معاون آموزشی وزارت بهداشت, اعلام کرد: برخی آزمون‌‏های پزشکی باید به دانشگاه‌‏های علوم پزشکی واگذار شود. ۴/۷/۸۴

برخی آزمون‌‏های پزشکی باید به دانشگاه‌‏های علوم پزشکی واگذار شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت, اعلام کرد: برخی آزمون‌‏های پزشکی باید به دانشگاه‌‏های علوم پزشکی واگذار شود.
دکتر محققی, معاون آموزشی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, در گفت و گو با خبرنگار ایلنا, گفت: ۱۷ نوع آزمون در وزارت بهداشت برگزار می‌‏شود که قصد داریم برخی از این آزمون‌‏ها را از زیرنظر وزارت بهداشت خارج کنیم.
وی افزود: برخی آزمون‌‏هایی که جامعیتی ندارند، نیازی نیست که به صورت جامع در وزارت بهداشت برگزار شوند.
به گفته محققی, باید دانشگاه‌‏ها مجری برگزاری چنین آزمون‌‏هایی شوند و وزارت بهداشت تنها مجری برگزاری آزمون‌‏های جامع‌‏تر باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کارشناسانی در معاونت آموزشی به شناسایی و تفکیک آزمون‌‏ها مشغول هستند، تا به صورت کارشناسی شده آزمون‌‏های غیرجامع را به دانشگاه‌‏های علوم پزشکی واگذار کنند. محققی, در خصوص آزمون دستیاری تخصصی, گفت: صحت برگزاری این انتخابات در مراجع قانونی در حال بررسی است و منتظر نهایی شدن نتایج آنها هستیم.
وی یادآور شد: برگزاری آزمون دستیاری تخصصی وظیفه دانشگاه‌‏ها است و نیازی نیست در وزارت بهداشت برگزار شود. به گفته محققی, تنها آزمون نهایی دستیاری تخصصی که “برد” نام دارد باید به وزارت بهداشت واگذار شود؛ اما آزمون اولیه آن توسط دانشگاه‌‏های علوم پزشکی برگزار شود.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …