محققان کانادایی نشان داده‌اند که ژنها می‌توانند با حبس کردن آنزیمها در یک ساختار هسته‌ای موسوم به “هستک ‪ ” nucleolus‬از فعالیت آنزیمها جلوگیری کنند. ۲۶/۶/۸۴

نقش ژنها در کنترل آنزیمها ‪۸۴/۰۶/۲۶‬

محققان کانادایی نشان داده‌اند که ژنها می‌توانند با حبس کردن آنزیمها در یک ساختار هسته‌ای موسوم به “هستک ‪ ” nucleolus‬از فعالیت آنزیمها جلوگیری کنند.

استفن لی و همکارانش در دانشگاه اوتاوا واقع در اونتاریو آنزیمهایی موسوم به “یوبیکیتین لیگازیس ‪ ” ubiquitin ligases‬را مورد بررسی قرار دادند.

این آنزیمها در حالتی که فعال هستند مولکولی موسوم به یوبیکیتین را به پروتئینها متصل می‌سازند.

این امر سبب می‌شود چگالی پروتئین تغییر کند و در اغلب موارد این تغییر چگالی به معنای نابود شدن پروتئین است.

محققان کانادایی که در نتایج پژوهش خود را در نشریه علمی ” جورنال او سل بایولوژی ‪ .J .Cell Biol‬نشریه زیستشناسی سلولی” درج کرده‌اند،توضیح داداند که در جریان مطالعات خود دریافتند که این آنزیمها در حالت عادی فعال هستند و اضافه کردن مولکول یوبیکیتین را بر پروتئین موسوم به”اچ آ اف” که یک عامل رشد است، و پروتئین مهم پی ‪ ۵۳‬که وطیفه سرکوب کردن تومورهای سرطانی را بر عهده دارد، به انجام می‌رسانند.

اما زمانی که به نحو موقت در درون هستک‌ها به دام می‌افتند از دسترسی به این مولکولها محروم می‌مانند. به اعتقاد محققان کانادایی سلولها در جریان تطور خود موفق به تکمیل مکانیزمی شده‌اند که با استفاده از آن کارکرد پروتئینها را به دلخواه خود و با خاموش و روشن کردن این آنزیمها تنظیم می‌کنند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …