تهران‎ ـ ترکیبات‎‎ موجود درادویه‎ها خاصـیـت ضد سرطانی‎ دارد. ۹/۷/۸۴

اثر ضد سرطانی‎ ترکیبات‎ موجود درادویه‎

تهران‎ ـ ترکیبات‎‎ موجود درادویه‎ها خاصـیـت ضد سرطانی‎ دارد.
به‎‎‎‎ گزارش‎ شبکه خبر, نتیجه مـطالـعـه چند تـن‎‎ از پژوهـشگـران دانـشگـاه‎ عـلـوم‎ پزشکـی‎‎ شـهیـد بهشتی حـاکـیسـت‎ رژیمـهـای‎ غذایی‎‎ غنی درادویـه‎‎‎‎ به همراه مصرف‎ میوه و سبزی‎‎‎ عاملی‎ محافـظت‎ کننده‎ برای پیشگـیـری از بروز سرطان‎ است‎. برپایه‎‎ نتیجه این‎ تحقیق‎ مـواد مـوجـود در برخی‎ انواع ادویه‎‎ها مانند زیره, زعفـران‎, دارچین‎‎,زنجفیل‎, زردچوبه‎‎ و گشنیز به عنوان محافظت‎ کننده‎ های‎ شیمیایی‎ در برابر سرطان‎ موثرند. به‎‎‎ گفته این‎‎‎ محققان میزان مصرف‎ ادویه هـا در رژیم‎ غذایی‎ روزانه‎ باید بین‎ ۲۰ تـا ۲۵ گرم‎ باشد.

همچنین بررسی کنید

خواص درمانی سنجد

سنجد میوه ای که به صورت خشک شده از آن استفاده میشود و طبعی سرد …

فواید گیاه ایرسا ؛ رفع رعشه‌، فلج‌ و سستی بدن

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: گیاه ایرسا، رفع ناراحتی‌های بعد …