خانه / اخبار سمينارها / برنامه مدون بازآموزي بيماريهاي اطفال با 15 امتياز در دانشگاه علوم پزشكي مازندران از تاريخ 10/8/85 الي 12/8/85 برگزار مي گردد

برنامه مدون بازآموزي بيماريهاي اطفال با 15 امتياز در دانشگاه علوم پزشكي مازندران از تاريخ 10/8/85 الي 12/8/85 برگزار مي گردد

برنامه مدون بازآموزي بيماريهاي اطفال با 15 امتياز در دانشگاه علوم پزشكي مازندران از تاريخ 10/8/85 الي 12/8/85 برگزار مي گردد

به گزارش خبرنگار سايت پزشكان بدون مرز ، محل برگزاري اين برنامه آموزشي مركز بهداشتي درماني بوعلي سينا ساري مي باشد و همچنين زمان ثبت نام از ساعت 30/7 روز 7/8/85 مي باشد ظرفيت اعلام شده 70 نفر مي باشد .محل ثبت نام ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مي باشد

همچنین بررسی کنید

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی در تاریخ 4 خرداد ماه 1391 برگزار می شود

اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی را درتاریخ 10 و 11 خرداد …

یازدهمین كنگره بین المللی انجمن پروتز ایران 14 تا 16 دی 1390 در تهران برگزار می شود

یازدهمین كنگره بین المللی انجمن پروتز با موضوع كیفیت درمان (Quality on top) با حضور …