خانه / اخبار اجتماعي / نشريه “‪Heart Association‬ ‪ “Hypertension: Journal of the American‬: ساعات كار طولاني با ازدياد فشار خون ارتباط دارد

نشريه “‪Heart Association‬ ‪ “Hypertension: Journal of the American‬: ساعات كار طولاني با ازدياد فشار خون ارتباط دارد

تحقيقات جديد نشان مي‌دهد افرادي كه بيش از ‪ ۵۱‬ساعت در هفته كار مي‌كنند ‪ ۲۹‬درصد بيشتر از كساني كه حداكثر ‪ ۳۹‬ساعت كار هفتگي دارند دچار ازدياد فشار خون مي‌شوند.

 دكتر هايو يانگ از دانشگاه كاليفرنيا در ايروين و همكارانش مي‌گويند تقريبا تمام تحقيقات گذشته در مورد ارتباط ساعات كار طولاني با ازدياد فشار خون بر روي كارگران آسيايي انجام شده است.

توجه به اين موضوع ابتدا در ژاپن شروع شد. فرهنگ كار زياد در اين كشور به ظهور پديده مرگ ناگهاني ناشي از كار زياد انجاميده بود. امروزه ساعات كار آمريكايي‌ها از ژاپني‌ها هم طولاني‌تر شده است.

محققان براي بررسي تاثير ساعات كار طولاني در افزايش فشار خون در بين غربيها يك نمونه شامل ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۳۰۵‬بزرگسال را در كاليفرنيا كه دستكم ‪ ۱۱‬ساعت در هفته كار مي‌كردند بررسي كردند.

محققان دريافتند احتمال ازدياد فشار خون با افزايش تعداد ساعتهاي كاري افزايش مي‌يابد و حتي پس از درنظر گرفتن عواملي مانند وزن و موقعيت اجتماعي اقتصادي افراد اين ارتباط همچنان به قوت خود باقي بود.

افرادي كه ‪ ۴۰‬ساعت كار هفتگي داشتند ‪ ۱۴‬درصد بيشتر از كساني كه حداكثر ‪ ۳۹‬ساعت در هفته كار مي‌كردند احتمال داشت ازدياد فشار خون پيدا كنند. ازدياد فشار خون در كساني كه ‪ ۴۱‬تا ‪ ۵۰‬ساعت در هفته كار مي‌كردند ‪ ۱۷‬درصد افزايش نشان مي‌داد. اين خطر در كساني كه دستكم ‪ ۵۱‬ساعت در هفته كار مي‌كردند ‪ ۲۹‬درصد بيشتر بود.

محققان همچنين دريافتند ازدياد فشار خون در بين كارگران غير ماهر شايعتر از افراد حرفه‌اي است. اين امر بيانگر آن است كه مشاغلي كه چالش بيشتري را مي‌طلبد و و فعاليت‌هاي فكري نقش حفاظتي در برابر فشار خون دارد.

تقريبا تمام كشورهاي توسعه يافته به جز آمريكا قوانيني دارند كه ساعات كار را محدود مي‌كند.

مشروح اين مطالعه در شماره آنلاين ماه اوت نشريه “‪Heart Association‬ ‪ “Hypertension: Journal of the American‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

پیشگیری از آنفلوانزا

آنفلوانزا نوعی بیماری ویروسی واگیردار است که بی‌توجهی به رعایت اصول بهداشتی در آن، می‌تواند …

کودک‌ آزاری چیست ؟

کودکان ضعیف ترند و به همین دلیل در همه جای دنیا کودکان بیشتر از بزرگسالان …