خانه / اخبار مامایی / اتخاذ سياست‌هاي جديد براي پيشگيري از فرسودگي ماماها ضروري است

اتخاذ سياست‌هاي جديد براي پيشگيري از فرسودگي ماماها ضروري است

به زعم پژوهشگران، اتخاذ سياست‌هاي جديد براي پيشگيري از فرسودگي شغلي ماماها كه به افت كيفيت خدمات مامايي منجر مي‌شود، ضروري است.

 همگام با تغييرات چشمگير سيستم‌هاي بهداشتي و درماني، پديده فرسودگي شغلي مورد توجه گسترده جوامع پزشكي در سرتاسر جهان قرار گرفته است. فرسودگي شغلي سندرمي شامل خستگي جسمي و عاطفي است كه به تصور منفي از خود، نگرش منفي به حرفه و احساس عدم ارتباط با مددجو هنگام ارائه مراقبت‌ها منجر مي‌شود.

خستگي جسمي و عاطفي كه در فرسودگي شغلي وجود دارد ماحصل استرس و اضطراب مداوم روز فرد است كه شدت آن به متغيرهاي فردي مثل سن، سابقه كار، تاهل و ميزان پيش‌بيني مشكلات بستگي دارد.

از جمله عوامل مهمي كه بايد مورد توجه خاص مسوولان قرار گيرد، تنيدگي و فرسودگي در مشاغل مي‌باشد تا سطح ارائه خدمات به سطوح قابل قبول برسد و از مشكلاتي كه به دنبال آن رخ مي‌دهد جلوگيري شود.

براي اين منظور بايد به علل ايجاد فرسودگي شغلي در مامايي پي برد و درصدد رفع آن بر آمد.

پژوهشگران دانشكده پرستاري و مامايي ساري در تحقيقي به بررسي ميزان فرسودگي شغلي ناشي از محيط كار در ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي ــ درماني شهر ساري پرداختند.

اين تحقيق از نوع توصيفي مي‌باشد و طي آن تمام ماماهاي شاغل در مراكز درماني دولتي و خصوصي و ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي شهر ساري تحت بررسي قرار مي‌گيرند.

ابراز مورد استفاده در اين پژوهش، پرسش‌نامه‌اي بود كه از دو بخش كلي تشكيل شده است، بخش اول در مورد مشخصات فردي پاسخ دهنده بوده كه شامل 11 مورد بوده و بخش دوم شامل مقياس استاندارد فرسودگي شغلي است كه توسط ماسلاچ و جكسون ارائه شده است.

اين مقياس تكرار و شدت فرسودگي شغلي را اندازه‌گيري مي‌كند و ابعاد سه گانه آن عبارتند از تحليل عاطفي، احساس مسخ شخصيت و احساس فقدان موفقيت فردي كه شامل 22 پرسش است.

نتايج اين بررسي نشان داد: ميانگين سني ماماهاي مورد مطالعه 9/34 سال، ميزان تحصيلات به صورت 6 درصد كارداني و 94 درصد ليسانس مامايي، 58 درصد در زايشگاه و 42 درصد در مراكز بهداشتي درماني حضور داشته، 72 درصد زير 10 سال و 28 درصد بالاي 10 سال سابقه كار در زايشگاه و 92 درصد زير 10 سال و 8 درصد بالاي 10 سال سابقه كار در مراكز بهداشتي درماني داشتند.

بيشتر ماماها دچار فرسودگي شغلي از نظر تحليف عاطفي در حد كم (44 درصد فراواني و 58 درصد شدت)، مسخ شخصيت در حد كم (64 درصد فراواني، 60 درصد شدت) بودند و از لحاظ عدم موفقيت فردي در نمونه‌هاي مورد پژوهش از نظر فراواني و شدت، امتياز پاياني به دست آمده است (20 درصد فراواني و 22 درصد شدت) بنابراين نمونه‌هاي مورد پژوهش ما در سطح بالايي از نظر موقعيت فردي قرار دارند.

وجود سطوح مختلف فرسودگي شغلي كه مي تواند منجر به كيفيت نامطلوب خدمات مامايي شود لزوم اتخاذ سياستهاي جديد جهت تعديل و پيشگيري از اين يپديده را محرز مي‌سازد.

همچنین بررسی کنید

مصرف صابون‌های آنتی‌باکتریال در بارداری موجب چاقی کودکان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج مطالعات اخیر حاکی از آن است که استفاده از …

علائم حاملگی مولار

علائم حاملگی مولار ممکن است در ابتدا علائم یک حاملگی معمولی را داشته باشید، اما …