نشریه ایدز،: بررسی های دانشگاه کارولینای شمالی نشان می دهد میزان شیوع بیماری ایدز در میان زنان آفریقایی سه برابر بیش از مردان است. ۸/۷/۸۴

گسترش ایدز در میان زنان آفریقایی سه برابر مردان است

بررسی های دانشگاه کارولینای شمالی نشان می دهد میزان شیوع بیماری ایدز در میان زنان آفریقایی سه برابر بیش از مردان است.

نشریه ایدز،: مطالعات نشان می دهد از بین زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله آفریقایی بیش از ۱۵ درصد از آنان به ایدز مبتلا هستند. این در حالی است که این رقم برای مردان فقط ۵ درصد است.
محققان علت گسترش بیشتر ایدز در میان زنان آفریقایی را ناآگاهی آنان نسبت به جلوگیری از ایدز می دانند.
این بررسی نشان می دهد زنانی که در برنامه های پیشگیری از ایدز شرکت کرده اند بسیار کمتر به ایدز مبتلا شده اند.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …