خانه / بهداشت عمومي / مجله انجمن قلب آمريكا ‪ circulation‬: علايم هشداردهنده اي كه بيش از يك ساعت ادامه دارد، وقوع ايست قلبي را از قبل اعلام مي‌كند.

مجله انجمن قلب آمريكا ‪ circulation‬: علايم هشداردهنده اي كه بيش از يك ساعت ادامه دارد، وقوع ايست قلبي را از قبل اعلام مي‌كند.

محققان آلماني مي‌گويند علايم هشداردهنده اي كه بيش از يك ساعت ادامه دارد، وقوع ايست قلبي را از قبل اعلام مي‌كند.

اين علايم معمولا در مواردي بروز مي‌كند كه سابقه بيماري قلبي يا ديگر عوامل خطر وجود دارد.

اين يافته‌ها فرضيه بروز مرگ ناگهاني قلبي را در افراد ظاهرا سالم و بيماران كم‌خطر رد مي‌كند.

دكتر درك مولر و همكارانش از دانشگاه برلين مي‌گويند اين يافته‌ها بيانگر آن است كه آموزش مردم، بيماران و خويشاوندان در مورد شناسايي علايم بيماري قلبي و واكنش به آنها مي‌تواند ميزان مرگ‌هاي ناگهاني را كاهش دهد.

اين محققان شرايط پيراموني ‪ ۴۰۶‬بيمار را كه دچار ايست ناگهاني قلبي شده بودند بررسي كردند و در مورد ‪ ۳۲۳‬بيمار، سوابق بيماري قلبي و مدت زمان علايم هشداردهنده به دست آوردند.

نتايج بررسي‌ها نشان داد ‪ ۲۲‬درصد بيماران حدود ‪ ۱۲۰‬دقيقه قبل از ايست قلبي آنژين يا درد سينه داشته‌اند. دشواري در تنفس در ‪ ۱۵‬درصد بيماران به مدت ‪ ۳۰‬دقيقه قبل از ايست قلبي مشاهده شد. حالت تهوع يا استفراغ به مدت ‪ ۱۲۰‬دقيقه قبل از ايست قلبي در ‪ ۷‬درصد بيماران وجود داشته است. گيجي يا ضعف در ‪ ۵‬درصد بيماران به مدت ‪ ۱۰‬دقيقه قبل از ايست قلبي ديده شد و در ‪۸‬ درصد علايم ديگر به مدت ‪ ۶۰‬دقيقه قبل از ايست قلبي ادامه داشت.

فقط ‪ ۲۵‬درصد بيماران هيچ گونه علايم هشداردهنده اي نداشتند.

در ‪ ۹۰‬درصد موارد، علايم دستكم ‪ ۵‬دقيقه و در برخي موارد مدت بسيار طولاني‌تري قبل از ايست قلبي ادامه داشته است.

مولر مي‌گويد با وجود سابقه بيماري قلبي يا ديگر عوامل خطر، اين علايم مورد بي‌توجهي قرار گرفته يا از آنها برداشت غلط شده است.

بيش از نيمي از بيماران سابقه بيماري قلبي داشتند و در بسياري ديگر عوامل خطر مانند ديابت، استعمال دخانيات، بيماري مزمن ريوي وجود داشته است.

محققان مشاهده كردند هنگامي كه ايست قلبي در اماكن عمومي رخ مي‌دهد رهگذران اغلب اقدام به احياء قلبي ريوي بيمار مي‌كنند. اما بيشتر ايست‌هاي قلبي در خانه و هنگام حضور بستگان بيمار رخ داده است كه احتمال انجام احياي قلبي ريوي كمتر است. از ‪ ۲۷‬درصد بيماراني كه رهگذران اقدام به احيا آنها كردند ‪ ۲۳‬درصد زنده هستند و از بيمارستان ترخيص شده‌اند.

اما فقط ‪ ۴‬درصد از ‪ ۳۴۹‬بيماري كه احياي قلبي ريوي براي آنها انجام ندادند اكنون زنده‌اند.

محققان توصيه مي‌كنند اطلاعات دقيق در مورد علايم هشداردهنده و نحوه انجام كمك بايد به بيماران در معرض خطر و خويشاوندان آنها آموزش داده شود.

سرمايه‌گذاري در زمينه آموزش به تشخيص زودتر، تماس سريعتر با اورژانس و انجام احياي بيشتر قلبي ريوي و كاهش مرگ ناگهاني قلبي مي‌انجامد.

نتايج اين مطالعه در شماره ماه سپتامبر مجله انجمن قلب آمريكا ‪ circulation‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …