خانه / اخبار پرستاری / پيشنهاد افزايش فوق العاده‌هاي شغلي پرستاران در لايحه مديريت خدمات كشوري

پيشنهاد افزايش فوق العاده‌هاي شغلي پرستاران در لايحه مديريت خدمات كشوري

معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت اعلام كرد: پيشنهادهاي وزارت بهداشت براي گنجاندن افزايش فوق العاده هاي شغلي پرستاران و قرار گرفتن امور بهداشت و درمان در حيطه وظايف حاكميتي به جاي امور اجتماعي به كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشوري ارائه شد.

رحمت الله حافظي ، افزود: در لايحه مديريت خدمات كشوري كه اكنون در نوبت رسيدگي مجلس است خدمات بهداشت و درمان در ذيل بند 9 كه شامل خدمات اجتماعي مي‌شود گنجانده شده كه اين برخلاف اصول 29 و 30 قانون اساسي است زيرا بر اساس اين قانون بهداشت و درمان بايد مانند آموزش جزو وظايف ذاتي دولت و در بند 8 اين لايحه قرار گيرد و هزينه‌هاي آن را بايد دولت بپردازد.
وي ادامه داد:‌ پيشنهاد ديگر وزارت بهداشت براي تغيير در اين لايحه گنجاندن حق شيفت در گردش و حق سختي و صعوبت كاري براي پرستاران است تا بر اين اساس فوق العاده‌هاي دريافتي آنها بيشتر شود.
حافظي گفت: لايحه مديريت خدمات كشوري ابهام ديگري هم دارد زيرا بر اساس آن استقلال دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات، بهداشتي- درماني از بين مي‌رود در حالي كه بر اساس ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه كشور دانشگاهها زير نظر هيئت امناها و به صورت مستقل اداره مي‌شوند در حالي كه پيش نويس اين لايحه با قانون توسعه تناقص دارد كه درخواست وزارت بهداشت براي اصلاح اين مسئله نيز به كميسيون مشترك رسيدگي كننده به اين لايحه منتقل شد.
معاون وزير بهداشت در مورد رسيدگي به مطالبات پرستاران گفت: پس از جلسه اعضاي شوراي عالي نظام پرستاري با آقاي داوودي، معاون اول رئيس جمهوري كه با حضور دكتر الهام و دكتر لنكراني انجام شد و قولهاي مساعد براي رسيدگي به مطالبات آنها، وزارت بهداشت پيشنهادهاي خود را براي اصلاح وضعيت حقوقي پرستاران به سازمان مديريت ارائه كرد كه با مخالفت اين سازمان مواجه شديم.
وي افزود: احتمالا محدوديهاي مالي موجب مخالفت سازمان مديريت و برنامه ريزي شده است بنابراين در تدارك اين هستيم كه با تامين اعتبار لازم از ساير منابع، اين خواسته پرستاران عملي شود.
معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت همچنين از تخصيص 50 درصد اعتبارات وزارت بهداشت از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي طي هفته گذشته خبر داد و گفت: با اين تخصيص و پس از سير مراحل اداري آن از طريق وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي فكر مي‌كنيم اين اعتبار در هفته آينده در حساب وزارت بهداشت و در اختيار ما باشد.

همچنین بررسی کنید

قانون كاهش ساعات كار پرستاران در گيرودار تصميمات دولت و مجلس ایران قرار دارد

جلسه مشترك رياست جمهوري ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاري براي تعيين تكليف نهايي …

معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور ایران از تدوين تعرفه خدمات پرستاری خبر داد

 ‘صدیقه سالمی ‘ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با …