خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪Immunology‬ ‪ “Annals of Allergy, Asthma, and‬: اختلال تارهاي صوتي اغلب به اشتباه بيماري آسم تشخيص داده مي‌شود.

مجله “‪Immunology‬ ‪ “Annals of Allergy, Asthma, and‬: اختلال تارهاي صوتي اغلب به اشتباه بيماري آسم تشخيص داده مي‌شود.

مطالعات نشان مي‌دهد اختلال تارهاي صوتي اغلب به اشتباه بيماري آسم تشخيص داده مي‌شود.

دكتر “مايلز ام وينبرگر” از دانشگاه “آيوا” در “آيوا سيتي” و همكارانش ‪ ۴۹‬بيمار ‪ ۸‬تا ‪ ۲۵‬ساله را كه طي سالهاي ‪ ۱۹۸۹‬تا ‪ ۲۰۰۲‬اختلال تارهاي صوتي در آنها تشخيص داده شده بود مورد بررسي قرار دادند. بيماري ‪ ۴۱‬نفر از اين ‪ ۴۹‬بيمار پيشتر آسم تشخيص داده شده بود.

اين در حالي است كه محققان تشخيص آسم را فقط در ‪ ۱۲‬بيمار به صورت يك مشكل همراه با اختلال تارهاي صوتي تاييد كردند.

در اين مطالعه دو نوع متفاوت اختلال تارهاي صوتي ديده شد. يك نوع اختلال آسم گونه بود كه علايم آن فقط با ورزش كردن بروز مي‌كرد و نوع ديگر علايم بيماري بطور خودبخود ظاهر مي‌شد.

در اين مطالعه ديده شد فقط ‪ ۲۹‬بيمار به اختلال تارهاي صوتي ناشي از ورزش مبتلا بودند و ‪ ۲۰‬بيمار ديگر به نوع دوم اين اختلال دچار بودند.

از اين ‪ ۲۰‬بيمار، چهار تن آنها به اختلال تارهاي صوتي كه با ورزش كردن بروز مي‌كرد نيز مبتلا بودند.

اين پژوهشگران در تحقيقات تكميلي موفق شدند با ‪ ۲۸‬تن از اين بيماران تماس تلفني برقرار كنند.

وينبرگر گفت: صرف نظر از درمان، نتيجه دراز مدت هر دو نوع اختلال تارهاي صوتي مثبت بود. با اين وجود راهنمايي يك آسيب شناس گفتاري آشنا با اين اختلال مي‌تواند مفيد باشد.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ژوئن ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله “‪Immunology‬ ‪ “Annals of Allergy, Asthma, and‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …