‌١٣٧٧ ایرانی قربانی ایدز شدند . ** شمار مبتلایان به HIV / ایدز در کشور به مرز ‌١٢ هزار تن نزدیک شد ** از این تعداد، ۱۱ هزار و ۲۸۸ نفر (۶/۹۴ درصد) مرد و ۶۴۲ نفر (۴/۵ درصد) زن هستند ۶/۷/۸۴

‌١٣٧٧ ایرانی قربانی ایدز شدند
شمار مبتلایان به HIV / ایدز در کشور به مرز ‌١٢ هزار تن نزدیک شد

درحالیکه که تعداد قربانیان به ایدز در کشور تا کنون به ۱۳۷۷ (۱۳۲۳ نفر مرد – ۱/۹۶ درصد و ۵۴ نفر زن – ۹/۳ درصد) رسیده است، شمار مبتلایان به HIV / ایدز در کشور به ۱۱ هزار و ۹۳۰ نفر افزایش یافت.

از این تعداد، ۱۱ هزار و ۲۸۸ نفر (۶/۹۴ درصد) مرد و ۶۴۲ نفر (۴/۵ درصد) زن هستند.

همچنین، ۵۳۹ نفر از این تعداد مبتلا وارد مرحله آخر ایدز شده‌اند که ۵۰۳ نفر مرد (۳/۹۳ درصد) و ۳۶ نفر (۷/۶ درصد) زن هستند.

بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی تعداد موارد ابتلا به HIV بر حسب جنس و سن، رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال با ۳۴۹۳ مورد ابتلا (۴۰ درصد)، رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال با ۲۶۱۶ مبتلا (۳۰ درصد) و رده سنی صفر تا ۴ سال با ۳۸ مورد ابتلا (۴/۰ درصد)، از لحاظ درجه شیوع به ترتیب بیشترین و کمترین آمار مبتلایان را تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایسنا، راه انتقال ۵/۶۱ درصد از موارد ابتلا به HIV / ایدز اعتیاد تزریقی، ۴/۲۸ درصد راه نامشخص، ۶/۷ درصد تماس جنسی، ۲ درصد دریافت خون و فرآورده‌های خونی و ۵/۰ درصد از راه مادر به کودک بوده است.

بر پایه این گزارش، در رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال راه انتقال ۹/۴۱ درصد اعتیاد تزریقی، ۳/۳۶ درصد از راه تماس جنسی و سپس خون و فرآورده‌های خونی، مادر به کودک و نامشخص بوده است؛ این در حالیست که در رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال، راه انتقال غالب با ۳/۳۲ درصد شیوع اعتیاد تزریقی و سپس به ترتیب از راه تماس جنسی، خون و فرآورده‌های خونی، نامشخص و مادر به کودک است.

به گزارش ایسنا، بیشترین موارد ایدز در کشور با ۳/۳۶ درصد فراوانی (۱۸۹ نفر) در رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال، سپس در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال با ۱۷۹ نفر مبتلا (۴/۳۴ درصد) است که رده سنی صفر تا ۴ سال با ۲/۰ درصد فراوانی و ۱ نفر مبتلا کمترین میزان ابتلا به ایدز را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا،‌ راه انتقال ویروس ایدز در مبتلایان به ایدز (آخرین مرحله بیماری) اعتیاد تزریقی با ۷/۴۷ درصد، راه تماس جنسی با ۳/۲۲ درصد، خون و فرآورده‌های خونی ۲۱ درصد،‌ راه انتقال نامشخص ۲/۸ درصد و بالاخره مادر به کودک ۹/۰ درصد است.

همچنین بیشترین قربانیان ایدز در کشور با فراوانی ۲/۳۵ درصد در رده سنی ۲۵ تا ۴۴ سال قرار دارد و از ۱۳۷۷ فوت شده به علت ابتلا به ایدز در کشور ۱۳۲۳ نفر مرد و ۵۴ نفر زن هستند.

راه انتقال فوت‌شدگان به علت ایدز ۶/۶۶ درصد اعتیاد تزریقی، ۶/۱۲ درصد نامشخص، ۲/۱۱ از راه تماس جنسی، ۹/۸ درصد دریافت خون و فرآورده‌های خونی و ۷/۰ درصد مادر به کودک است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …