خانه / بهداشت عمومي / انواع آزمایشات انعقاد خون

انواع آزمایشات انعقاد خون

سيستم انعقاد خون در بدن، شامل زنجيره‌اي از واكنشهاي پيچيده است و به عوامل گوناگوني وابسته است. آزمايشات انعقاد خون، خصوصيات كلي اين سيستم را مي‌سنجند و در صورت اختلال هر يك يا مجموعه‌اي از آنها، بررسي دقيقتري به منظور كشف عامل يا عوامل مسئول اختلال انعقاد، صورت مي‌گيرد.

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

CT

 

مقادير.CT بطور ساده زمان لخته شدن خون را نشان مي‌دهد.

PT

زمان پروترومبين

ثانيه

 

16-11

از علل افزايش PT به تنهايي، مي‌توان به كمبود فاكتور VII و XIII اشاره كرد. از عل افزايش PT كمبود فاكتورهاي I، II، V و X اشاره كرد.

(A)PTT

ثانيه

 

29-26

از علل افزايش PTT به تنهايي مي‌توان به كمبود فاكتورهاي VIII، IX، XI و XII اشاره كرد.

TT

ثانيه

 

15-11

زمان ترومبين – با اختلالات مربوط به فيبرينوژن، دچار افزايش مي‌شود.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …