خانه / بهداشت عمومي / رويترز :نتايج كولون‌اسكوپي‌هايي كه با استفاده از اشعه ايكس با كمك رايانه انجام شده، از لحاظ صحت، تقريبا مشابه كولون‌اسكوپي‌هاي استاندارد است.

رويترز :نتايج كولون‌اسكوپي‌هايي كه با استفاده از اشعه ايكس با كمك رايانه انجام شده، از لحاظ صحت، تقريبا مشابه كولون‌اسكوپي‌هاي استاندارد است.

پژوهشگران آمريكايي مي‌گويند نتايج كولون‌اسكوپي‌هايي كه با استفاده از اشعه ايكس با كمك رايانه انجام شده، از لحاظ صحت، تقريبا مشابه كولون‌اسكوپي‌هاي استاندارد است. آنان معتقدند اين شيوه مجازي ديدن داخل روده بزرگ، ممكن است بيماراني را كه از انجام اين آزمايش مفيد اما ناراحت‌كننده دوري مي‌كنند، به انجام اين كار ترغيب كند.

سرويس خبرهاي بهداشتي رويترز، گزارش داد نخستين مطالعه در مورد كولون‌اسكوپي‌هايي كه تحت پوشش بيمه در آمريكا انجام شده نشان داد تنها ‪ ۶/۴‬درصد بيماراني كه تحت اين آزمايش “مجازي” قرار گرفتند، لازم بود كولون اسكوپي اپتيك(نوري) نيز قرار گيرند.

دكتر “پري پيكارت” از دانشكده‌پزشكي ويسكانسين در مديسون گفت تجربه مثبتي كه از كولون اسكوپي مجازي حاصل شده نشانگر فوايد بالقوه فوق‌العاده اين كار براي پيشگيري و غربالگري سرطان كولوركتال است.

در آمريكا براي مردم پس از ‪ ۵۰‬سالگي انجام كولون‌اسكوپي با فواصل چند ساله توصيه مي‌شود. اين كار مي‌توان غده‌هايي را كه هنوز سرطاني نشده‌اند، مشخص كند و در بسياري موارد در جريان اين فرآيند، پليپ‌هاي روده برداشته شوند.

فرآيند كولون‌اسكوپي واقعي براي بسياري افراد ناراحت‌كننده است هرچند اين كار هميشه با استفاده از مواد بيحسي انجام مي‌گيرد.

گروه “پيكارت” براي غربالگري يك هزار و ‪ ۱۱۰‬نفر با متوسط سن ‪ ۵۸‬سال از كولونوگرافي توموگرافي كامپيوتري كه به “كولون اسكوپي مجازي” مشهور است، استفاده كرد. اين روش غيرتهاجمي است و بيمار فقط از داخل يك دستگاه اسكن حركت داده مي‌شود.

پژوهشگران در ده درصد بيماران پليپ‌هاي بزرگ يا متوسط پيدا كردند.

‪ ۷۱‬تن و يا ‪ ۶/۴‬درصد بيماران تحت كولون‌اسكوپي استاندارد نيز قرار گرفتند كه در اكثر موارد اين اقدامات در يك روز انجام گرفت.

گزارش اين پژوهشگران كه در مجله “راديولوژي” به چاپ رسيد، حاكي از آنست كه در ‪ ۶۵‬تن از ‪ ۷۱‬بيمار، يافته‌هاي كولون اسكوپي استاندارد با شيوه مجازي آن يكي بود.

چنانچه در كولون اسكوپي مجازي، به وجود پليپ پي برده شود، پزشكان بايد آن را با استفاده از كولون اسكوپ استاندارد از بين ببرند.

سرطان كولوركتال پس از سرطان ريه، بزرگترين عامل مرگ و مير ناشي از سرطان در آمريكاست.انجمن سرطان آمريكا پيش بيني مي‌كند كه در سال ‪،۲۰۰۶‬ در آمريكا ‪ ۱۴۸‬هزار و ‪ ۶۱۰‬مورد جديد سرطان كولوركتال تشخيص داده خواهد شد و ‪ ۵۵‬هزار و‪ ۱۷۰‬تن از اين بيماري جان خود را از دست خواهند داد.

غربالگري و برداشتن پليپ‌هاي روده مي‌تواند از اين بيماري جلوگيري كند.

پيكارت ضمن اشاره به ايمني، سرعت و سهولت بيشتر و كم هزينه تر بودن كولون اسكوپي مجازي گفت “اين شيوه براي تشخيص پليپ‌ها و غده‌هاي بدخيم سرطاني مانند كولون اسكوپي استاندارد، موثر است ولي هدف ما اين نيست كه مردم را از كولون اسكوپي استاندارد دور كنيم بلكه مي‌خواهيم آناني را كه در غربالگري شركت نمي‌كنند، به انجام اين آزمايش ترغيب كنيم.”

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …