خانه / تاریخ پزشکی / 15 آبان (ششم نوامبر) سال 1835 میلادی در چنین روزی سزار لومبروسو،پزشک و روانشناس ایتالیایی متولد شد.

15 آبان (ششم نوامبر) سال 1835 میلادی در چنین روزی سزار لومبروسو،پزشک و روانشناس ایتالیایی متولد شد.

(ششم نوامبر) سال 1835 میلادی در چنین روزی سزار لومبروسو ، پزشک و روانشناس ایتالیایی متولد شد. لومبروسو از پیشگامان جرم شناسی بود و از ایده های تکاملی داروین در تفسیر و تحلیل رفتارهای مجرمانه استفاده می کرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل