خانه / اخبار مامایی / مجله “‪Gynecology‬ ‪ “Obstetrics and‬: چاقي بيشتر از آسم در بروز عوارض بارداري در زنان چاق مبتلا به آسم نقش دارد.

مجله “‪Gynecology‬ ‪ “Obstetrics and‬: چاقي بيشتر از آسم در بروز عوارض بارداري در زنان چاق مبتلا به آسم نقش دارد.

پژوهشگران مي‌گويند چاقي بيشتر از آسم در بروز عوارض بارداري در زنان چاق مبتلا به آسم نقش دارد.

دكتر “هندلر” سرپرست اين تحقيق ، گفت: از آنجا كه چاقي و آسم با يكديگر همراه هستند نتايج نامطلوب مشاهده شده در زنان مبتلا به آسم در دوران بارداري به دليل چاقي است نه آسم.

وي افزود: زنان باردار مبتلا به آسم به دليل چاقي زيادشان و نه به علت بيماري آسم، بيشتر سزارين شده و به مسموميت حاملگي بيشتري مبتلا مي‌شوند.

اين محققان همچنين دريافتند بيماري آسم زنان چاق در دوران بارداري تشديد مي‌شود.

هندلر از بيمارستان “هوتزل” دانشگاه واين در “ديتريوت” و همكارانش اطلاعات مربوط به هزار و ‪ ۷۰۰‬زن مبتلا به آسم و بيش از ‪ ۸۰۰‬زن باردار را كه به آسم مبتلا نبودند را به عنوان گروه شاهد بررسي كردند.

حدود ‪ ۳۰/۷‬درصد از زنان مبتلا به آسم چاق بودند كه اين ميزان با ‪ ۲۵/۵‬درصد زنان گروه شاهد قابل مقايسه بود.

در اين مطالعه ديده شد در زنان چاق بدون توجه به وضع آسم آنها احتمال انجام سزارين ‪ ۶۰‬درصد بيشتر بود.

همچنين احتمال مسموميت حاملگي يا ازدياد فشار خون در اين زنان ‪۷۰‬ درصد بيشتر بود و احتمال ابتلا به ديابت‌هاي مرتبط با بارداري در زنان چاق چهار برابر بيشتر بود.

تفاوت قابل ملاحظه‌اي در ميزان بهبود آسم در زنان چاق و زناني كه چاق نبودند مشاهده نشد (‪ ۲۰/۶‬درصد در برابر ‪ ۲۳/۶‬درصد).

همچنين تفاوت قابل ملاحظه‌اي در ميزان وخيم تر شدن آسم مشاهده نشد (‪ ۳۳/۳‬درصد در برابر ‪ ۲۸/۸‬درصد).

با اين وجود احتمال تشديد بيماري آسم در زنان چاق ‪ ۳۰‬درصد بيشتر بود.

با توجه به اين يافته‌ها، محققان نتيجه گرفتند براي بررسي تاثير افزايش و كاهش وزن بر بيماري آسم در دوران بارداري به مطالعات بيشتري نياز است.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ژوئيه ‪ ،۲۰۰۶‬مجله “‪Gynecology‬ ‪ “Obstetrics and‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی 18 در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود 3-2 درصد …