خانه / اخبار صنفي / رييس سازمان نظام پزشکي استان مرکزي: تنزل جايگاه حرفه‌اي صاحبان مشاغل پزشکي حقوق بيماران را تضعيف مي‌كند

رييس سازمان نظام پزشکي استان مرکزي: تنزل جايگاه حرفه‌اي صاحبان مشاغل پزشکي حقوق بيماران را تضعيف مي‌كند

رييس سازمان نظام پزشکي استان مرکزي:تنزل جايگاه حرفه‌اي صاحبان مشاغل پزشکي حقوق بيماران را تضعيف مي‌كند

رييس سازمان نظام پزشکي استان مرکزي گفت: تنزل جايگاه حرفه‌اي صاحبان مشاغل پزشکي نه تنها منجر به تضعيف حقوق بيماران و محرومان جامعه مي‌شود،عواقب سوء متعددي اجتماعي، بهداشتي، علمي، رواني و درماني را در پي خواهد داشت.

دکتر حسن طاهر احمدي به بيان مشکلات پيش روي جامعه پزشکي پرداخت و اظهار كرد: تنزل چشمگير شأن و قداست حرفه پزشکان به دلايل مختلف در دو دهه اخير موجب شد تا مشکلات فراز و نشيب‌ها و کاستي‌هاي متعددي بطور گسترده اين بخش را تحت تاثير قرار دهد.

دکتر طاهر احمدي حرفه جامعه پزشکي را احياء حقوق بيماران دانست و گفت: براي حل اين معضل چه مجموعه اي بالاتراز دولت و وزير بهداشت است.

رييس سازمان نظام پزشکي استان مرکزي ايجاد عدالت در بين اقشار مختلف جامعه پزشکي و بالاخص ايجاد توازن درآمدها بين پزشکان عمومي و متخصص پزشکان شاغل در مراکز استانها و شهرستانها را از انتظارات جامعه پزشکي دانست و تصريح كرد: اميد است تا در کنار محفوظ ماندن حقوق متخصصان شاهد احياي حقوق پزشکان عمومي جوان نيز باشيم.

وي با اشاره به واقعي نبودن تعرفه‌هاي پزشکي اظهار كرد: ما ضمن اين که خواهان واقعي کردن تعرفه‌ها هستيم ازطرف ديگر نمي‌خواهيم بار مالي بي‌جهتي بر دوش مردم مستضعف تحميل شود بلکه بايد با جدي گرفتن بحث بيمه ها در کشور افزايش تعرفه‌ها از طريق بيمه‌ها صورت گيرد نه از طريق مردم مستضعف.

دکتر طاهر احمدي افزود: جامعه همه پزشکان را با چشم به توانمندي هاي مالي نگاه مي‌کند درحالي که 80 درصد اين افراد از حداقل حقوق دريافتي برخوردارند و اين مساله در کنار عدم وجود سازمانهاي حمايتي در جامعه براي اعضاء جامعه پزشکي را بيش از پيش با مشکل مواجه کرده است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …