خانه / اخبار علوم پايه / در نشريه “‪ “plos computational biology‬كه كتابخانه ملي علوم منتشر مي‌كند به چاپ رسيده : كشف منشاء بيماريهاي استحاله عصب ‪۸۴/۰۷/۰9

در نشريه “‪ “plos computational biology‬كه كتابخانه ملي علوم منتشر مي‌كند به چاپ رسيده : كشف منشاء بيماريهاي استحاله عصب ‪۸۴/۰۷/۰9

كشف منشاء بيماريهاي استحاله عصب ‪۸۴/۰۷/۰9‬
علمي. پزشكي. ژن.

پژوهشگران سازوكار مولكولي دستكم ‪ ۹‬بيماري از دسته بيماري‌هاي تخريبي دستگاه عصبي را كشف كردند.

‬دانشمندان دانشگاه چپل هيل در كاروليناي شمالي سازوكار مولكولي را كه در تخريب اعصاب در روند بيماري‌هاي تخريبي نقش دارد كشف كردند.

در گروهي از بيماري‌هاي تخريبي عصبي مانند هانتينگتون پروتيين‌هاي غير طبيعي در درون سلول عصبي تجمع مي‌كنند. به عبارتي نوعي اختلال ژنتيكي درون هسته سلول باعث توليد بي‌رويه اسيد آمينه گلوتامين مي‌شود. اين تجمع پروتيين‌هاي غير طبيعي در سلول‌هاي عصبي باعث تخريب اعصاب و بروز دسته‌اي از بيماري‌هاي تخريبي اعصاب موسوم به پلي گلوتامين مي‌شود.

با اين حال هنوز دقيقا معلوم نيست اين تجمع غير طبيعي پروتييني چگونه باعث تخريب و مرگ سلولي مي‌شود.

اين مطالعه نشان داد هرچه تعداد دفعات تكرار اسيد آمينه گلوتامين در پروتيين بيشتر باشد بيماري زودتر شروع مي‌شود.

مشروح اين مطالعه در نشريه “‪ “plos computational biology‬كه كتابخانه ملي علوم منتشر مي‌كند به چاپ رسيده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …