خانه / بهداشت عمومي / مجله “آرشيو جراحي گوش و حلق و بيني”:در كودكان مبتلا به نوع خاصي از مننژيت باكتريايي، كاهش شنوايي شايع‌تر است.

مجله “آرشيو جراحي گوش و حلق و بيني”:در كودكان مبتلا به نوع خاصي از مننژيت باكتريايي، كاهش شنوايي شايع‌تر است.

يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد در كودكان مبتلا به نوع خاصي از مننژيت باكتريايي، كاهش شنوايي شايع‌تر است.

 مننژيت باكتريايي شايع‌ترين علت كاهش شنوايي است.

در مطالعه جديدي كه در شماره سپتامبر مجله “آرشيو جراحي گوش و حلق و بيني-سر و گردن” منتشر شده است محققان دانشكده پزشكي “بيلور” گزارش‌هاي پزشكي ‪ ۱۷۱‬كودك را كه به دليل ابتلا به مننژيت باكتريايي در بيمارستان بستري شده بودند، بررسي كردند.

اين كودكان در طول دوران بستري خود در بيمارستان تحت آزمايش‌هاي شنوايي قرار گرفتند.

در اين آزمايش‌ها ديده شد كه تقريبا يك سوم از كودكان يعني ‪ ۳۰/۶‬درصد از آنها دست كم در يك گوش خود كاهش ضعيف شنوايي داشتند.

شيوع كاهش شنوايي در كودكان مبتلا به مننژيت پنوموني “استرپتوكوك” ‪ ۳۵/۹‬درصد بود كه با ‪ ۲۳/۹‬درصد كودكان مبتلا به مننژيت “نايسريا” قابل مقايسه بود.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …