خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (ث،ج،ح،خ)

پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (ث،ج،ح،خ)

كد رشته-محل: 571

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72076

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدمحمد ثابت قدم

 

نام پدر: سيداكبر

 

شماره شناسنامه: 6322

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77154

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ارش ثابتي

 

نام پدر: داراب

 

شماره شناسنامه: 6061

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75711

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرجان ثابتي

 

نام پدر: هدايت

 

شماره شناسنامه: 1883

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 83038

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ستاره ثاقب حسين پور

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 3641

 

كد رشته-محل: 515

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 72879

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: احمد ثقه الاسلامي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 2270

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 77157

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: خسرو جامه بزرگي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 4065

 

كد رشته-محل: 262

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 81759

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فرهاد جانبازفوتمي

 

نام پدر: حجت الله

 

شماره شناسنامه: 1458

 

كد رشته-محل: 475

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 77158

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي جانبازوطن

 

نام پدر: غيب علي

 

شماره شناسنامه: 585

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77159

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: افشين جاودان

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 4882

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 76705

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: لادن جاويدي اصل

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: 112

 

كد رشته-محل: 374

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82268

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: افشين جبارايماني

 

نام پدر: فرخ

 

شماره شناسنامه: 225

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80306

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: اصغر جباري

 

نام پدر: قربانعلي

 

شماره شناسنامه: 250

 

كد رشته-محل: 415

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70802

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: جعفر جباري لك

 

نام پدر: سرتيپ

 

شماره شناسنامه: 7

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76706

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: ليدا جديري فرشباف

 

نام پدر: مقصود

 

شماره شناسنامه: 340

 

كد رشته-محل: 266

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78038

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سمانه جزنيان

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 9913

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70804

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: علي جزيني درچه

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 6872

 

كد رشته-محل: 441

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 70805

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محسن جعفرپوربروجني

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 10674

 

كد رشته-محل: 465

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 72885

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بابك جعفري

 

نام پدر: اسداله

 

شماره شناسنامه: 2875

 

كد رشته-محل: 425

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79230

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: حامد جعفري

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 794

 

كد رشته-محل: 247

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 83712

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي جعفري

 

نام پدر: غدير

 

شماره شناسنامه: 107

 

كد رشته-محل: 471

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82275

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: علي محمد جعفري

 

نام پدر: براتعلي

 

شماره شناسنامه: 65

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 79234

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: غلامرضا جعفري

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 42

 

كد رشته-محل: 365

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78040

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ليلا جعفري

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 16342

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 75063

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: محسن جعفري

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 188

 

كد رشته-محل: 141

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82276

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مصطفي جعفري

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1327

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 80804

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مهدي جعفري

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 552

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71580

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: نوشين جعفري

 

نام پدر: اميدعلي

 

شماره شناسنامه: 1893

 

كد رشته-محل: 367

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76218

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: احمد جعفري جاويد

 

نام پدر: مجيد

 

شماره شناسنامه: 267

 

كد رشته-محل: 134

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 84746

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شبنم جعفري زارع

 

نام پدر: فرض اله

 

شماره شناسنامه: 793

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77165

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيداميرحسين جعفري سپهر

 

نام پدر: سيدحسن

 

شماره شناسنامه: 11390

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71585

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سارابيگم جعفري محمدي

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 39

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83716

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: عبدالحميد جعفري ندوشن

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 3038

 

كد رشته-محل: 155

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 83717

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدعلي جعفري ندوشن

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 25

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 74006

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: حسن جعفريان جلودار

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 169

 

كد رشته-محل: 373

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 74008

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: حسام الدين جغتائي

 

نام پدر: زين العابدين

 

شماره شناسنامه: 860

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74010

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: محمودرضا جلالپور

 

نام پدر: فريدون

 

شماره شناسنامه: 158

 

كد رشته-محل: 316

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 75066

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميرمحسن جلايي فر

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1379

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 84410

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهدي جليلي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 255

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74869

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: زهرا جليليان

 

نام پدر: يدالله

 

شماره شناسنامه: 35

 

كد رشته-محل: 274

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 82282

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: اميررضا جليليان نصرتي

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 399

 

كد رشته-محل: 174

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 77169

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: علي جمالي

 

نام پدر: بهمن

 

شماره شناسنامه: 2376

 

كد رشته-محل: 436

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 85323

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فيروزه جمالي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 7857

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70820

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: محمود جمالي

 

نام پدر: صفرعلي

 

شماره شناسنامه: 1094

 

كد رشته-محل: 144

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 79981

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فاطمه جمالي پور

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1698

 

كد رشته-محل: 514

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 81274

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سعيدرضا جمالي مقدم سياهكلي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 985

 

كد رشته-محل: 336

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79982

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سارا جمشيد

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 15414

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 79984

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: منصوره جمشيديان طهراني

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 913

 

كد رشته-محل: 514

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 78047

دانشگاه علوم پزشكي: ارتش

نام و نام خانوادگي: نرجس جنيدي

 

نام پدر: علي نقي

 

شماره شناسنامه: 5238

 

كد رشته-محل: 615

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 78048

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: نسيبه جنيدي

 

نام پدر: علي نقي

 

شماره شناسنامه: 2425

 

كد رشته-محل: 435

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 84867

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: عبدالسعيد جهانشاهي

 

نام پدر: علي اوسط

 

شماره شناسنامه: 2495

 

كد رشته-محل: 474

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 81569

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مارينا جهانشاهي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 22

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77177

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيروس جهانگيري بهنق

 

نام پدر: كريم

 

شماره شناسنامه: 359

 

كد رشته-محل: 372

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83043

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: زهرا جوادي

 

نام پدر: جليل

 

شماره شناسنامه: 1304

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82287

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي جوادي خواجه روشنايي

 

نام پدر: غلام حيدر

 

شماره شناسنامه: 965

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71590

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پريسا جواديان

 

نام پدر: گودرز

 

شماره شناسنامه: 818

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76708

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ندا جوان منش

 

نام پدر: مختار

 

شماره شناسنامه: 69

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78049

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فاطمه جوانمرد

 

نام پدر: حاجي حسين

 

شماره شناسنامه: 2024

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 84866

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بابك جوانمردقره شيران

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 2188

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 74870

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بهاره جواني

 

نام پدر: فرامرز

 

شماره شناسنامه: 1643

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83913

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: عطيه جواهري

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 2574

 

كد رشته-محل: 236

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 70022

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل جوكار

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79987

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: شيدا جوهري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 137

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 73603

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرزانه سادات چاوشي

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 12311

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78059

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ربابه حاتمي

 

نام پدر: اورجعلي

 

شماره شناسنامه: 15684

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75729

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مرجان حاج احمدي پوررفسنجاني

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 671

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 71594

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: طيبه حاج محمدي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 226

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 79994

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ازاده حاجتي

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: 2757

 

كد رشته-محل: 565

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 83721

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: محمدرضا حاجي اسماعيلي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 421

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 70281

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: عليرضا حاجي اقاپورعصر

 

نام پدر: اسدالله

 

شماره شناسنامه: 778

 

كد رشته-محل: 413

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71595

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عزت حاجي بابايي نجف ابادي

 

نام پدر: غلامعباس

 

شماره شناسنامه: 132

 

كد رشته-محل: 367

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74773

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: نادر حاجي باقرطهراني

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 6895

 

كد رشته-محل: 322

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 75733

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رزيتا حاجي باقرناييني

 

نام پدر: مهدي

 

شماره شناسنامه: 2450

 

كد رشته-محل: 257

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79258

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: رحيم حاجي رجبي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 388

 

كد رشته-محل: 532

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 76714

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شبنم حاجي علي پور

 

نام پدر: عبدالكريم

 

شماره شناسنامه: 1190

 

كد رشته-محل: 564

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 73607

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: ليلا حاجي مقصودي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 17604

 

كد رشته-محل: 455

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 83722

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: سيدعليرضا حاجي ميرزا

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 574

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 73608

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: پرستو حاجيان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 2462

