خانه / اخبار مامایی / مجله (‪ (Psychosomatic Medicine‬: جنين زنان بارداري كه تحت تنش‌هاي شديد قرار دارند ، كوچكتر ازجنين زنانی است كه مضطرب نيستند.

مجله (‪ (Psychosomatic Medicine‬: جنين زنان بارداري كه تحت تنش‌هاي شديد قرار دارند ، كوچكتر ازجنين زنانی است كه مضطرب نيستند.

يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد، جنين زنان بارداري كه تحت تنش‌هاي شديد قرار دارند در نيمه دوران بارداري كوچكتر از جنين مادران بارداري است كه مضطرب نيستند.

 دكتر “ميگوئل ديه‌گو” از “دانشكده‌پزشكي ميامي” و همكارانش در گزارشي كه در مجله پزشكي “پزشكي روان تني” منتشر شده است، نوشتند: “به نظر مي‌رسد كورتيزول — هورموني كه غده فوق كليوي آن را در زمان تنش آزاد مي‌كند — عامل كوچكي جنين‌ها باشد.”
دياگو گفت: “زنانيكه به افسردگي باليني و يا تشويش و نگراني مبتلا هستند و يا تحت تنش شديد قرار دارند بايد به دنبال درمان‌هاي پزشكي‌باشند.” درحاليكه مدركي وجود دارد كه نشان مي‌دهد ميان تنش‌هاي مادر و تولد پيش از موقع جنين و همچنين وزن كم جنين در زمان تولد ارتباط وجود دارد، اما تاكنون هيچ مطالعه‌اي به بررسي چگونگي تاثير تنش در دوران بارداري روي جنين، انجام نشده بود.

براي بررسي اين موضوع، ديه گو و گروه تحقيقاتي وي ‪ ۹۸‬زن باردار را كه در هفته‌هاي بين شانزدهم و بيست و نهم بارداري بسر مي‌بردند، سونوگرافي كردند، سطح هورمون آنان را ثبت كردند و سپس براي ارزيابي سطح تنش و اضطراب آنان، از آنها خواستند پرسشنامه‌هايي را پر كنند.

در اين مطالعه ديده شد هر چه سطح جر و بحث، افسردگي و اضطراب يك زن در روز بيشتر باشد جنين وي كوچكتر خواهد بود.

تحليل‌هاي آماري نشان داد كه سطح بالاتر كورتيزول با سطح بالاتر تنش و وزن نسبي كمتر جنين ارتباط مستقيم دارد.

با اين وجود ديه‌گو متذكر شد، هنوز درباره بي‌خطر بودن مصرف داروهاي ضد افسردگي در دوران بارداري اختلاف نظر وجود دارد.

وي افزود: روان درماني و يا حمايت بيشتر اجتماعي مي‌تواند از راه‌هاي ديگر كمك به زناني باشد كه در دوران بارداري با اضطراب و نگراني مواجه مي‌شوند.

اين مطالعه در شماره سپتامبر- اكتبر ‪ ۲۰۰۶‬مجله “پزشكي روان تني” (‪ (Psychosomatic Medicine‬چاپ شده است.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی 18 در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود 3-2 درصد …