خانه / اخبار اجتماعي / مطالعه در قالب طرح تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي بابل توسط دكتر فاطمه باكويي” عضوهيات علمي دانشگاه بابل : نزديك به ‪۸۰‬درصد زنان بابل تمايلي به‌زايمان در منزل ندارند ‪۸۴/۰۷/7‬

مطالعه در قالب طرح تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي بابل توسط دكتر فاطمه باكويي” عضوهيات علمي دانشگاه بابل : نزديك به ‪۸۰‬درصد زنان بابل تمايلي به‌زايمان در منزل ندارند ‪۸۴/۰۷/7‬

نزديك به ‪۸۰‬درصد زنان بابل تمايلي به‌زايمان در منزل ندارند ‪۸۴/۰۷/7‬

نتايج يك تحقيق علمي درميان جمعي اززنان باردار در بابل نشان ميدهد كه ‪ ۷۹/۱‬درصد زنان نسبت به انجام زايمان در منزل تمايل ندارند.

اين پژوهش باروش نمونه‌گيري خوشه‌اي وتصادفي منظم برروي ‪ ۲۲۰‬زن باردار تحت پوشش پنج مركزبهداشتي درماني شهري دربابل انجام گرفت.

براساس اين تحقيق ‪ ۷۶‬درصد داراي نگرش بي‌تفاوت و تنها چهاردرصد داراي نگرش مثبت به زايمان درمنزل بودند.

براساس يافته‌ها ‪ ۵۸‬درصد اززنان باردار از آگاهي متوسط، ‪ ۱۱‬درصد ازآگاهي خوب و‪ ۳۱‬درصد ازآگاهي ضعيف برخورداربودند.

در اين تحقيق آمده است كه ميزان آگاهي در زنان شاغل بيشتر از زنان خانه دار است.

همچنين ازبين ‪ ۲۰/۹‬درصد زناني كه تمايل به زايمان در منزل داشتند ‪۶۳‬ درصد پزشك را به عنوان عامل زايمان، ‪ ۳۴/۸‬درصد ماماي تحصيل كرده و‪۲/۲‬ درصد ماماي سنتي را انتخاب كردند.

اين پژوهش افزوده‌است: زايمان درمنزل منجربه كاهش مداخلات پزشكي، افزايش وابستگي وتشويق امرشيردهي به نوزادان مي‌شود.

دراين تحقيق ‪ ۴۰/۵‬درصد زنان بارداردرگروه سني ‪ ۲۴‬تا‪ ۲۰‬سال قرارداشتند كه ‪ ۴۱‬درصد آنان درمقطع متوسطه وديپلم، ‪ ۸۹‬درصد خانه دار و‪ ۶۴/۱‬درصد از نظر اقتصادي متوسط بودند.

همچنين ‪ ۵۴‬درصد آنها نخستين حاملگي را تجربه مي‌كردند و فقط دو درصد سابقه زايمان درمنزل را داشتند كه همه آنها از زايمان درمنزل راضي بودند.

اين مطالعه در قالب طرح تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي بابل توسط دكتر “فاطمه باكويي” عضوهيات علمي اين دانشگاه انجام شد.

همچنین بررسی کنید

مریخ، سکونتگاه‌ بالقوه برای انسان‌ها

مریخ چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی است که در مداری طولانی تراز زمین و با …

آشنایی با اشعه ایکس

اشعه ایکس شکلی از پرتوهای الکترومغناطیسی است، همانطور که نور مرئی، اشعه مادون قرمز، مایکرو …