 

كد رشته-محل: 516

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83723

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: علي حاذقي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1614

 

كد رشته-محل: 136

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77189

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا حالي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 127

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79998

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محبوبه حامدي شهركي

 

نام پدر: حيات قلي

 

شماره شناسنامه: 4390

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 70835

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: كامران حامي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 23874

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 83724

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: حميد حبوباتي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1265

 

كد رشته-محل: 473

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 73609

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: زهره حبيبي

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: 3811

 

كد رشته-محل: 467

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71599

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مينا حبيبي

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 11550

 

كد رشته-محل: 552

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73611

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم حجاران

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 5245

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83052

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سپيده حجازي نوقابي

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 162

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 78867

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ميترا حجت انصاري

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 71949

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 83578

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سرورافاق حجتي

 

نام پدر: خليل اله

 

شماره شناسنامه: 96

 

كد رشته-محل: 623

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81774

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: مهدي حجتي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 495

 

كد رشته-محل: 446

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80423

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيده امينه حجتي ذوالپيراني

 

نام پدر: سيدمحمود

 

شماره شناسنامه: 49

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80814

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: حسين حدادباخدايي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 3183

 

كد رشته-محل: 411

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76717

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ناهيد حديقه رضوان

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 2015

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 74027

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدكاظم حريري

 

نام پدر: محمديوسف

 

شماره شناسنامه: 396

 

كد رشته-محل: 124

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 74029

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سعيد حسن پور

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 474

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 70551

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: زهرا حسن خاني

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 70842

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسين حسن زاده

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 3392

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 80815

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سهيل حسن زاده

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 60

 

كد رشته-محل: 172

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 72928

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محسن حسن زاده

 

نام پدر: هادي

 

شماره شناسنامه: 1359

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83054

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: تينا حسن زاده كفاش

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 634

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74219

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: فهامه حسن نتاج

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 35931

 

كد رشته-محل: 323

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 82305

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمد حسني

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 931

 

كد رشته-محل: 251

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 78766

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا حسني

 

نام پدر: هادي

 

شماره شناسنامه: 55718

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 81285

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدكاميار حسين اشرفي

 

نام پدر: سيدباقر

 

شماره شناسنامه: 64

 

كد رشته-محل: 333

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83580

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: اكرم حسين پورمقدم

 

نام پدر: بهرام

 

شماره شناسنامه: 14329

 

كد رشته-محل: 236

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 75740

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: فائقه حسين خضري

 

نام پدر: فضل اله

 

شماره شناسنامه: 960

 

كد رشته-محل: 164

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78922

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: ياسين حسين زاده

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 704

 

كد رشته-محل: 141

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 83055

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فايزه حسين نژادارياني

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 878

 

كد رشته-محل: 562

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 70848

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بهنام حسيني

 

نام پدر: مجيد

 

شماره شناسنامه: 1539

 

كد رشته-محل: 367

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 74650

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: سلما حسيني

 

نام پدر: فتاح

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 227

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 84876

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيداحمد حسيني

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: 5696

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 81778

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدسعيد حسيني

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: 1115

 

كد رشته-محل: 573

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 79272

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدعلي حسيني

 

نام پدر: سيدسعيد

 

شماره شناسنامه: 677

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70850

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: سيدعليرضا حسيني

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 51

 

كد رشته-محل: 462

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83059

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ليلا حسيني

 

نام پدر: موسي الرضا

 

شماره شناسنامه: 11848

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 75098

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي حسيني

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 2550

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 73617

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم حسيني

 

نام پدر: رسول

 

شماره شناسنامه: 2689

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74035

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: بهنام حسيني اهنگر

 

نام پدر: امين

 

شماره شناسنامه: 356

 

كد رشته-محل: 327

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81779

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدجعفر حسيني اهنگري

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 160

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 74652

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ازاده حسيني تكيه

 

نام پدر: سيدمصطفي

 

شماره شناسنامه: 1266

 

كد رشته-محل: 257

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80003

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ليلا حسيني خرم ابادي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 549

