خانه / اخبار داروسازی / مجله ‪infectious diseases‬ ‪ lancet‬:داروهاي تقلبي و غيراستاندارد سلامت جامعه را تهديد مي‌كند

مجله ‪infectious diseases‬ ‪ lancet‬:داروهاي تقلبي و غيراستاندارد سلامت جامعه را تهديد مي‌كند

پژوهشگران مي‌گويند داروهاي تقلبي يا زير استاندارد در جهان يك مشكل گسترده و كمتر شناخته شده است كه افزايش مقاومت دارويي و بي‌اعتمادي به مراقبتهاي بهداشتي در كشورهاي درحال توسعه را به دنبال دارد.

 پل نيوتون از بيمارستان ماهوسوت در لائوس و يكي از نويسندگان اين گزارش مي‌گويد براي حل اين مشكل عظيم كه مورد بي‌توجهي قرار گرفته است و به ويژه فقيرترين و آسيب‌پذيرترين افراد را تحت تاثير قرار داده است بايد اقدامات بيشتري انجام شود.

براساس اين گزارش كه در شماره ماه سپتامبر مجله ‪infectious diseases‬ ‪ lancet‬منتشر شد، تهيه يك طرح جامع و عملي كه سازمانهاي مختلف دولتي، كاركنان بخش بهداشتي، صنعت، و جامعه را به هم مرتبط مي‌كند ضروري است.

در مورد ابعاد اين مشكل برآوردهاي دقيق معدودي انجام شده است. اين درحالي است كه داروهاي تقبي آثار اجتماعي اقتصادي بالقوه‌اي را درپي‌دارند.

تعريفهاي متفاوت كشورها و سازمانهاي مختلف از داروهاي تقلبي و زير استاندارد از ديگر مشكلات در اين زمينه است.

غفلت، آشفتگي و انكار ابعاد اين مشكل را دربرگرفته است. با توجه به فقدان مطالعات عيني آمارهاي مربوط به هريك از كشورها نيز بسيار متفاوت و تخميني است.

در هند بطور مثال سهم داروهاي تقلبي در بازار داروسازي ‪ ۱۳‬تا ‪۳۰‬ درصد برآورد شده‌اند. در چين در سال ‪ ۲۰۰۱‬اين داروها عامل ‪ ۱۹۲‬هزار مرگ اعلام شدند كه مسئولان را وادار به تعطيل كردن ‪ ۱۳۰۰‬كارخانه كرد.

اما از آنجا كه صنعت داروسازي هر ساله ميلياردها قرص توليد مي‌كند حتي اگر داروهاي تقلبي يك درصد توليد جهاني را شامل شود مي‌تواند سلامت ميليونها انسان را به خطر بيندازد.

پيامدهاي اين مشكل بسيار بزرگ است و در بروز بيماريها، مرگ و مير و مقاومت دارويي و نيز بي‌اعتمادي به شبكه مراقبتهاي بهداشتي نقش دارد.

همچنین بررسی کنید

آیا مصرف کافئین اعتیاد آور است

کافئین نوعی ماده آلکالوئیدی است که بطور طبیعی در برخی مواد غذایی از جمله دانه …

داروی ” بگزاروتن ” موجب توقف روند تخریب سلول های مغزی در آلزایمر می شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه مرکز مطالعات آلزایمر کمبریج موفق به شناسایی داروهایی شدند که …