خانه / اخبار دندانپزشکی / فصلنامه دندانپزشكي : دندانپزشكي كودكان تحت بيهوشي عمومي انجام شود

فصلنامه دندانپزشكي : دندانپزشكي كودكان تحت بيهوشي عمومي انجام شود

بر اساس نتايج يك تحقيق انجام اعمال دندانپزشكي روي كودكان تحت بيهوشي عمومي راه حل مناسبي است كه از اين طريق مي‌توان بيشترين و در عين حال با كيفيت‌ترين اعمال دندانپزشكي را تنها در يك جلسه بر روي بيمار انجام داد.
بر اساس تحقيقي كه در شماره جديد مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان،چاپ شده بيهوشي عمومي در اعمال دندانپزشكي علاوه بر اينكه باعث ترميم تعداد زيادي دندان در يك جلسه با آمالگام مي‌شود مقدار جذب جيوه را نيز كاهش مي‌دهد.

در اين مطالعه تعداد ‪ ۳۰‬كودك واجد شرايط شامل ‪ ۱۵‬نفر واجد شرايط درمان تحت بيهوشي عمومي و ‪ ۱۵‬نفر واجد شرايط درمان در مطب انتخاب شدند كه تمامي شرايط تحقيق براي دو گروه يكسان بود.

ادرار صبحگاهي قبل،چهار روز بعد و ‪ ۹‬تا‪ ۱۲‬روز بعد از درمان جمع‌آوري، كدگزاري و جيوه آن توسط دستگاه اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد همراه با ملغمه‌سازي اندازه‌گيري شد.

نتايج نشان داد كه ميزان افزايش جيوه ادرار در هر دو گروه پس از درمان و در طي نمونه‌گيري‌هاي بعدي افزايش معناداري داشته است.

همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد ميزان افزايش جيوه ادرار در گروه تحت درمان در مطب نسبت به گروه درمان شده تحت بيهوشي عمومي در هر دونمونه‌گيري بعدي به طور معناداري بيشتر بوده است.

به طور كلي براساس نتايج اين تحقيق جذب جيوه به دنبال ترميم آمالگام زير بيهوشي عمومي كمتر از جذب جيوه در مطب مي‌باشد.

با توجه به مطالعه حاضر ،يك افزايش در ميزان جيوه ادرار بعد از ترميم آمالگام در هر دو گروه درمان شده تحت بيهوشي عمومي و در مطب ديده مي‌شود كه اين ميزان در گروه بيماران درمان شده در مطب بطور مشخصي بيشتر از بيماران درمان شده تحت بيهوشي است.

اين تفاوت با وجود كمتر بودن تعداد دندانهاي ترميم شده در گروه مطب با ميانگين ‪ ۲/۵‬دندان نسبت به تعداد دندانهاي ترميم شده در گروه بيهوشي با ميانگين ‪ ۳/۷‬دندان مي‌باشد.

در هر دو گروه ميزان افزايش جيوه ادرار ‪ ۹‬تا‪ ۱۲‬روز پس از ترميم نسبت به قبل از ترميم در پسرها بيشتر از دخترها بود.

علاوه بر اين در گروه درمان شده در مطب روابط معني‌داري بين ميزان افزايش جيوه ادرار با وزن كودكان،تعداد آمالگام مصرفي و تعداد دندان ترميم شده به دست آمد.

“آمالگام” عمده‌ترين ماده‌اي كه هنوز جهت ترميم دندانهاي پوسيده به كار مي‌رود كه حدودا سابقه‌اي صدوپنجاه ساله دارد و تنها در آمريكا سالانه بيش از دويست تن آمالگام مورد استفاده دندانپزشكان قرار مي‌گيرد. حدود ‪ ۵۰‬درصد اين مقدار يعني صد تن آن را “جيوه” تشكيل مي‌دهد.

جيوه بعد از پلوتونيوم و عناصر راديواكتيو سمي‌ترين و خطرناكترين فلز روي زمين است.وجود عنصر جيوه در تركيب آمالگام سالهاست كه توجه محافل پزشكي را به خود جلب كرده است.

راه اصلي ورود جيوه از آمالگام به بدن تنفس بخار آن است،بيشترين مقدار آزاد شدن جيوه در زمان پركردن دندان با آمالگام و حين مراحل كار ترميمي، وقتي توده آمالگام كاملا سفت نشده است مي‌باشد.

جيوه فلزي بعد از استنشاق از راه ريه وارد خون شده و بصورت جيوه غير آلي اكسيده و سپس از راه كليه در ادرار ترشح مي‌شود به همين خاطر ادار نمونه مناسبي براي اندازه‌گيري ميزان جيوه جذب شده مي‌باشد.

اين تحقيق توسط دكتر “مريم كرمي نوگوراني”، دكتر “عليرضا عشقي”، دكتر “حنيف حدادي” و دكتر “سيد مرتضي طالبي” به انجام رسيده و در شماره جديد فصلنامه دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان به چاپ رسيده است.

همچنین بررسی کنید

دندان هایتان را برق بیندازید

دوست داریم که لبخندمان برق بزند هر شب هم بدون استثنا مسواک می زنیم ولی …

عوارض خطرناک و جدی دندان پوسیده در دهان برای سلامتی بدن

دندان خراب و پوسیده می تواند مشکلات جدی از جمله دیابت،زوال عقل،ناباروری شود پس بهتر …