هشدار: با شروع کوچ پرندگان ، آماده موج جدیدی از آنفلوآنزای پرندگان در ایران باشیم

کوچ زمستانی پرندگان از مرزهای شمالی کشورایران، کشورهای آسیای میانه، روسیه و سیبری به داخل کشور آغاز شده است.

این پرندگان که  ‬درصد بالایی از پرندگان ایران در طول سال را تشکیل می‌دهند وبش از ‪ صدها‬گونه هستند، معمولا پنج ماه از فصول پاییز و زمستان را در ایران باقی می‌مانند.

پرندگان مهاجر ایران شامل سه ‌دسته عمده بومی، زمستان گذر و جوجه‌آور می‌باشند که پرندگان زمستان گذر بیشترین تعداد پرندگان حاضر ایران را تشکیل می‌دهند.

پرندگان جوجه آور در فصول بهار و تابستان به زیستگاههای ایران وارد می‌شوند و شش ماه از سال را در این زیستگاهها به سر می‌برند، این پرندگان پس از تخم‌گذاری و جوجه آوری با سرد شدن هوا کشور را ترک می‌کنند.

بیشتر پرندگان جوجه آور از مناطق شرقی کشور پاکستان، شبه قاره هند و شمال آفریقا وارد ایران می‌شوند، پرندگان بومی تمام طول سال را در ایران حضور دارند و جوجه ریزی می‌کنند و سرانجام می‌میرند 

درصد اندکی از پرندگان ایران نیز به طور اتفاقی و نامنظم در زیستگاههایکشور دیده می‌شوند 

با توجه به آنکه راه اصلی انتقال آنفلوآنزای پرندگان در جهان کوچ آنها از نقاط مختلف بوده است . در حال حاضر ایران هم بشکل بومی بوسیله پرندگان داخل ایران و هم پرندگان مهاجر در معرض آلودگی قرار دارد. خطر دیگر نتیجه تداخل انواع ویروس های آنفلوآنزای پرندگان باهم ( نوع آفریقایی ،آسیایی و اروپایی) و همچنین تداخل این ویروس با آنفلوآنزای انسانی و تولید انواع قابل انتقال از انسان به انسان و یا انواع وحشی با سرعت انتقال زیاد و یا کشندگی بالا است .

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …