خانه / اخبار پرستاری / نامه ی پرسنل پرستاری بیمارستان فاطمه زهرا (س)نجف آباد به ریاست ساز مان تامین اجتماعی

نامه ی پرسنل پرستاری بیمارستان فاطمه زهرا (س)نجف آباد به ریاست ساز مان تامین اجتماعی

بنام خداهر یک از انسانها برای زندگی بهتر،باید به کار وتلاش بپردازند.ما نیزبا این انگیزه،پرستاری را برگزیدیم وبرای خدمتگزاری به سازمان تامین اجتماعی گام نهادیم،تا سلامت وزندگی بهتر را به دیگران هدیه کنیم ودر این مسیر ،از سلامت خود مایه گذاشتیم.

در دین اسلام تاکید شده است که ساعات شبانه روز را به سه بخش کار،استراحت وعبادت تقسیم کنید.ما از ساعات استراحت و گاه عبادت خود کاستیم و فقط به کار پرداختیم و به جای آنکه کار را در خدمت خود بگیریم،به خدمت کار گماشته شدیم.

مقررات مربوط به ۴۰ ساعت اضافه کاری اجباری برای نیروی انسانی پرستاری به نوعی تحمیل به آنهاست.

کار پر مسئولیت و مقدس پرستاری ،مانند آموزش وپرورش باید به صورت هفته ای ۲۴ ساعت(با احتساب ساعات مرخصی)تنظیم شود تا پرستاران به نحو شایسته ای از عهدۀ وظائف خود برآیند.

بی تردید اگر با واقع بینی آینده نگری،۲۴ ساعت کار در هفته از پرسنل پرستاری خواسته شود ،آ نها با آرامش و سلامت به انجام خدمات حساس و خطیر خود خواهند پرداخت ودر کنارآن قادر خواهند بود به تعهدات دیگر خود در قبال خانواده عمل کنند ودر کنار تفریحات سالم، به همراه فرزندانی صالح،خدمات بهتر و بهینه تری نیز به جامعه ارائه کنند و هز ینه هایی را که صرف بیماری های جسمی و روحی پرسنل پرستاری می شود،به بهبود کیفیت خدمت رسانی اختصاص دهند و در آخرین تحلیل،کمیت عرصه را بر کیفیت خدمات تنگ نکند

همچنین بررسی کنید

قانون كاهش ساعات كار پرستاران در گيرودار تصميمات دولت و مجلس ایران قرار دارد

جلسه مشترك رياست جمهوري ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاري براي تعيين تكليف نهايي …

معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور ایران از تدوين تعرفه خدمات پرستاری خبر داد

 ‘صدیقه سالمی ‘ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با …