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75743

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: هاله حسيني فروتن

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 8784

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74036

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سيداسماعيل حسيني كردخيلي

 

نام پدر: سيدعيسي

 

شماره شناسنامه: 307

 

كد رشته-محل: 132

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 82326

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدجواد حسيني نژادعنبران

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 776

 

كد رشته-محل: 265

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80005

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: اعظم حسيني نوحداني

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77207

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: هومن حسيني نيك

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 9509

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80316

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: ابراهيم حضرتي اقجه قشلاق

 

نام پدر: شرين

 

شماره شناسنامه: 299

 

كد رشته-محل: 415

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 72948

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بابك حق پناه

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 7941

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75100

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عليرضا حقوقي اصفهاني

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 727

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80009

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: شيرين حقيقت

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 456

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 75102

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ارش حقيقي

 

نام پدر: ايرج

 

شماره شناسنامه: 4344

 

كد رشته-محل: 567

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79285

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمد حقيقي فرد

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1524

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78079

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم حقيقي مراد

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 1267

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71611

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ريتا حكمت

 

نام پدر: سيدحسن

 

شماره شناسنامه: 15346

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 79286

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: وحيدرضا حكمت

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 308

 

كد رشته-محل: 514

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 79287

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حسين حكيم الهي

 

نام پدر: هاشم

 

شماره شناسنامه: 1243

 

كد رشته-محل: 113

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77214

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرهاد حمزه زاده

 

نام پدر: حجت اله

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 74037

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدحسين حميدي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 2541

 

كد رشته-محل: 367

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77215

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي حميدي

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 41

 

كد رشته-محل: 116

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 75105

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهدي حميديان

 

نام پدر: بابا

 

شماره شناسنامه: 489

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77217

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بهزاد حنفي زاده

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 438

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 74379

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فريبرز حياتي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 4940165302

 

كد رشته-محل: 432

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70292

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: بابك حيدرپور

 

نام پدر: لطيف

 

شماره شناسنامه: 74

 

كد رشته-محل: 132

نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 74380

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهزاد حيدرپور

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 493

 

كد رشته-محل: 624

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 77219

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حسن حيدرنيا

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: 53

 

كد رشته-محل: 335

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 72955

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: بابك حيدري

 

نام پدر: نصرت

 

شماره شناسنامه: 444

 

كد رشته-محل: 355

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77220

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عطاالله حيدري

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 5937

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 84051

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: قباد حيدري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 421

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74383

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: محمدباقر حيدري

 

نام پدر: قربانعلي

 

شماره شناسنامه: 1435

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70863

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمود حيدري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 78084

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرزانه حيدري فرزان

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 6599

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 78543

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محسن حيدري مكرر

 

نام پدر: محب علي

 

شماره شناسنامه: 23156

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 84054

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محمد حيدريان

 

نام پدر: صيدحيدر

 

شماره شناسنامه: 437

 

كد رشته-محل: 525

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 82017

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سيده فاطمه خادم

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 214

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81576

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مريم خادم

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: 615

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 72962

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: برزو خالدي فر

 

نام پدر: اردشير

 

شماره شناسنامه: 899

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71617

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: الهه خالصي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 376

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77226

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: محسن خالقيان

 

نام پدر: كمال

 

شماره شناسنامه: 67

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 73631

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيده خان محمدي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 2355

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 80019

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهسا خانلري

 

نام پدر: نوازالله

 

شماره شناسنامه: 296

 

كد رشته-محل: 167

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 74224

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: محدثه خبازي كناري

 

نام پدر: حبيب اله

 

شماره شناسنامه: 5157

 

كد رشته-محل: 174

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79298

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدعلي خبيري خطيري

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 1744

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76254

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مسعود خدائي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 42990

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77231

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي خداپرست زواره

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 124

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74878

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: فاطمه خدادادزاده

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 219

 

كد رشته-محل: 133

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 70877

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حسين خدادادي خمسلوئي

 

نام پدر: محمدكاظم

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 84056

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي خداداديان

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 23

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77232

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ناصر خدادوست

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 426

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70028

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: صادق خدام

 

