در نشریه “‪ “aids‬به چاپ رسیده : ‬دانشمندان انستیتو پزشکی جغرافیایی در انگلیس می گویند ویروس ایدز ضعیف تر شده است ‪۸۴/۰۷/۱۰‬

ویروس ایدز ضعیف تر شده است ‪۸۴/۰۷/۱۰‬

شواهد جدید حاکی است ویروس ایدز از سال ‪ ۱۹۸۰‬تاکنون ضعیف و ضعیف‌تر شده است.

‬دانشمندان انستیتو پزشکی جغرافیایی در انگلیس میزان بیماریزایی ویروس ‪، HIV-1‬خطرناک‌ترین نوع ویروس ایدز در سالهای ‪ ۱۹۸۶-۸۹‬و ‪ ۲۰۰۲-۲۰۰۳‬را با هم مقایسه کردند و دریافتند توانایی و سرعت و سهولت تکثیر و همچنین مقاومت دارویی گونه‌های قدیمی‌تر این ویروس به مراتب از انواع جدید آن بیشتر بوده است.

این یافته با گزارشهای جدید مبنی بر افزایش نمونه‌های مقاوم به داروی ویروس مطابقت دارد.

ولی با این فرضیه که ویروس‌ها با کاهش قدرت بیماری زایی خود تنازع بقا می‌کنند همخوانی دارد.

اساس این مطالعه تنها مقایسه ‪ ۱۲‬نمونه در هر محدوده زمانی بود. این تحقیق مقدماتی تنها نشان داد ویروس ایدز از سال‌های گذشته ضعیف تر شده است. این مطالعه نتوانست نحوه تاثیر داروها بر بیماری زایی ویروس را طی این سالها روشن کند.

تاکنون گمان می‌شد بیماری زایی این ویروس با شیوع بیشتر آن در بین انسانها بیشتر و بیشتر شود. ولی این مطالعه واقعیت دیگری را نشان داد.

با شیوع ایدز و انتقال این ویروس از شخصی به شخص دیگر قدرت بیماری‌زایی ویروس و آسیب‌های ناشی از توانایی ویروس در شدت و شیوه تحریک دستگاه ایمنی بدن به تدریج کاهش می‌یابد. بنابراین به تدریج قدرت بیماری‌زایی این ویروس کم و کمتر می‌شود.

با وجود این ویروس ایدز هنوز یکی از کشنده‌ترین عفونت‌های انسانی محسوب می‌شود.

قدرت بیماری‌زایی سایر میکروب‌های عامل همه‌گیریهای جهانی مانند سل، سیفلیس، فلج اطفال هم با افزایش میزان انتقال کاهش یافت.

کاهش قدرت بیماری زایی به دلیل افزایش تکثیر و ایجاد دودمان‌های جدید این ویروس ضمن تکثیرهای متعدد است نه سن ویروس.

مشروح این مطالعه در نشریه “‪ “aids‬به چاپ رسیده است.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

فوائد دوش گرفتن

حمام گرفتن به انسان اجازه تمدد اعصاب و استراحت جسمی و ذهنی را می‌دهد. احتمالاً …