خانه / بهداشت عمومي / در نشريه “‪of the national cancer institute‬ ‪ “journal‬به چاپ رسيده :سرطان سينه زمينه‌ساز ابتلا به سرطان تخمدان نيست تهران،خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۷/2‬

در نشريه “‪of the national cancer institute‬ ‪ “journal‬به چاپ رسيده :سرطان سينه زمينه‌ساز ابتلا به سرطان تخمدان نيست تهران،خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۷/2‬

سرطان سينه زمينه‌ساز ابتلا به سرطان تخمدان نيست تهران،خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۷/2‬
تاكنون ميزان ابتلا به سرطان تخمدان در زناني كه به انواع موروثي سرطان سينه مبتلا مي‌شوند روشن نبوده است.

اما مطالعه جديدي نشان مي‌دهد زمينه خانوادگي ابتلا به سرطان سينه بدون جهش ژني خطر ابتلا به سرطان تخمدان را در زنان افزايش نمي‌دهد.

‬در اين مطالعه جهش دو ژن ويژه بررسي شد.

اين دو ژن ‪ BRC1‬و ‪ BRCA2‬نام دارند. جهش اين دو ژن زمينه را براي ابتلا به سرطان سينه و تخمدان فراهم مي‌كند.

احتمال ابتلا به سرطان تخمدان با جهش ژنهاي ‪ BRCA1‬و ‪ BRCA2‬به ترتيب ‪۶‬ و ‪ ۶۱‬بار بيشتر مي‌شود.

در بيش از ‪ ۵۰‬درصد خانواده‌هايي كه سرطان سينه در آنها موروثي است هيچ شواهدي از جهش اين دو ژن يافت نمي‌شود. علت ژتيكي در ‪ ۵۰‬درصد از سرطانهاي موروثي سينه هنوز معلوم نيست.

در آخرين مطالعه‌اي كه در مركز سرطان مموريال كترينگ در نيويورك انجام شد ‪ ۱۹۹‬خانواده بررسي شدند. سرطان سينه در اين خانواده‌ها موروثي بود.

ولي هيچ يك حامل ژن جهش يافته سرطان سينه نبودند.

در مدت انجام اين مطالعه ‪ ۱۹‬تن به سرطان سينه مبتلا شدند. اين ميزان سه برابر جمعيت عادي است.

ولي تنها يك مورد سرطان تخمدان تشخيص داده شد. ميزان بروز سرطان تخمدان در اين گروه مشابه جمعيت عادي بود.

اين مطالعه نشان داد ابتلا به سرطان سينه الزاما زمينه ساز سرطان تخمدان نيست.

به عبارتي خطر سرطان تخمدان تنها در زناني بيشتر است كه در ژنوم خود نسخه‌اي جهش يافته ژن ‪ BRCA1‬و ‪ BRCA2‬را داشته باشند.

مشروح اين مطالعه در نشريه “‪of the national cancer institute‬ ‪ “journal‬به چاپ رسيده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …