خانه / عمومی / نشريه‎ بهداشت‎ شغلي‎‎ و محيطي : پژوهشگران‎ دانشگاه‎ بوستون‎ با تحقيق‎ رو11 ي‎ هزار نفر دريافتند, افرادي‎ كه‎ بيش‎ از حد كـار مـي‎ كنند 61 درصد بيشتر به‎ بيماري‎ مبتـلا مـي‎ شوند. 9/7/84

نشريه‎ بهداشت‎ شغلي‎‎ و محيطي : پژوهشگران‎ دانشگاه‎ بوستون‎ با تحقيق‎ رو11 ي‎ هزار نفر دريافتند, افرادي‎ كه‎ بيش‎ از حد كـار مـي‎ كنند 61 درصد بيشتر به‎ بيماري‎ مبتـلا مـي‎ شوند. 9/7/84

افزايش‎ بيماري‎ با كار طولاني‎

واشنگتن‎ ـ كار طولاني‎ مدت‎ , بيمـاريهـاي‎ قلبي‎‎‎, فشارروحي , افسردگي , عفونـت‎ و بيماري‎ قند را افزايش‎ مي‎ دهد.
نشريه‎ بهداشت‎ شغلي‎‎ و محيطي : پژوهشگران‎ دانشگاه‎ بوستون‎ با تحقيق‎ رو11 ي‎ هزار نفر دريافتند, افرادي‎ كه‎ بيش‎ از حد كـار مـي‎ كنند 61 درصد بيشتر به‎ بيماري‎ مبتـلا مـي‎ شوند.
اين‎‎ مطالعه‎‎ نشان داد, افرادي‎ كه بيش‎ از حد طبيعي‎‎ كار مي كنند يا چندين‎ شغل‎ دارند بيش‎ از ديگـران‎ بـه‎ بـيمـاريهـاي‎ قـلبـي‎, فشارهاي‎ روحي‎‎ , افسردگي , عفونت‎‎ , ديابـت و حتي‎‎ مرگ‎ زودهنگام‎ دچار مي شوند.
يافته‎‎ هاي‎ اين‎ پژوهش‎ اتحـاديـه اروپـا را ترغيب‎ كرده‎ است‎, طرحـي‎ بـراي‎ تنـظيـم‎ و متعادل‎ كردن‎‎ ساعات‎ كار افراد تدوين كند.

همچنین بررسی کنید

هشدار وزارت بهداشت ایران : عفونت های روده ای در راه است ، توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید

سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در گزارشی جديد بر ضرورت كنترل اپيدمی چاقی در جهان تاكيد كرد