در نشریه “‪ “plos computational biology‬که کتابخانه ملی علوم منتشر می‌کند به چاپ رسیده : کشف منشاء بیماریهای استحاله عصب ‪۸۴/۰۷/۰۹

کشف منشاء بیماریهای استحاله عصب ‪۸۴/۰۷/۰۹‬
علمی. پزشکی. ژن.

پژوهشگران سازوکار مولکولی دستکم ‪ ۹‬بیماری از دسته بیماری‌های تخریبی دستگاه عصبی را کشف کردند.

‬دانشمندان دانشگاه چپل هیل در کارولینای شمالی سازوکار مولکولی را که در تخریب اعصاب در روند بیماری‌های تخریبی نقش دارد کشف کردند.

در گروهی از بیماری‌های تخریبی عصبی مانند هانتینگتون پروتیین‌های غیر طبیعی در درون سلول عصبی تجمع می‌کنند. به عبارتی نوعی اختلال ژنتیکی درون هسته سلول باعث تولید بی‌رویه اسید آمینه گلوتامین می‌شود. این تجمع پروتیین‌های غیر طبیعی در سلول‌های عصبی باعث تخریب اعصاب و بروز دسته‌ای از بیماری‌های تخریبی اعصاب موسوم به پلی گلوتامین می‌شود.

با این حال هنوز دقیقا معلوم نیست این تجمع غیر طبیعی پروتیینی چگونه باعث تخریب و مرگ سلولی می‌شود.

این مطالعه نشان داد هرچه تعداد دفعات تکرار اسید آمینه گلوتامین در پروتیین بیشتر باشد بیماری زودتر شروع می‌شود.

مشروح این مطالعه در نشریه “‪ “plos computational biology‬که کتابخانه ملی علوم منتشر می‌کند به چاپ رسیده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …