خانه / اخبار مامایی / رفع مشکل عقيمی مردان با اسپرم آزمايشگاهی

رفع مشکل عقيمی مردان با اسپرم آزمايشگاهی

دانشمندان برای اولين بار ثابت کرده اند که می توان از اسپرم هايی که در سلول پايه جنينی رشد کرده اند برای توليد مثل استفاده کرد.

اين کشف تازه در موش های آزمايشگاهی می تواند نهايتا به مردانی که با مشکل عقيمی مواجه هستند کمک کند تا بچه دار شوند.

آنها می گويند که درک بهتر رشد نطفه همچنين می تواند به منجر به درمان شمار ديگری از بيماری ها با استفاده از سلول پايه شود.

نتيجه اين تحقيق، که توسط گروه تحقيق پرفسور کريم نيرنيا (Karim Nayernia) در دانشگاه “گئورگ آگوست” آلمان صورت گرفته، در مجله “رشد سلول” چاپ شده است.

اسپرم در حال رشد

برای انجام اين تحقيق از موش های آزمايشگاهی استفاده شد که منجر به توليد هفت بچه موش شده است. فقط يکی از اين موشها از بين رفته است.

با اين حال الگوی رشد موشها عادی نبوده و مشکلات مختلف، از جمله تنفس داشته اند.

در کنار نگرانی در مورد ايمن بودن اين روش، جنبه اخلاقی استفاده از سلول های پايه جنينی برای توليد اسپرم نيز مطرح شده است.

پرفسور کريم نيرنيا در اين آزمايش از سلولهای پايه يک موش در مرحله جنينی چند روزه استفاده کرده است.

وی و همکارانش با استفاده از يک دستگاه ويژه، شماری از سلولهای پايه را تفکيک و ساخت اسپرم را آغاز کرده اند.

گروه تحقيق دانشگاه “گئورگ آگوست” در آزمايش خود رشد اسپرم های ابتدايی را ترغيب کرده اند تا به اسپرم های بالغ تبديل شوند و آنها را به تخمک موش ماده تزريق کرده اند.

تخمک های بارور شده رشد کرده و با موفقيت به رحم موش ماده پيوند زده شدند. نتيجه اين پيوند هفت بچه موش بوده است.

با اين روش ممکن است در آينده بتوان سلولهای پايه در بيضه مردان عقيم را با جراحی ساده جدا کرد و در شرايط آزمايشگاهی پرورش داد و پس از آن دوباره به بيضه پيوند زد تا اسپرم توليد کند.

پروفسور نيرنيا، که اکنون در دانشگاه نيوکاسل بريتانيا سرگرم فعاليت است، گفت: “برای اولين بار ما با استفاده از اسپرم های مصنوعی دست به آفرينش زندگی زده ايم. اين آزمايش به ما کمک می کند که توليد اسپرم توسط انسان را درک کنيم و همين طور اين که چرا برخی از مردان قادر به توليد اسپرم نيستند.”

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی 18 در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود 3-2 درصد …