خانه / اخبار اجتماعي / ” لارپوبليكا”:انسان‌هاي نخستين كه در‪ ۷۸۰‬هزار سال پيش دراروپا ساكن شدند ، آدم خوار بودند.

” لارپوبليكا”:انسان‌هاي نخستين كه در‪ ۷۸۰‬هزار سال پيش دراروپا ساكن شدند ، آدم خوار بودند.

روزنامه ايتاليايي ” لارپوبليكا” نوشت : انسان‌هاي نخستين كه در‪ ۷۸۰‬هزار سال پيش دراروپا ساكن شدند ، آدم خوار بودند.
فسيل شناسان با مطالعه دقيق فسيل انسان‌هاي نخستين در غاري كه در اسپانيا و درسال ‪ ۱۹۹۴‬كشف شده بود اعلام كردند كه‌انسان‌هاي نخستين ساكن در قاره اروپا ” آدم خوار ” بودند.

به‌عقيده دانشمندان، نخستين ساكنين اين منطقه افرادي را كه خارج از گروه خود مي‌آمدند ، به ويژه كودكان و جوانان را مي‌خوردند.

گفته مي‌شود كه احتمالا آدم خواري يك سنت فرهنگي ميان اين انسان‌هاي نخستين تلقي مي‌شده و يك نياز غذايي نبوده است .

فسيل شناسان با ميكروسكوپ‌هاي الكترونيكي جمجمه‌هاي متعلق به‌انسان‌هاي نخستين را به دقت مطالعه و رد برش گوشت صورت را با وسيله‌اي تيز كشف كردند.

گفته مي‌شود با توجه به‌اينكه انسان‌هاي آن زمان از پوست حيوانات براي پوشش خود استفاده نمي‌كردند بنابراين برش پوست و گوشت همنوعان خود براي استفاده غذايي بوده است.

موارد ديگري نيزاز فسيل‌هاي بدست آمده درآفريقا درسال ‪ ۱۹۷۴‬متعلق به ‪ ۳‬ميليون سال پيش ، حاكي از سنت آدم خواري ميان انسان‌هاي نخستين است.

همچنين درچين (‪ ۳۵۰‬هزارسال پيش)، كروآسي(‪ ۱۵۰‬هزار سال پيش)، فرانسه (‪ ۴۵‬تا ‪ ۱۳۰‬هزار سال پيش)، كلورادو (‪ ۸۰۰‬سال پيش) و ميان آزتك‌ها (‪۵۰۰‬ سال پيش) علائم آدم خواري درميان فسيل‌هاي كشف شده ، گزارش شده است.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …