خانه / اخبار داروسازی / ‪ “Diabetes Care”‬: “ديورتيك‌ها” (مدرها) و “بتابلاكرها” (‪ (beta-blockers‬كه براي درمان فشار خون بالا مورد استفاده قرار مي‌گيرند خطر ابتلا به ديابت نوع دوم را افزايش مي‌دهند.

‪ “Diabetes Care”‬: “ديورتيك‌ها” (مدرها) و “بتابلاكرها” (‪ (beta-blockers‬كه براي درمان فشار خون بالا مورد استفاده قرار مي‌گيرند خطر ابتلا به ديابت نوع دوم را افزايش مي‌دهند.

يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد “ديورتيك‌ها” (مدرها) و “بتابلاكرها” (‪ (beta-blockers‬كه براي درمان فشار خون بالا مورد استفاده قرار مي‌گيرند خطر ابتلا به ديابت نوع دوم را افزايش مي‌دهند.

دكتر “اريك ان. تايلور” از دانشكده پزشكي “هاروارد” در “بوستون” و همكارانش در اين مطالعه نوشتند: ارتباط انواع مختلف داروهاي فشار خون با ابتلا به ديابت نوع دوم روشن نيست.

اين در حالي است كه مطالعات قبلي نتايج متضادي به همراه داشته‌اند.

محققان نتايج تحقيق سلامت پرستاران كه سه گروه بزرگ از زنان و مردان را بررسي مي‌كند مورد مطالعه قرار دادند.

اين بررسي شامل اطلاعات ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۱۹۳‬زن مسن، ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۱۵۱‬زن جوان و ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۴۷۲‬مرد مي‌شد.

تمامي اين افراد فشار خون بالا داشتند، اما در ابتدا به ديابت مبتلا نبودند و به ترتيب براي مدت ‪ ۱۰ ،۸‬و ‪ ۱۶‬سال مورد پيگيري قرار گرفتند.

در مجموع ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۸۹‬مورد جديد ديابت نوع دوم در طول تحقيق تشخيص داده شد.

پس از در نظر گرفتن عوامل سن، وزن، فعاليت بدني و ساير عوامل خطرزا، در اين مطالعه ديده شد خطر ابتلا به ديابت در افرادي كه داورهاي مدر نوع تيازيد ‪ thiazide‬مصرف مي‌كنند در مقايسه با افرادي كه اين دارو را دريافت نمي‌كنند در زنان مسن‌تر ‪ ۲۰‬درصد، در زنان جوان‌تر ‪ ۴۵‬درصد و در مردان ‪۳۶‬ درصد افزايش يافت.

همچنين در مقايسه با بيماراني كه بتا بلاكر مصرف نمي‌كردند، خطر ابتلا به ديابت در زنان مسني كه اين دارو را مصرف مي‌كردند ‪ ۳۲‬درصد بيشتر بود.

افزايش اين خطر در مردان ‪ ۲۰‬درصد بود.

نويسندگان اين مطالعه نتيجه گرفتند: بيماراني كه با اين داروها درمان مي‌شوند بايد تحت مراقبت‌هاي شديد از نظر ابتلا به ديابت قرار گيرند.

مصرف ساير انواع رايج داروهاي پايين آورنده فشار خون مانند مهار كننده‌هاي مجراي كلسيم (‪ (calcium channel blockers‬و مهاركننده هاي ‪ ACE‬با ابتلا به ديابت نوع دوم ارتباطي نداشت.

مشروح اين مطالعه در شماره مه سال ‪ “Diabetes Care” ۲۰۰۶‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری وسایل نیست

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری بعضی وسایل شخصی مانند حوله، مسواک و لوازم آرایشی نیست، …

پاک کردن سراميك حمام از قارچ و کپک

قبل از هر چیز باید بگوییم هنگام تمیز کردن حمام با مواد سفیدکننده و ضد …