خانه / اخبار مامایی / دستگاه يادآوری مصرف قرص ضدبارداری

دستگاه يادآوری مصرف قرص ضدبارداری

يکی از نگرانی زنان فراموش کردن مصرف به موقع قرص ضد بارداری است. اکنون دانشجويی در لندن با اختراع دستگاهی توانسته است به اين نگرانی قديمی پايان دهد.

“لی چيو تنگ”، دانشجويی در دانشگاه برونل لندن، اميدوارست که دستگاه او بتواند بارداری های ناخواسته را کاهش دهد. بنابر آمار بسياری از بارداری های ناخواسته در اثر فراموش کردن مصرف به موقع قرص ضدبارداری است.

اگر مصرف کننده ای نوبت قرص ضدبارداری خود را فراموش کرده باشد دستگاه “يادآوری” حتی می تواند به او توصيه کند که چه تدبيری بيانديشد.

دستگاه “يادآوری” همچنين در هر لحظه اعلام می کند که بدن مصرف کننده قرص ضد بارداری تا چه حد در برابر باردار شدن ايمن است.

قرص های ضد بارداری معمولا تا 99 درصد موارد از بارداری جلوگيری می کند. اما تحقيقات نشان داده است که 70 درصد زنان يک بار در ماه و ده درصد از زنان حداقل چهار بار در ماه فراموش می کنند که قرص ضدبارداری خود را مصرف کنند.

دستگاه “يادآوری” حاوی قرص های ضد بارداری است و هر روز اعلام می کند که کدام قرص بايد مصرف شود. اين دستگاه از طريق زنگ، چراغ، و يا لرزش فرارسيدن موعد مصرف قرص را اعلام می کند.

اگر قرص تا فاصله زمانی کوتاهی مصرف نشود صدای زنگ، نور چراغ و يا لرزش اين دستگاه شدت می گيرد.

لی چيو، مخترع دستگاه يادآوری می گويد که او پس از مطالعات زياد متوجه شده است که فراموش کردن مصرف قرص بخشی از مشکل زنان است: “مشکل اساسی آنها اين است که نمی دانند که اگر قرص نخورده اند چگونه از بارداری جلوگيری کنند يا اصلا تا چه حد با خطر بارداری ناخواسته روبرو هستند.”

به همين دليل اگر از زمان مصرف قرص مدت زيادی گذشته باشد، دستگاه يادآوری شامل توصيه های متعدد برای مصرف کنندگان قرص ضد بارداری است.

همچنين در صورتی که ايمنی بدن در برابر بارداری خيلی ضعيف شده باشد، دستگاه يادآوری به رنگ قرمز در می آيد و به مصرف کننده می گويد که از روش های ديگری برای جلوگيری از بارداری استفاده کند.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی 18 در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود 3-2 درصد …