نام پدر: خدارحم

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 462

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 82354

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محسن خدامي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 589

 

كد رشته-محل: 435

نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 72967

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حميدرضا خدامي ويشته

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 10197

 

كد رشته-محل: 624

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78093

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سپيده خداوردي

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 35

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70881

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: محمد خداياري پيكاني

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 3524

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 70887

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: علي خردمند

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 33

 

كد رشته-محل: 553

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 70888

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بهرام خرم قهفرخي

 

نام پدر: صف قلي

 

شماره شناسنامه: 91

 

كد رشته-محل: 367

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78102

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم خرمشاهي بيات

 

نام پدر: جهانگير

 

شماره شناسنامه: 530

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79300

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عليرضا خرمندار

 

نام پدر: قدرت اله

 

شماره شناسنامه: 110

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78103

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: افسانه خرمي

 

نام پدر: سليمان

 

شماره شناسنامه: 1293

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77236

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: دين يار خزاعلي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 745

 

كد رشته-محل: 113

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79303

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ارش خزاعي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 199

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 84248

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: بختيار خسروي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 132

 

كد رشته-محل: 156

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70892

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: پژمان خسروي

 

نام پدر: جهانشاه

 

شماره شناسنامه: 1389

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 85049

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: خديجه خسروي

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 328

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77239

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: رها خسروي

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: 2034

 

كد رشته-محل: 241

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83088

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اشرف خسروي عبدل اباد

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 502

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82359

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محسن خشنود

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 892

 

كد رشته-محل: 416

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 72976

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدعلي خصوصي ثاني

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 934

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 78107

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرزانه خضري

 

نام پدر: حيدر

 

شماره شناسنامه: 15253

 

كد رشته-محل: 427

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 73641

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: فرنوش خطيبي

 

نام پدر: سعيد

 

شماره شناسنامه: 55672

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82362

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: احمد خطيبي نژاد

 

نام پدر: مرادعلي

 

شماره شناسنامه: 876

 

كد رشته-محل: 312

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 83417

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: پژمان خطيبيان

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: 76

 

كد رشته-محل: 511

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77243

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سياوش خلج

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 2552

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 74660

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: سوزان خلق دوست

 

نام پدر: ميرقادر

 

شماره شناسنامه: 11246

 

كد رشته-محل: 355

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78109

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كتايون خليلي

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 10630

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 80023

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: منصوره خليلي ازاد

 

نام پدر: محمدكاظم

 

شماره شناسنامه: 124

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83737

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عباس خليلي صدراباد

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 30

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78110

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محبوبه خليلي گركاني

 

نام پدر: ابوالفضل

 

شماره شناسنامه: 723

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70897

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حميد خليليان

 

نام پدر: رجبعلي

 

شماره شناسنامه: 101

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71625

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: افسانه خندان

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 24506

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 74225

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سكينه خندان

 

نام پدر: سهراب

 

شماره شناسنامه: 121

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 74226

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: فاطمه خواجات

 

نام پدر: لفته

 

شماره شناسنامه: 379

 

كد رشته-محل: 214

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 84419

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اشكان خواجه

 

نام پدر: ماشاالله

 

شماره شناسنامه: 6728

 

كد رشته-محل: 465

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 75130

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: جواد خواجه مظفري

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 1527

 

كد رشته-محل: 251

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75131

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا خواجه نوري

 

نام پدر: ايرج

 

شماره شناسنامه: 1875

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 70901

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ميثم خوشاوي نجف ابادي

 

نام پدر: پرويز

 

شماره شناسنامه: 1086

 

كد رشته-محل: 431

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 83740

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: مسعود خوشبين

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 1818

 

كد رشته-محل: 421

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 72569

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سونياه خوشنود

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1038

 

كد رشته-محل: 476

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77255

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فرزين خوشنودي

 

نام پدر: ولي

 

شماره شناسنامه: 7866

 

كد رشته-محل: 617

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74881

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: معصومه خيرانديش

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 2259

 

كد رشته-محل: 276

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …