خانه / اخبار مامایی / مجله “‪Gynecology‬ ‪ “American Journal of Obstetrics and‬:زناني كه بين بارداريهاي خود اضافه وزن پيدا مي‌كنند با افزايش خطر ازدياد فشار خون در بارداري دوم روبرو هستند.

مجله “‪Gynecology‬ ‪ “American Journal of Obstetrics and‬:زناني كه بين بارداريهاي خود اضافه وزن پيدا مي‌كنند با افزايش خطر ازدياد فشار خون در بارداري دوم روبرو هستند.

دكتر “سيگران جارتاردوتير” از بيمارستان دانشگاه “لندسپيتالي” در “ريكياويك” و همكارانش سوابق پزشكي ‪ ۸۶۹‬زن را كه در اولين بارداري خود به “اختلال فشار خون بارداري ” (‪(HDP‬ مبتلا شده بودند، بررسي كردند. تمامي اين زنان دست كم دو فرزند داشتند. اين محققان دريافتند ازدياد فشار خون در بارداري دوم اين زنان شايع بود، اما الزاما همان نوع اختللا قبلي نبود.

بسته به نوع اول اختلال فشار خون، ميزان عود اين اختلال در بارداري دوم از ‪ ۵۸‬درصد تا ‪ ۹۴‬درصد در نوسان بود.

در اين مطالعه مشاهده شد زناني كه در بارداري اول خود به فشار خون بالا مبتلا شدند خطر ابتلا به اين بيماري در بارداري دوم آنها ‪ ۷۰/۱‬درصد است.

همچنين زناني كه در بارداري اول خود به مسموميت آبستني مبتلا شدند خطر بروز اختلال فشار خون در بارداري دوم ‪ ۵۸/۳‬درصد بود.

زناني كه در فاصله بين دو بارداري خود چاق شده بودند يعني افرادي كه شاخص جرم بدن آنها ‪ ۲۵‬و يا بالاتر بود، خطر عود اختلال فشار خون در آنها به ‪ ۸۲‬درصد افزايش يافت. اين در حالي است افرادي كه شاخص جرم بدن آنها بيش از دو واحد افزايش يافته بود خطر بروز اختلال فشار خون در بارداري دوم آنها بيش از دو برابر بود.

تشخيص اختلال فشار خون در هفته سي و چهارم بارداري و يا قبل از آن خطر عود مجدد اين بيماري را ‪ ۸۵‬درصد افزايش مي‌دهد.

زناني كه در بارداري اول خود به اختلال فشار خون مبتلا مي‌شوند در بارداري‌هاي بعدي خود نيز با چنين وضعي روبرو هستند.

زناني كه بين دو بارداري اضافه وزن پيدا مي‌كنند بايد تغييراتي در شيوه زندگي خود ايجاد نمايند.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره آوريل ‪ ۲۰۰۶‬مجله “‪Gynecology‬ ‪ “American Journal of Obstetrics and‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی 18 در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود 3-2 درصد …