی و پس از آن احساس خواهد شد.

بسياری از کشورهای منطقه اقدامات برای ارتقا روشهای خود در مبارزه و پيشگيری از اين بيماری را آغاز کرده اند.

اما ميزان بالای ابتلا به ايدز بدان معنی است که حتی اگر مبارزه در اين کشورها کاملا موفق هم باشد تاثير آن در پايين آوردن ميزان مرگ و مير تدريجی خواهد بود.

اروپای غربی
درحالی که بهبود شيوه های درمان، کيفيت زندگی افراد مبتلا به ايدز را بهتر کرده است، اما به نظر می رسد تدريجا از شتاب تلاشها برای پيشگيری از اين بيماری کاسته می شود. 

نشانه هايی وجود دارد مبنی بر اين که پايبندی جمعيت همجنس گرا به رعايت احتياط در آميزشهای جنسی رو به کاهش بوده و اين در حالی است که مصرف مواد مخدر از طريق تزريق در رگ رو به افزايش است.

يک پديده نگران کننده ديگر در ميان جوانان شماری از کشورهای اروپای غربی، کاهش در استفاده از کاندوم و افزايش عفونت های آميزشی است.

پيش بينی موارد آلودگی در 2010: کشورهای اصلی
پيش بينی آينده گسترش “اچ آی وی” در سراسر جهان بسيار دشوار و مطالعات کمی در اين زمينه انجام شده است. 

سازمان های اطلاعاتی آمريکا در يک گزارش تحليلی، شمار زيادی از کشورهايی را که ممکن است در آينده شاهد انبوه تازه ای از موارد آلودگی به اين ويروس باشند، بررسی کرده است.

اين سازمان تخمين می زند که تا سال 2010 در چين 10 ميليون نفر و در هند 20 تا 25 ميليون نفر آلوده خواهند شد.

سازمان ملل متحد نيز جريان های مشابهی را پيش بينی کرده است.

***دفتر روابط بین الملل و بیماریهای واگیر سایت پزشکان بدون مرز فارسی زبان 

همچنین بررسی کنید

اهمیت واکسیناسیون افراد پرخطر در برابر بیماری آنفلوآنزا

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در آستانه فصل سرد سال، ضمن اشاره بر …

علت ، علایم و درمان بیماری زرد زخم

زرد زخم چیست؟ این بیماری بر روی اپیدرمیس که لایه ی بیرونی پوست است تاثیر …