خانه / بهداشت عمومي / HealthDay News :توصیه های انجمن قلب آمريكا در مورد میزان فشار خون و كلسترول

HealthDay News :توصیه های انجمن قلب آمريكا در مورد میزان فشار خون و كلسترول

فشار خون و ميزان كلسترول خون شاخص‌هاي مهمي براي تعيين خطر بيماري قلبي هستند.

 اگر ميزان فشار خون يا كلسترول خون در حد خطرناك يا نزديك به آن باشد، لازم است اقداماتي براي حفظ سلامت قلبتان به عمل آيد.اما اين ميزان خطرناك چقدر است؟
انجمن قلب آمريكا اين اين ميزان‌ها را در مورد فشار خون و كلسترول خون  توصيه كرده است:
 ***فشار خون طيبعي در حال استراحت بايد 120 روي 80 ميلي‌متر جيوه باشد.فشار خون 140 روي 90 ميلي‌متر جيوه يا بيشتر ” پرفشاري خون” يا فشار خون بالا شمرده مي‌شود؛ و وضعيت بين اين دو حد را “پيش- پرفشاري خون” مي‌نامند.
***افرادي كه فشارشان در طيف پيش- پرفشاري خون قرار دارند( يعني فشار سيستولي يا حداكثرشان بين 120 تا 139 ميلي‌متر و فشار دياستولي يا حداقل‌شان بين80 تا 90 ميلي‌متر جيوه است) ،بايد در سبك زندگيشان تغييراتي بوجود آورند تا از بيماري قلبي جلوگيري شود.
*** ميزان كلسترول كل خون بايد كمتر از200 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر باشد.كلسترول خون در حد 240 ميلي گرم در دسي‌ليتر و بيشتر  غيرطبيعي و بالا محسوب مي‌شود. مقادير بين اين دو حد خطر بيماري قلبي را به طور متوسطي بالا مي‌برند
***ميزان LDL خون در شرايط ايده‌آل بايد زير 100 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر باشد.LDL  كلسترول “بد”  استافرادي كه ميزان LDL  خونشان 160 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر يا بالاتر باشد در معرض خطر بالاي بيماري قلبي قرار دارند.
***ميزان HDL در مردان بايد 40 تا 50 ميلي گرم در دسي‌ليتر و در زنان 50 تا 60 ميلي گرم در دسي‌ليتر باشد.HDL كلسترول “خوب” است.ميزان HDL  پايين‌تر از 40 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر  خطر بالاي بروز بيماري قلبي را دربردارد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …