خانه / اخبار علوم پايه / محققان كانادايي نشان داده‌اند كه ژنها مي‌توانند با حبس كردن آنزيمها در يك ساختار هسته‌اي موسوم به “هستك ‪ ” nucleolus‬از فعاليت آنزيمها جلوگيري كنند. 26/6/84

محققان كانادايي نشان داده‌اند كه ژنها مي‌توانند با حبس كردن آنزيمها در يك ساختار هسته‌اي موسوم به “هستك ‪ ” nucleolus‬از فعاليت آنزيمها جلوگيري كنند. 26/6/84

نقش ژنها در كنترل آنزيمها ‪۸۴/۰۶/۲۶‬

محققان كانادايي نشان داده‌اند كه ژنها مي‌توانند با حبس كردن آنزيمها در يك ساختار هسته‌اي موسوم به “هستك ‪ ” nucleolus‬از فعاليت آنزيمها جلوگيري كنند.

استفن لي و همكارانش در دانشگاه اوتاوا واقع در اونتاريو آنزيمهايي موسوم به “يوبيكيتين ليگازيس ‪ ” ubiquitin ligases‬را مورد بررسي قرار دادند.

اين آنزيمها در حالتي كه فعال هستند مولكولي موسوم به يوبيكيتين را به پروتئينها متصل مي‌سازند.

اين امر سبب مي‌شود چگالي پروتئين تغيير كند و در اغلب موارد اين تغيير چگالي به معناي نابود شدن پروتئين است.

محققان كانادايي كه در نتايج پژوهش خود را در نشريه علمي ” جورنال او سل بايولوژي ‪ .J .Cell Biol‬نشريه زيستشناسي سلولي” درج كرده‌اند،توضيح داداند كه در جريان مطالعات خود دريافتند كه اين آنزيمها در حالت عادي فعال هستند و اضافه كردن مولكول يوبيكيتين را بر پروتئين موسوم به”اچ آ اف” كه يك عامل رشد است، و پروتئين مهم پي ‪ ۵۳‬كه وطيفه سركوب كردن تومورهاي سرطاني را بر عهده دارد، به انجام مي‌رسانند.

اما زماني كه به نحو موقت در درون هستك‌ها به دام مي‌افتند از دسترسي به اين مولكولها محروم مي‌مانند. به اعتقاد محققان كانادايي سلولها در جريان تطور خود موفق به تكميل مكانيزمي شده‌اند كه با استفاده از آن كاركرد پروتئينها را به دلخواه خود و با خاموش و روشن كردن اين آنزيمها تنظيم مي‌كنند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …