خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / توافق اعضای سازمان ملل بر سر اعلاميه جهانی ايدز

توافق اعضای سازمان ملل بر سر اعلاميه جهانی ايدز

کشورهای جهان در يک کنفرانس سازمان ملل درباره بيماری ايدز با صدور اعلاميه ای جهانی با هدف ارائه طرحی دقيق برای مقابله با اين بيماری موافقت کرده اند.

پيش نويس اين اعلاميه – که قرار است بعدا در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شود – کشورها را به تلاش برای فراهم کردن دسترسی همگانی به مراقبت های بهداشتی برای ايدز تا سال 2010 ملزم می کند.

با اين حال آژانس های کمک رسانی اين اعلاميه را که به گفته آنها يک سند “ضعيف” با تنها معدودی هدف های مشخص برای دولت هاست محکوم کرده اند.

يک گروه گفت از قلم افتادن هرگونه اشاره ای به همجنسگرايان، زنان روسپی و معتادان در اين سند، صورت مساله را در مورد آنها پاک می کند.

آديتی شارما، هماهنگ کننده اچ آی وی/ايدز برای گروه “اکشن ايدز اينترنشنال” با ابراز خشم گفت: “اصلا قابل درک نيست که مذاکره کنندگان چگونه چنين اعلاميه ضعيفی را تدوين کرده اند درحالی که نيازمند اقدمات فوری برای متوقف کردن مرگ روزانه 8500 نفر و جلوگيری از آلوده شدن روزانه 13500 نفر هستيم.”

کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، گفت که اعلاميه نهايی بهتر از آنچه او انتظار داشته از آب درآمده است اما او متاسف است که چرا صراحت بيشتری در آن به کار برده نشد.

وی در مصاحبه ای با بی بی سی گفت: “در يک چنين نبردی نمی توانيد سست و بی رمق باشيد. مردم بايد بفهمند که منظور شما چيست – نمی توانيد آن را به شکلی رمزگذاری کنيد که مردم هر طور می خواهند تعبيرش کنند.”

اهميت کاندوم

پيتر پايوت، مدير “يو ان ايدز” – آژانس مسئول مقابله با ايدز در سازمان ملل – گفت که پيش نويس تازه “بسيار قوی تر” از نمونه های قبلی است.

مذاکرات اين کنفرانس ميان تقريبا 150 کشور جهان تا ساعت سه و نيم صبح روز جمعه به وقت محلی در نيويورک ادامه داشت.

در زمينه چگونگی پيشگيری از گسترش ايدز، سياست های اصلی آمريکا داير بر خودداری از آميزش و وفاداری به همسر در صدر جدول قرار داشت و پس از آن مصرف کاندوم مطرح شد.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …