نشریه‎ بهداشت‎ شغلی‎‎ و محیطی : پژوهشگران‎ دانشگاه‎ بوستون‎ با تحقیق‎ رو۱۱ ی‎ هزار نفر دریافتند, افرادی‎ که‎ بیش‎ از حد کـار مـی‎ کنند ۶۱ درصد بیشتر به‎ بیماری‎ مبتـلا مـی‎ شوند. ۹/۷/۸۴

افزایش‎ بیماری‎ با کار طولانی‎

واشنگتن‎ ـ کار طولانی‎ مدت‎ , بیمـاریهـای‎ قلبی‎‎‎, فشارروحی , افسردگی , عفونـت‎ و بیماری‎ قند را افزایش‎ می‎ دهد.
نشریه‎ بهداشت‎ شغلی‎‎ و محیطی : پژوهشگران‎ دانشگاه‎ بوستون‎ با تحقیق‎ رو۱۱ ی‎ هزار نفر دریافتند, افرادی‎ که‎ بیش‎ از حد کـار مـی‎ کنند ۶۱ درصد بیشتر به‎ بیماری‎ مبتـلا مـی‎ شوند.
این‎‎ مطالعه‎‎ نشان داد, افرادی‎ که بیش‎ از حد طبیعی‎‎ کار می کنند یا چندین‎ شغل‎ دارند بیش‎ از دیگـران‎ بـه‎ بـیمـاریهـای‎ قـلبـی‎, فشارهای‎ روحی‎‎ , افسردگی , عفونت‎‎ , دیابـت و حتی‎‎ مرگ‎ زودهنگام‎ دچار می شوند.
یافته‎‎ های‎ این‎ پژوهش‎ اتحـادیـه اروپـا را ترغیب‎ کرده‎ است‎, طرحـی‎ بـرای‎ تنـظیـم‎ و متعادل‎ کردن‎‎ ساعات‎ کار افراد تدوین کند.

همچنین بررسی کنید

هشدار وزارت بهداشت ایران : عفونت های روده ای در راه است ، توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید

سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در گزارشی جدید بر ضرورت کنترل اپیدمی چاقی در جهان تاکید کرد