خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / معاهده کيوتو برای دخانيات و ناتوانی صنعت دخانيات امریکا در مقابله با آن

معاهده کيوتو برای دخانيات و ناتوانی صنعت دخانيات امریکا در مقابله با آن

سازمان بهداشت جهانی اجرای کنوانسيون کنترل دخانيات را به اميد پيشگيری از پنج ميليون مرگ ساليانه ناشی از مصرف دخانيات جشن گرفته است. از اين کنوانسیون به عنوان ‘معاهده کيوتو’ برای صنعت دخانيات نامبرده می شود.

سازمان بهداشت جهانی قريب به يک دهه پيش بررسی اين کنوانسيون را آغاز کرد که اعتراض گسترده گردانندگان صنعت دخانيات و کشورهای توليد کننده تنباکو را برانگيخت. اما از روز يکشنبه ۲۷ فوريه 2005اين سند که اولين معاهده جهانی درباره بهداشت عمومی است، ضمانت اجرا يافته است و کشورهای عضو ملزم به اعمال مفادش هستند.

دکتر داگلاس بچر، از مديران سازمان بهداشت جهانی می گويد: “اين لحظه ای بزرگ در تاريخ بود، زيرا کنوانسيون کنترل دخانيات به منظور نجات انسانها طراحی شده است. واقعيت اين است که در حال حاضر سالیانه پنج ميليون نفر دردنيا بر اثر بيماريهای مرتبط با دخانيات می ميرند. دخانيات دومين قاتل مهلک در جهان و در عين حال يک اپيدمی کاملاَ قابل پيشگيری است.”

کشورهايی که اين کنوانسيون را تصويب کرده اند، ااز آن زمان سه سال وقت دارند تا روی بسته های سيگار هشدارهای جدی بهداشتی بچسبانند و پنج سال فرصت دارند تا تبليغات دخانيات را ممنوع کنند. آنها بايد پيروی خود از اين معاهده را بصورت منظم به سازمان بهداشت جهانی گزارش کنند.

اين کشورها می توانند عليه کشورهايی که اين کنوانسيون را تصويب نکرده اند و کشورهای توليد کننده دخانيات که مبارزه شان را تضعيف می کنند، به سازمان بهداشت جهانی شکايت کنند.

مقامات بهداشتی می دانند که مزايای اين معاهده يکشبه آشکار نخواهد شد، زيرا ميليونها نفر به دخانيات اعتياد دارند. اما کاترين مالوی از سازمان غير دولتی “سوءاستفاده بنگاهی را متوقف کنيد” می گويد که منع تبليغات می تواند برای آينده اميد بخش باشد.

استقبال جهان در حال توسعه

سازمان بهداشت جهانی اميدوار است که اين معاهده بخصوص در جهان در حال توسعه مفيد باشد، زيرا جوانان کشورهای اين منطقه هدف تبليغات صنعت دخانيات قرار می گيرند.

آمار نشان می دهد که ۸۴ درصد از ۸/۱ ميليارد مصرف کننده دخانيات جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند که نقش بسزايی در اجرايی کردن اين کنوانسيون داشتند. دوسوم تصويب کنندگان، از کشورهای در حال توسعه هستند.

هر روزه حدود ۱۳۵۰۰ نفر در دنيا بر اثر بيماريهای مرتبط با مصرف دخانيات جان می بازند و تا سال ۲۰۲۰ رقم تلفات دو برابر خواهد شد و به ده ميليون نفر در سال بالغ خواهد شد.

کنوانسيون مهار دخانيات که ۵۷ کشور آن را تصويب کرده اند، همچنين از دولتها می خواهد که سياستهای ضد قاچاق سيگار اتخاذ کنند و ماليات فروش دخانيات را افزايش دهند.

با اين وجود، از آنجا که فقط يک سوم اعضای سازمان بهداشت جهانی اين سند را تصويب کرده اند، انتظار می رود در ابتدا تاثيرش محدود باشد.

اما مدير ابتکار عمل عاری از دخانيات اين سازمان پيش بينی کرد که شمار کشورهای تصويب کننده تا نوامبر به يکصد کشور بالغ شود. بيش از يکصد کشور ديگر اين معاهده را امضا کرده اند، ولی تا وقتی آن را تصويب نکرده اند، ملزم به اجرای مفادش نخواهند بود.

سازمان بهداشت جهانی اميدوار است با پيوستن اعضای جديد، دامنه تاثير معاهده کنترل دخانيات افزايش يابد. جف کالين، کارشناس مهار دخانيات در دانشکده بهداشت لندن نيز معتقد است اين سند در کاهش مصرف سيگار موثر خواهد بود.

وی به خبرنگاران گفت: “اين يک معاهده بسيار نيرومند است که برخلاف معاهده کيوتو از امضاکنندگانش می خواهد کارهای زيادی انجام دهند. اجرای يک معاهده بی جان که به مذاق همه خوشايند است، فايده ای ندارد.”

آقای کالين افزود: “آنچه بخصوص چشمگير بود، اين است که کشورهای آفريقايی و آسيايی پيشگام بوده اند. آنها واقعاَ خواستار اين معاهده هستند.”

پاسخ سرد اروپا

اما بی علاقگی کشورهای عضو اتحاديه اروپا به اين ابتکار عمل سازمان بهداشت جهانی مايه نگرانی شده است.

فقط ۱۰ کشور از ۲۵ عضو اين بلوک اين معاهده را تصويب کرده اند، هرچند طبق مقررات اروپا، روی کليه پاکتهای سيگار هشدارهای بهداشتی چسبانده می شود و از ماه ژوييه منع تبليغات مطبوعاتی و اينترنتی دخانيات به اجرا گذاشته می شود.

فيليپ تاد از مقامات کميسيون اروپا اذعان می کند که ساير کشورهای اتحاديه اروپا نيز بايد به اين معاهده ملحق شوند.

وی می گوید: “اين معاهده گامی مهم در راه مهار دخانيات در سراسر جهان است و بايد کشورهای بيشتری به آن ملحق شوند. اين سند نمايانگر اقدامات اتحاديه اروپا برای مهار دخانيات است، بنابران ما انتظار داريم اعضا آن را تصويب کنند.”

واکنش صنعت دخانيات

مقامات نزديک به مذاکره کنندگان اين سند به خبرنگاران گفته اند از زمانی که اين ايده نخستين بار در سال ۱۹۹۵ مطرح شد، آمريکا تحت فشار صنعت دخانيات کوشيده است مفادش را کم اثر سازد.

کارشناسان نگرانند که بخاطر امتناع آمريکا از تصويب معاهده کنترل دخانيات، صاحبان اين صنعت که اکثراٍ در این کشور مستقرند، ممکن است از مفرهای قانونی برای تامين منافعشان در خارج بهره برداری کنند.

صنعت دخانيات در پشت صحنه با بسياری از مفاد اين معاهده مخالفت ورزيده ولی گردانندگان این صنعت علناَ به حمايت از آن پرداخته اند.

دی جووانی تومازو، سخنگوی فيليپ موريس، بزرگترين توليد کنند سيگار در دنيا، به خبرنگار ما گفته است که شرکتش مشتاقانه با دولتها همکاری خواهد کرد تا اطمينان يابد که مقررات مربوط به دخانيات اجرا می شوند.

وی گفت: “ما در بيش از ۱۶۰ کشور محصولاتمان را می فروشيم. ما در همه اين کشورها بزرگسالان را هدف قرار می دهيم و از وضع مقررات برای اين صنعت حمايت می کنيم.”

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …