۱۶‬شهریور، انسولین به روش مهندسی ژنتیک تولید شد

 ‪ ۱۶‬شهریور برابر با هفتم سپتامبر، انسولین به روش مهندسی ژنتیک تولید شد.
“انسولین”، هورمونی است که توسط لوزالمعده تولید می‌شود. این هورمون به دنبال خوردن غذا، به طور خودکار توسط لوزالمعده به گردش خون ترشح می‌شود.

در افرادی که مبتلا به دیابت شیرین هستند،انسولین به مقداراندکی تولید می‌شود ویااینکه سلولهای بدن به انسولین تولید شده،پاسخ نمی‌دهند، بنابراین میزان قند خون بالا می‌رود و با ادرار از بدن دفع می‌شود.

در چنین روزی “یان‌اینگنهوز” پزشک و بیوشیمیدان آلمانی و کاشف فرآیند “فتوسنتز” درگذشت.

فتوسنتز ( Photosynthesis)‬ یکی از مهمترین پدیده‌های حیاتی روی کره زمین محسوب می‌شود.

این فرآیند ذخیره انرژی است که در حضور نور در برگها و سایر بخش‌های سبز گیاه ‌روی می‌دهد و بصورت انرژی شیمیایی در مولکولهای قند ساده ذخیره می‌شود.

هنگامی که دی اکسید کربن و آب با هم ترکیب شده و تشکیل یک مولکول قند را در کلروپلاست می‌دهند، گاز اکسیژن به عنوان یک محصول فرعی آزاد و به درون اتمسفر رها می‌شود.

می‌توان گفت: حضور دی اکسید کربن ، آب ، نور و مولکول کلروفیل برای انجام فتوسنتز ضروری است.

همچنین در ‪ ۱۶‬شهریور برای اولین بار کودکی در بیمارستانی در نیویورک در دستگاه انکوباتور قرار داده شد.

این نوزاد (ادیت النومک لین) وزنی معادل ارتفاع دو پوند و هفت اونس داشت.

دستگاه انکوباتور اولیه که تحت نظارت دکتر”آلن توماس ” و “ویلیام‌دمینگ” ساخته شد، مکعبی با طول و عرض سه فوت و ارتفاع چهار فوت بود که از دو بخش تشکیل می‌شد و یک بخش آن حاوی ‪ ۱۵‬گالن آب بود.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …