خانه / اخبار داروسازی / نشريه داروئي آمريکا :راهي براي افزايش توده استخواني زنان

نشريه داروئي آمريکا :راهي براي افزايش توده استخواني زنان

هورمون استروژن در زنان ،‌سبب افزايش توده هاي استخواني مي شود . 

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، جزئيات اين خبر که در شماره اخير نشريه داروئي آمريکا به چاپ رسيده ، حاکي از اين است که مصرف قرص هاي هورموني استروژن ،‌سبب استحکام استخوانها در زنان هفتاد و پنج ساله و مسن تر مي شود .

پژوهشگران ، وضعيت استخوانها را در ۶۷ زن لاغر و نحيف مورد بررسي قرار دادند ،‌هيچکدام از افراد تحت آزمايش ، مسابقه مصرف استروژن نداشتند . سپس پزشکان ،‌اين افراد را به ۲ گروه مجزا تقسيم نمودند . زنان گروه اول از قرص هاي استروژن و زنان گروه دوم از نوع داروهاي بي اثر استفاده نمودند . تحقيقات حاکي از اين امر بود که در زنان گروه اول ،‌پس از مصرف استروژن 3/4 درصدافزايش توده هاي استخواني پشت کمر ،1/7درصد افزايش توده هاي استخوان لگن و 5/2 درصد افزايش توده هاي استخواني ران مشاهده شده است .

نکته جالب اين است که افزايش استحکام استخوانها در زنان مسن ،‌به مراتب بيشتر از زنان جوان بود .

بنا بر گزارش پژوهشگران ، در تعداد اندکي از زنان ،‌اثرات جانبي مصرف هورمون ظاهر شده است ، آنان معتقدند مصرف داروهاي هورموني نيازمند بررسي و مطالعات بيشتر است .

 

 

همچنین بررسی کنید

جنین در هفته‌های بارداری

● هفته 1 شمارش هفته هاي حاملگي از روز اول آخرين پريود شروع مي شود …

توصيه‌هایی برای درد پستان

استفاده از كرست در درد پستان منعي ندارد ولي بايد حتي المقدور از پوشيدن كرستهايي …