خانه / اخبار علوم پايه / آزمایش خون

آزمایش خون

هنگام نياز به انجام اين آزمايش، از شما خواسته مي‌شود كه از شب قبل، چيزي نخوريد. توجه داشته باشيد كه آشاميدن آب، نه تنها آزمون را مختل نمي‌كند، بلكه تشنگي در هنگام آزمايش، باعث خطا در اندازه‌گيري مقادير واقعي آزمايش مي‌گردد.

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

Hg

(هموگلوبين)

مردان:gr/dl

 

17-13

هموگلوبين، مسئول حمل اكسيژن در داخل سلولهاي قرمز خون است. پرخوني، كمبود مزمن اكسيژن، تشنگي، از عوامل افزايش RBC و Hg مي‌باشند. كاهش اين مقادير، نشانه كم‌خوني (به هر دليل) مي‌باشد.

Hg

زنان:gr/dl

 

16-12

RBC

(گلبول قرمز)

مردان:
(ميليون در ميكروليتر)

 

6-4

RBC

(گلبول قرمز)

زنان:
(ميليون در ميكروليتر)

 

5-3

HCT

(هماتوكريت)

 

50-36

MCH

(pg)

 

37-27

هماتوكريت، بيانگر حجمي از خون است كه توسط سلولهاي قرمز اشغال شده و به اندازه و تعداد سلولهاي قرمز بستگي دارد. شاخصهاي ديگر، نشانه‌هايي از حجم متوسط سلولهاي قرمز و ميزان هموگلوبين موجود در آنها مي‌باشد. دانستن آنها در تشخيص نوع كم‌خوني يا ساير بيماريهاي مرتبط به سلولهاي قرمز، مفيد است.

MCHC

(g/dl)

 

35-30

MCV

(fl)

 

100-80

WBC

(گلبول سفيد)

(ml)

 

-4000
11000

در عفونت حاد، التهاب، صدمات و سرطانهايي مثل لوسمي بالا مي‌رود. در برخي بيماريهاي ايمني، پس از برخي بيماريهاي ويروسي و برخي بيماريهاي مادرزادي كاهش مي‌يابد.

Differential

 

نوتروفيلها، ائوزينوفيلها، بازوفيلها. لنفوسيتها و مونوسيتها، هركدام درصد خاصي از سلولهاي سفيد را تشكيل مي‌دهند و در جريان بيماريهاي مختلف التهابي و عفوني، رده‌هاي مختلفي از آنها تغيير مي‌كنند.

Plt

(پلاكتها)

(ml)

 

-150000
400000

افزايش تعداد آنها با افزايش خطر تشكيل لخته در خون و كاهش تعداد آنها با خطر اختلال در انعقاد خون همراه است. به دلايل متعددي ممكن است تعداد پلاكتها در خون تغيير كند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …