خانه / اخبار تغذیه / چاق شدن چه آسان –لاغرشدن چه مشكل

چاق شدن چه آسان –لاغرشدن چه مشكل

چاق شدن چه آسان –لاغرشدن چه مشكل
 نگاه اول: شيوع چاقي در تمامي دنيا

نگاه دوم:

  • منع نمودن متخصصين تغذيه دنيا از رژيمهاي غلط
  • نگاه سوم:
  • توصيه هاي غير تخصصي توسط افراد سودجووفاقدصلاحيت
  • نگاه چهارم: ترفندهاي تبليغاتي

نگاه اول:
اپيدمي چاقي درجهان
دوبرابرشدن درطي بيست سال
300ميليون نفرمبتلابه چاقي-يك ميلياردنفراضافه وزن
درآمريكا:سال2000
بيش از60درصداضافه وزن وچاق
31درصد(8/38ميليون نفر) فربه
دربريتانيا:ازدهه هشتادتاكنون درمردان از8به17درصدودرزنان از9به21درصدافزايش داشته
درايران:
 نگاه دوم:
منع نمودن متصصين دنيا ازرژيمهاي غلط
رژيمهاي خيلي كم كالري
تك خوريهاي طولاني مدت
رژيم هاي جادويي وحاوي مواد ادرارآور
رژيم هاي جادويي وحاوي مواد مختل كننده سوخت كامل چربيها
استفاده از داروهاي غيرمجاز
 
نگاه سوم:
توصيه هاي غيرتخصصي توسط افرادسودجووفاقد صلاحيت:
بابهره گيري ازداروهاي:
 افزايش دهنده سوخت بدن
كاهش دهنده اشتها
سرعت بخشنده به عبورموادغذايي ازدستگاه گوارش
افزايش دهنده دفع آب بدن
كاهش دهنده جذب چربيها
FDA
بدون نام ونشان وفاقدتاييده
داروهاي دست سازگياهي (تاراج مال وجان)
 

نگاه چهارم:
ترفندهاي تبليغاتي
 

بروشورهاوآگهي هاي رنگارنگ وعكس هاي تبليغاتي
ارايه دلايل وشواهد واهي مدعي كاهش وزن به خصوص لاغري هاي موضعي به مضمون زير:
50كيلوگرم لاغري درچهل روزيعني مصرف 375000كالري درچهل روزبه عبارتي روزانه 9375كالري
30كيلوگرم كاهش وزن دريك ماه ونيم يعني مصرف 7500كالري روزانه
20كيلوكاهش وزن دريك ماه
لاغرها توجه كنيد:15تا20كيلوافزايش وزن درعرض يك ماه
 چه كسي مسئول است؟


 
چاقي وكاهش عمر:
شركت بيمه متروپوليتن آمريكا به ازاي هراينچ 5/2سانتيمتر)دورشكم بزرگترازدورسينه دوسال و
به ازاي هر4كيلوگرم اضافه وزن يكسال كاهش عمر درنظر مگيرد
دردرمان برخي ازبيماريها قبل ازمصرف دارو رژيم غذايي وكاهش وزن تاكيدمگرددازجمله:
ديابت
هيپرليپيدمي
هيپرتانسيون
 
تعريف كلي: اضافه وزن وچاقي  BMI:H/W2(Body Mass Index)

لاغر:فردباشاخص كمتراز18.5
وزن مطلوب:فردباشاخص بين 18.5تا25  
اضافه وزن:فردباشاخص 25تا30                            

 چاقي:فردباشاخص بيشتراز30
 

اندازگيري دوركمر:


بااين روش بايك مترنواري درست دربالاي استخوان لگن پس ازبازدم دوركمررااندازه گيري ميكنيم
درزنان دوركمر88سانتي متر(35اينچ) يابيشترودرمردان دوركمر102سانتيمتر(40اينچ)يابيشترنشانگر چاقي واحتمال خطربالابراي سلامتي مي باشد
چاقي يك بيماري است وآن هم يك بيماري مزمن پس درمان آن نياز به زمان دارد
ارتباط مستقيم وغيرمستقيم بسياري از بيماريها باچاقي:
هيپرتانسيون-آترواسكلروز-بيماريهاي كبدي وصفراوي(بيشترسنگ كيسه صفرا)-آرتريت ها ازجمله آرتروز(استخوانهاي هرفردبراي وزن سلامت آن طراحي شده است)-اختلالات تنفسي-نقرس-واريس-نازايي-مسمومييت حاملگي هيرسوتيسم-هيپرليپيدمي-فتق-محروميت اجتماعي واحساس حقارت


 علل چاقي:
 
1-فشارهاي دروني&استرسها&افسردگيها
2-بيماريها:هيپوتيروييدي واختلالات هيپوتالاموس و…
3-مصرف بعضي ازداروهامثل داروهاي ضدبارداري ضدافسردگي واضطراب وكورتون ها
4-اختلال تغذيه اي(دريافت بيشترانرژي وكمي فعاليت)
5-ژنتيك:30درصدعلت چاقي ها راشامل ميشود
*مهمترين عامل:عادت بدغذايي بعنوان مثال استفاده ازيك نان سوخاري كم كالري روزانه بعداز20سال15كيلواضافه وزن ايجاد مي كند
 
 
درمان هاي چاقي:
*دارويي
*استفاده ازوسايل وشيوه هاي مخصوص
*جراحي
*رژيم درماني
 درمان دارويي:
*داروهاي ديورتيك
*داروهاي هورموني
*داروهاي ملين
*داروهاي كاهش دهنده اشتها
*داروهاي مانع جذب چربي


 استفاده از وسايل وشيوه هاي مخصوص:
سونا
ترموتراپي
ماساژدرماني
كمربند لاغري
طب سوزني
كرمها پمادها-ژلها
گوشواره لاغري
درمان هاي جراحي:
درچاقي هاي بسيارشديد:
برداشتن قسمتي ازروده يامعده
بالون گذاري داخل معده
ليپوساكشن
ليزر
رايج ترين:گاستروپلاستي-گاستريك باي پس
 
بهترين وسالمترين شيوه هاي درمان چاقي:
*رژيم غذايي صحيح
*ورزش مناسب وكافي
تغييررفتار واصلاح عادات بدغذايي


 ورزش:
**بصورت روزانه به مدت 30دقيقه يابيشتر وباشدت متوسط
*باافزايش بافت عضلاني درمقايسه باچربي سبب افزايش متابوليسم وعمل سوخت وسازبدن
*ورزشهاي هوازي :مانند شنا باعث كاهش ذخايرگليكوژن ودرنتيجه استفاده ازچربي به عنوان سوخت اصلي ميشود
*ورزش هاي استقامتي:باعث افزايش بافت عضلاني همچنين استحكام استخوانها كه درخانمها بسياراهميت دارد


 
رژيم هاي عامه پسند:
Atkins
Zone
Portein Power
Ornish
Suger Buster
Stillman
تذكرات:
1-باكاهش چربي لزوما وزن كاهش نمي يابد
2-برخلاف تصور ورزش سبب كوچك شدن قسمتي از بدن نمي شود
3-طناب زدن
4-ضربه زدن
5-براي كاهش يك كيلو 20ساعت پياده روي ضروري است
           
عوارض رژيم هاي غلط:
*ريزش مووخشكي وچروك پوست
*مشكلات جدي:افت فشار خون-سنگهاي كليوي وصفراوي
*كاهش متابوليسم بدن وسازگاري بارژيم هاي باكالري پايين
 راهنماي تغييرعادات ورفتارهاي مرتبط باغذا :
 
*پس از اتمام غذا سفره غذا راترك كنيد
*غذا خوردن راهمزمان باسايرفعاليتها مانند تماشاي تلويزيون ياكتاب خواندن انجام ندهيد
*همه غذاي تهيه شده راسرميز نگذاريدبهتر است به اندازه اي كه مي خواهيد صرف كنيد درظرف خود بكشيدودوباره سرديگ غذانرويد
*مواد غذايي ناسالم خريداري نكنيد وبه منزل نياوريد(مانندنوشابه و چيپس وشيريني)
 
*مواد غذايي راداخل گنجه ها نگهداري كنيد تا جلوي ديدنباشد
*هميشه خريد آذوقه رادرمواقعي كه گرسنه نيستيد انجام دهيد
*نوع غذاهايي راكه درهروعده مي خواهيد صرف كنيد ازپيش تعيين كنيد
*پس ازاتمام هروعده غذاهاي اضافي رافوري دريخچال بگذاريد
*سايرافراد خانواده رادررابطه باسالم خوري تشويق كنيد
*ازميوه ها وسبزيهاي تازه به عنوان ميان وعده استفاده كنيد
رفتارهايي كه ميتواند دركاهش مصرف غذاوافزايش زمان صرف غذا موثرباشد:
*غذا راآهسته بخوريد
*قاشق وچنگال خود راپس ازدردهان گذاشتن هرلقمه برروي بشقاب بگذاريد ترجيحا درصورت امكان باچنگال غذا بخوريد

*غذارادرظرف كوچك تري بريزيد

          ابراهیم مهدوی

           کارشناس تغذیه

همچنین بررسی کنید

رژیم غذایی اوکیناوایی چیست؟

رژیم اوکیناوا در درجه اول از سبزیجات سبز و زرد ، سبزیجات ریشه ای ، …

آشنایی با عسل مانوکا و خواص فوق العاده آن برای بدن

عسل مانوکا دارای ارزش غذایی بالایی می باشد و مواد مغذی و ویتامین های موجود …