خانه / اخبار علوم پايه / قديمی ترين ‘دی اِن اِی’ انسانی از دندان بقايای نئاندرتال به دست آمد

قديمی ترين ‘دی اِن اِی’ انسانی از دندان بقايای نئاندرتال به دست آمد

دانشمندان موفق به استخراج “دی اِن اِی” نئاندرتالی که 100 هزار سال قبل می زيست شده اند. اين قديمی ترين دی اِی اِی انسانی است که تاکنون کشف می شود.

اين “دی اِن اِی” از دندان بقايای کودکی از نسل نئاندرتال ها که در غار اسکلادينا در آبگير رود ميوز در بلژيک پيدا شده بود استخراج شده است.

اين مطالعه که نتايج آن در نشريه “Current Biology” گزارش شده است، حاکی از آن است که خويشاوندان دوردست ما از لحاظ ژنتيکی متنوع تر از آن بودند که قبلا تصور می شد.

البته زمانی که پای انسان های اوليه در حدود 35 هزار سال قبل به اروپا باز شد، از تنوع ژنتيکی نئاندرتال ها، شايد به خاطر تغييرات آب و هوايی يا بيماری ها، به شدت کاسته شده بود.

پژوهشگران فرانسوی و بلژيکی اين مواد ژنتيکی را از ميتوکوندريا جدا کردند. ميتوکوندريا ساختمان هايی در سلول هستند که نقش نيروزايی دارند.

دانشمندان سلسله 123 “حرف” دی اِن اِی (بی پی) را رمزگشايی کرده و آن را با ساير سلسله های دی اِن اِی نمونه نئاندرتال هايی به قدمت 29 هزار سال تا 42 هزار سال مقايسه کردند.

تيمی فرانسوی تحت سرپرستی دکتر کاترين هانی در اين نشريه نوشت: “سلسله اسکلادينا آشکار کرده است که تنوع ژنتيکی نئاندرتال ها تاکنون کمتر از حد واقعی تخمين زده شده بود.”

اين يافته ها حکايت از آن دارد که تنوع ژنتيکی در دوره های ابتدايی تاريخ نئاندرتال ها بيشتر از زمان های اخيرتر، يعنی دوران آغاز ورود انسان به اروپا، بود.

نئاندرتال ها از 230 هزار تا 28 هزار سال قبل در اروپا، آسيای ميانه و خاور ميانه می زيستند.

آنها شکارچيانی ماهر بودند و به خوبی خود را برای زندگی در عصر يخبندان تطبيق داده بودند؛ اما پس از ظهور انسان های مدرن (کرو-مگنون ها) به تدريج از صفحات اروپا محو شدند.

علت انقراض نئاندرتال ها مجهول است، اما نظريه های گوناگونی در اين زمينه مطرح شده است که از جمله عوامل بيولوژيکی، زيست محيطی و فرهنگی را ذکر می کند.

مطالعاتی که تا به امروز روی دی اِن اِی صورت گرفته حاکی از آن است که انسان و نئاندرتال ها به ندرت با يکديگر آميزش کرده اند يا هرگز چنين نکرده اند.

همچنین بررسی کنید

استفاده موفقیت آمیز سلولهای بنيادين برای درمان آسيب نخاعی یک بیمار

شركت گرون تحت ليسانس سازمان غذا و داروي آمريكا(FDA) از نخستين نتايج موفقيت آميز درمان …

پروتئينی کشف شده که در صورت کاهش آن مي توان رشد تومور سرطاني را متوقف ساخت

دانشمندان دانشگاه كويينزلند  در استراليا به موفقيت مهمي در عرصه درمان سرطان سينه دست يافتند.  …