به نوشته نشریه علمی “سل ‪ = Cell‬سلول” جرارد کارزنتی و همکارانش از کالج پزشکی بایلور در هوستن تکزاس با بررسی نقش ژنهای فعال در تنظیم ساعت بدن مشخص کرده‌اند که این ژنها درعین حال در کنترل شکل گیری استخوانها نیز سهمیند. ‪۸۴/۰۶/۲۶‬

وظیفه و کارکرد تازه‌ای برای ژنهای تنظیم‌کننده ساعت بدن کشف شد ‪۸۴/۰۶/۲۶‬

دانشمندان دریافته‌اند که ژنهایی که وظیفه تنظیم ساعت بدن را بر عهده دارند در شکل گیری استخوانها نیز نقش ایفا می‌کنند.

به نوشته نشریه علمی “سل ‪ = Cell‬سلول” جرارد کارزنتی و همکارانش از کالج پزشکی بایلور در هوستن تکزاس با بررسی نقش ژنهای فعال در تنظیم ساعت بدن مشخص کرده‌اند که این ژنها درعین حال در کنترل شکل گیری استخوانها نیز سهمیند.

کشف اخیر می‌تواند زمینه تکمیل انواع شیوه‌ها برای مقابله با بیماریهای استخوان نظیر پوک شدن استخوانها که طی آن چگالی مواد سازنده استخوان کاهش می‌یابد، مهیا سازد.

مطالعه این گروه از محققان روشن ساخته که شکل گرفتن استخوانها دارای یک آهنگ و ریتم روزانه است.

این پژوهشگران استفاده از موشهایی که با شیوه‌های مهندسی ژنتیک تولید کرده‌اند تاثیر ژنهای تنظیم‌کننده ساعت بدن را در نحوه رشد استخوانها بررسی کرده‌اند.

در این بررسی مشاهده شد که موشهای فاقد ژنهای تنظیم‌کننده ساعت بدن دارای استخوانهای سنگینتری هستند زیرا سلولهای استخوان ساز بیشتری در اختیارشان قرار دارد.

وظیفه پروتئینی که به وسیله ژنهای تنظیم‌کننده ساعت بدن رمز ساخت آن ارائه می‌شود آن است که در واکنش به علائمی که از هورمون لپتین دریافت می‌کند، از تولید بیش از حد معمول سلولهای استخوان ساز جلوگیری به عمل آورد.

در غیاب ژنهای رمزکننده این پروتئین کنترلی در تولید این سلولها اعمال نمی‌شود.

نکته جالب توجه آنکه به نظر می‌رسد استخوانها تنها بافت‌هایی در بدن هستند که هورمون لپتین از مجرای این پروتئینها بر روی آنها اثر می‌گذارد.

این نکته حکایت از آن دارد که هورمون لپتین در جریان فرایند تطور از سابقه‌ای بسیار کهن و طولانی برخوردار است و نقش مهمی در بدن انواع موجودات زنده بازی می‌کند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …